Hoe kan ik crisis logging integreren in MultiBel?

Logging is een essentieel onderdeel tijdens een crisis. Door middel van logging zorgen we ervoor dat we overzicht creëren bij een crisis door besluiten en acties vast te leggen. Met MultiBel beschikt u over een uitgebreid crisis incident management systeem. Logging is zowel in de app als via de webapplicatie te gebruiken. Zo kan de logger zowel op de smartphone alsook vanaf een computer de crisis loggen.

crisis logging

Hoe zet ik logging in bij de crisisbesluitvorming?

Een veel gebruikte vorm van crisisbesluitvorming is BOBOC:

  • Beeldvorming: het crisisteam gaat informatie verzamelen omtrent de calamiteit, bepaalt wat de status is van de crisis en probeert een algemeen beeld te vormen.
  • Oordeelvorming: welke knelpunten zijn er en welke mogelijkheden zijn er?
  • Besluitvorming: na het afwegen van de opties, vergelijken van risico’s en voor -en nadelen, wordt er een besluit gemaakt door het crisisteam.
  • Opdracht: er worden acties en taken uitgezet door het crisisteam.
  • Controle: de uitvoering van taken wordt gecontroleerd. Het uitvoeren van taken zal leiden tot een nieuw beeld van de situatie, wat weer nieuwe input is voor een nieuwe BOBOC cyclus.

BOBOC in MultiBel

Beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in MultiBel

Tijdens een crisis komt er veel informatie op het crisisteam af. Het is belangrijk om snel een goed beeld te krijgen van de crisis die zich afspeelt. In de loggingsfunctionaliteit is het mogelijk om zowel tekst, foto’s en video’s te delen met andere leden van het crisisteam. Deze informatie kan gebruikt worden om de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Aan de hand van deze informatie kan het crisisteam bepalen welke opties ze hebben om te calamiteit aan te pakken. Na het afwegen van alle opties kan het besluit worden gecommuniceerd door middel van de chatfunctie in MultiBel.

Opdrachten uitzetten en controleren

Wanneer het besluit genomen is moeten er ook taken worden uitgevoerd. MultiBel maakt het mogelijk om taken uit te zetten aan functiegroepen of specifieke personen. Vervolgens kunnen deze personen terugkoppeling geven dat de taak is uitgevoerd. Na het uitvoeren van de taken ontstaat er een nieuwe beeld en kunnen er nieuwe besluiten genomen worden.

Hoe zet ik logging in bij de crisisevaluatie?

Welke besluiten zijn er genomen tijdens een calamiteit? En hadden deze beslissingen het gewenste effect? Met MultiBel heeft u inzicht in alle besluiten die genomen zijn en in de handelingen die verricht zijn. Daarbij kunt u analyseren of de genomen besluiten ook de juiste waren en of ze gezorgd hebben voor het gewenste resultaat. De uitkomsten van de evaluatie kunnen er toe leiden dat bestaande protocollen en plannen aangepast moeten worden. Ook deze protocollen kunt u uploaden in MultiBel, waardoor uw medewerkers altijd inzicht hebben in de meest recente procedures en protocollen.

Kan ik MultiBel ook inzetten als crisiscommunicatietool?

MultiBel is niet enkel geschikt voor de evaluatie van een calamiteit, maar kan ook ingezet worden als communicatiemiddel. Dat kan via de chatfunctie van logging maar ook via conference call of portofoon app (beschikbaar in de uitbreidingsmodule communicatie module van MultiBel).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van crisis logging in MultiBel?

Plan een (online) afspraak voor vrijblijvend advies of een demo.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.