Vervanging van het BHV Aanwezigheidsbord

Aanwezigheidsbord

Een BHV aanwezigheidsbord of presentiebord wordt vaak gebruikt in combinatie met een pieper en/of portofoon om de BHV te kunnen registreren en vervolgens te alarmeren. Bij een calamiteit kijkt de receptionist(e) / telefoniste(e) of beveiligingsmedewerker op het bord om op te zoeken welke BHV’er aanwezig is. De desbetreffende persoon wordt daarna gealarmeerd.

Niet alleen is dit proces omslachtig, maar het is gezien de slimme mogelijkheden van vandaag redelijk ouderwets. Een automatische versie van het BHV aanwezigheidsbord is beschikbaar in de app van MultiBel. Met MultiBel heeft u dus niet alleen geen pieper, maar ook geen BHV aanwezigheidsbord meer nodig.

Werking van BHV aanwezigheidsbord in MultiBel

Hoe werkt de aanwezigheidsregistratie van het MultiBel systeem? Uw BHV’ers zullen zich via hun smartphone automatische registreren als aanwezig op het moment dat ze met hun smartphone op het wifi-netwerk van het bedrijf komen. Wisselen ze van locatie of zijn ze even afwezig, dan wordt dit automatisch verwerkt in het systeem.

Wij hadden oorspronkelijk gekozen voor het wifi-netwerk als registratiepunt. Onze belangrijkste reden was dat de meeste mensen wifi altijd aan hebben staan dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld GPS en Bluetooth. Tevens willen we de noodzaak van het plaatsen van extra hardware, met de daarbij horende investeringen uitsluiten, lees het plaatsen van beacons of NFC (Near Field Communication).

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er zo min mogelijk detail informatie bekend is omtrent het reilen en zeilen van de medewerker, we willen enkel weten of de persoon zich wel / niet bevindt op de locatie. Informatie op micro-niveau waarmee we de exacte locatie kunnen bepalen of informatie waarmee we medewerkers ook buiten het terrein van de werkgever kunnen traceren vanuit de privacy van de medewerker ongewenst.

Op verzoek van onze klanten hebben we in mei 2019 geofencing als mogelijkheid geïntroduceerd. Hierbij wordt virtueel een bepaald gebied afgebakend. De keuze is dan om iedereen. of alleen de mensen die in het gebied aanwezig zijn te alarmeren.

Wat kan nog meer met BHV aanwezigheidsbord

Niet alleen is MultiBel met de BHV aanwezigheid een handige tool om de aanwezige BHV’ers op te roepen. MultiBel kan ook maandelijks een rapportage geven om de organisatie inzicht te verschaffen over de beschikbaarheid van de BHV. Deze informatie kan gebruikt worden om eventuele knelpunten in de bezetting te achterhalen.

Oorspronkelijke tekst: 3 oktober 2017

Aanpassing: 17 mei 2019