Alarmierung im Krisen- und Katastrophenfall

MultiBel ist ein automatisches Rufsystem mit dem Sie schnell, einfach und zuverlässig eine große Menschenmenge alarmieren können. Eine schnelle und effektive Alarmierung erspart Zeit, begrenzt Folgeschäden und gewährleistet Kontinuität. Kunden entscheiden sich seit mehr als 20 Jahren auf Grund der Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und unserer Erfahrung für MultiBel.

“Het MultiBel systeem werkt voor ons als chemisch bedrijf zeer goed, we kunnen direct vanaf de alarmering opschalen naar een groter geheel waardoor we meteen acties in gang kunnen zetten om de calamiteit snel weer onder controle te hebben.”

Robin Kruiswijk, Environmental, Health & Safety officer bij een chemisch bedrijf in Naarden

“Een crisis is een onverwachte gebeurtenis die de normale operationele processen verstoort en potentieel veel schade veroorzaakt. Een goede voorbereiding in combinatie met het MultiBel systeem beperkt de schade”

Wouter Hermsen, Eigenaar MultiBel BV

“Uit ervaring blijkt dat de alarmering en communicatie van hulpverleners vaak niet goed is geregeld. Bij zowel oefeningen als bij calamiteiten verloopt in 80% van de gevallen de communicatie slecht, met als gevolg dat het ontruimen veel te traag gaat en hulpdiensten op een verkeerde plek aankomen of zelfs voor een dichte poort staan.”

Pieter Diehl, voorzitter Beroepsvereniging Arbo Adviseurs & opleiding Hogere veiligheidskundige (PHOV)

“Op 6 juni 2016 heeft er een regionale MultiBel oefening plaatsgevonden. Hierbij hebben 4 ziekenhuizen tegelijkertijd MultiBel geactiveerd om zo de capaciteit van MultiBel te testen. MultiBel is in staat om de gesprekken tussen de personeelsleden van de vier verschillende ziekenhuizen tegelijkertijd te verwerken.”

Haben Sie Interesse an einer Produktvorführung oder haben Sie Fragen was MultiBel für Ihr Unternehmen leisten kann?

Kontakt