De BHV app gaat hand in hand met de BHV portofoon

Twijfelt u of u een oproepsysteem én BHV portofoons nodig heeft? Wij praten met regelmaat met organisaties die de BHV portofoon ook “misbruiken” voor de alarmering of vice versa de BHV app gebruiken om te communiceren. Vaak uit kostenoverweging maar ook omdat de medewerkers geen zin hebben om altijd met 2 apparaten rond te lopen.

BHV Portofoon

In onze optiek sluiten de portofoon en het oproepsysteem elkaar niet uit, maar zijn ze juist op elkaar aangewezen. Bij een alarmeringsprocedure zijn er 3 onderdelen van groot belang: alarmeren, informeren en communiceren. Wanneer u deze drie onderdelen kunt borgen, bent u in staat om de calamiteit sneller te bestrijden. Door gebruik te maken van een BHV portofoon en een oproepsysteem zorgt u ervoor dat u alle drie de onderdelen geborgd heeft.

Alarmeren met een portofoon, kan dat?

In theorie wordt er vaak gedacht dat de portofoon een ideaal middel is om een oproep mee te starten. Denk bijvoorbeeld aan het oproepen van BHV’ers bij een ontruiming, reanimatie of onwel wording. Maar laten we eens naar de praktijk kijken. Er zijn namelijk enkele kanttekeningen bij het oproepen van BHV’ers via de portofoon.

De bewaar locatie van de portofoons is meteen de grootste valkuil. Het geeft meteen aan waarom portofoons niet geschikt zijn om een oproep mee te starten. De portofoon wordt vaak pas opgehaald op het moment dat mensen weten dat er een calamiteit is. Bijna niemand draagt tegenwoordig nog een portofoon bij zich tijdens het werk. Hierdoor kun je niemand bereiken wanneer je bijvoorbeeld een reanimatie alarmering zou willen starten.

Hebben BHV’ers de portofoon wél op zak? Dan is het nog maar de vraag of deze op het juiste kanaal staan. Ook het bereik van de portofoons laat in sommige gevallen te wensen over. Bent u te ver verwijderd van het signaal, dan kan het zomaar zijn dat u geen gebruik kunt maken van de portofoon. Daarnaast wordt het meesleuren van extra hardware als vervelend ervaren door gebruikers.

Hoe start ik dan een alarmering?

Juist bij alarmeringsoplossing is het van belang deze in hun eigen kracht te benutten. Voor het oproepen van BHV’ers wordt er vaak gebruik gemaakt van een oproepsysteem. Via verschillende kanalen kunnen de BHV’ers door middel van een simpele handeling een oproep starten. Hierbij is het ook van belang dat de juiste informatie meegestuurd wordt. Daarom worden er vooraf alarmeringsscenario’s gedefinieerd. Zo heeft elke calamiteit zijn eigen scenario en wordt er meteen concrete informatie meegestuurd. Wanneer de alarmering is gestart moeten de BHV’ers worden opgeroepen. Hierbij is de attentiewaarde van de alarmering van groot belang. Het moet duidelijk zijn voor de BHV’ers dat er iets aan de hand is. Bij brand en ontruiming wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de slow-whoop waardoor iedereen op de hoogte is. Bij een reanimatie of ander ongeval is dit niet het geval. Daarom breekt een oproepsysteem door de stiltestand van de smartphone. BHV’ers die een oproep ontvangen op de app horen dus meteen een hard alarmgeluid en weten dat er iets aan de hand is. Reageren de BHV’ers niet op de app? Dan gaat het systeem automatisch bellen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we koste wat kost de BHV’ers op de hoogte brengen van de calamiteit. Daarnaast kan het systeem ook nog een SMS en email versturen.

Hoe kan ik mijn BHV’ers informeren tijdens een calamiteit?

Het informeren van de BHV’ers is een belangrijk onderdeel. Door concrete informatie te delen met uw collega’s kunt u snel een actueel beeld schetsen over de situatie. Op het moment dat u de alarmering start kunt u al kritische informatie meesturen. Bijvoorbeeld de aard en exacte locatie van het ongeval. Op deze manier zorgt u ervoor dat BHV’ers meteen op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt.

De volgende stap is om uw BHV’ers statusupdates te geven. Dit kan enerzijds via de portofoon, maar deze data wordt niet opgeslagen. De veranderende situatie kan leiden tot een nieuwe aanpak. MultiBel biedt een loggingsfunctionaliteit. Hiermee kunt u updates loggen via tekst, foto’s en video’s. Al deze informatie kunt u aan het einde van een calamiteit gebruiken voor de crisisevaluatie.

Crisiscommunicatie met de portofoon

De kracht van de portofoon zit natuurlijk in de no-nonsense communicatie. De portofoon is het populairste middel om te communiceren tijdens calamiteiten. Kort en bondig met elkaar communiceren over wat er aan de hand is, welke handelingen er gedaan worden en wat de status is op dit moment. Voordeel van de portofoon is dat slechts één gebruiker tegelijkertijd kan spreken. Door de push-to-talk knop sta je met één druk op de knop in verbinding met de andere BHV’ers.

De oplossing: portofoon en oproepsysteem in één app!

Met MultiBel beschikt u over de mogelijkheid om beide toepassingen in één apparaat te integreren, de smartphone. Het is daarbij ook geen ramp als de portofoonfunctie uit staat. De attentiewaarde van de BHV-app is zeer hoog door het doorbreken van de stiltestand. Via het alarmeringsbericht wordt u op de hoogte gebracht van welk kanaal er gebruikt gaat worden. Vervolgens kunt u dit kanaal selecteren in de portofoonapp. Zo bent u alsnog in staat om te communiceren met uw collega’s. Ook de portofoonapp werkt met een push-to-talk knop.

Meer weten over het MultiBel BHV oproepsysteem?

We laten graag in een demo zien hoe het oproepsysteem en de portofoon samen gaan.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.