BHV training afstemmen op behoefte

BHV training afstemmen

Een goede BHV training bestaat uit een onderdeel theorie en een onderdeel praktijk. Vaak moet voordat aan het praktijkonderdeel wordt begonnen eerst een theorie examen worden afgelegd.

Cursisten ervaren vaak dat er een groot onderscheid is tussen theorie uit een boek, de praktijk van de BHV training en laat staat de praktijk van een echte BHV oproep. Het nemen van de juiste beslissing onder de druk van tijd is moeilijk. Vandaar dat het BHV praktijk onderdeel van de cursus een essentieel element is. Allerlei verschillende casussen oefenen in interactieve sessies met medecursisten verhoogd de kennis en kunde van de BHV’er.

Het theorie onderdeel incl. examen wordt via de volgende methodes aangeboden:

  • theorie lesboek
  • eLearning via een website of app

Opleiders moeten in onze ogen altijd uitvoerig de tijd nemen voor de praktijk. Bij het selecteren van een BHV opleider zou niet beknibbeld mogen worden op de tijd die wordt besteed aan dit deel van de training.

Wij zien een toegevoegde waarde als naast het theorie examen-moment met regelmaat (los van de officiële BHV opleidingsdagen) onderdelen van de BHV worden behandeld. Regelmatige herhaling zorgt ervoor dat parate kennis. Herhalen kan m.b.v. praktijk oefeningen, het laten afleggen van een theorie proefexamen, of door specifieke vragen te stellen aan de BHV’er via bijvoorbeeld een internetsite of app.

Sommige opleiders bieden ook de mogelijkheid om na de training onderdelen van de BHV te behandelen, hetzij via een app of via een website. Regelmatige herhaling zorgt voor parate kennis.

Uit de antwoorden kan de noodzaak van de herhaling op elementen aangetoond worden. Een goede opleider kan de opleiding / oefeningen verder afstemmen op juist die elementen die extra aandacht nodig hebben.