Slide background

Crisiscommunicatie oplossingen (pieper, portofoon, etc)

Welk communicatiemiddel is de beste keuze voor uw crisiscommunicatie tijdens calamiteiten en rampen? Veel mensen weten wat er op de markt te krijgen is, maar het is lastig om de verschillen en overeenkomsten te zien. Dit item dient om voor u de verschillende communicatiemogelijkheden uiteen te zetten, zodat u een op feiten gebaseerde keuze kunt maken voor een oplossing passend voor uw organisatie.

Semafoon (ook wel pieper, pager, buzzer)

Een semafoon/pieper wordt gebruikt voor oproepen en alarmeren. Piepers werden tot ver in de jaren ’90 veel gebruikt, maar uiteindelijk nagenoeg verdrongen door SMS en diensten als Whatsapp.

Er bestaan bij de pieper 2 uitvoeringen:

 1. Gebruikmakend van het landelijk dekkend publiek netwerk.
 2. Gebruikmakend van een privaat netwerk van de eigen organisatie. Dekking is beperkt tot de installatie van de klant.

De tweede uitvoering wordt regelmatig gebruikt voor BHV oproepen en ontruimingen.

Voordelen pieper

 1. De semafoon is eenvoudig in gebruik.
 2. Semafoons kunnen gebruikt worden in risicovolle omgevingen (bij explosieven, gevoelige sensoren, etc.), omdat ze zelf niet uitzenden (let hierbij wel op dat de semafoon gekeurd is)
 3. Een andere voordeel is het bereik in datacenters en andere bunkerachtige omgevingen met veel staal en beton. Het mobieltje is dan niet altijd bereikbaar, maar een pieper vaak wel.
 4. Geen last van overbelasting van het mobiele netwerk. Voor bedrijven die gevestigd zijn op locaties waar grote groepen personen zijn, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam bij de Arena, de HMH en ZiggoDome. Bij drukte is er een kans dat de mobiele telefonie niet werkt.

Nadelen pieper

 1. Bij een semafoon kan iemand enkel opgeroepen /gealarmeerd worden (eenrichtingsverkeer). Het is voor de ontvanger niet mogelijk om te communiceren met de oproeper. Daarom is het vaak handig dat de ontvanger van een bericht ook een mobiele telefoon bij de hand heeft.
 2. Het aantal gebruikers loopt steeds verder af (1996 = 900.000, 2005 = 150.000, 2014 = 30.000 gebruikers in NL) en de toekomst is onzeker.
 3. Voor semafoons die gebruik maken van een privaat netwerk is het bereik het grootste nadeel. Een medewerker die buiten het gebouw of het terrein is, is vaak niet meer bereikbaar, laat staan dat de medewerker bereikbaar is als hij thuis is.
 4. Bij een privaat network valt de bereikbaarheid van de semafoon uit bij electriciteitstoring in het gebouw.
 5. De meeste mensen hebben een mobiele telefoon bij zich. De semafoon wordt vaak als ouderwets en als extra ballast ervaren.
 6. Waar het bij de mobiele telefoon mogelijk is om ook foto’s e.d. te sturen kan een semafoon dit niet.
 7. Het is niet te achterhalen of iemand het bericht wel of niet gelezen heeft.

WhatsApp alarmering

Sommige bedrijven vertrouwen voor het alarmeren van grote groepen mensen op een WhatsApp groepsbericht of verzendlijst.

Voordelen WhatsApp, Telegram e.d.

 1. Het belangrijkste voordeel van WhatsApp, of een van de andere aanbieders, is dat de oplossing gratis is.
 2. Via een service als WhatsApp is het mogelijk om alle verschillende berichten (spraak, tekst, foto’s etc.) te versturen.

Nadelen WhatsApp, Telegram e.d.

 1. De attentie waarde van een Whatsapp bericht is laag. Dit komt door het grote aantal berichten dat door gebruikers wordt ontvangen.
 2. Een WhatsApp service is direct afhankelijk van het netwerk waarin de verzender en de ontvanger zich bevinden. Is er geen mobiel en geen Wi-Fi netwerk, wordt het bericht niet verzonden/ontvangen.
 3. Berichten via WhatsApp zijn in het algemeen niet betrouwbaar (zelfs niet als zowel verzender en ontvanger een goed en stabiel netwerk hebben) . Berichten worden vaak pas enkele minuten maar soms ook enkele uren later ontvangen, zeker op piekmomenten zoals bij rampen.
 4. Beperking in het aantal mensen die een bericht kunnen ontvangen. Op dit moment is er een maximum aan het aantal deelnemers in een groepchat en de verzendlijst.
 5. De iPhone- en Android-versies van WhatsApp slaan alle ontvangen en verzonden berichten onversleuteld op. Gezien het feit dat WhatsApp overgenomen is door Facebook zijn in het algemeen sterke vraagtekens te zetten bij de vertrouwelijkheid van alle informatie.

Portofoon

In de volksmond wordt de portofoon ook wel een “walkietalkie” genoemd. M.a.w. met een portofoon kunt u, in tegenstelling tot met een semafoon, ook met elkaar spreken.

Bij de portofoon zijn grof gezegd 2 verschillende soorten: een digitale en een analoge portofoon. Bij de digitale portofoon is het geluid meestal beter dan de analoge. Ook is de privacy / beveiliging beter bij de digitale portofoon. Dat wil zeggen dat de spraak wordt omgezet in een digitaal signaal en deze niet kan worden opgevangen door analoge portofoons / scanners. Hierdoor neemt de kans op afluisteren af.

Voordelen portofoon

 1. Met een portofoon kunt u ook communiceren, terwijl een semafoon alleen kan alarmeren / informeren.
 2. Alle hulpverleners kunnen meeluisteren.

Nadelen portofoon

 1. In het gebruik heeft de portofoon hetzelfde nadeel als de semafoon. De meeste mensen hebben reeds een mobiele telefoon op zak. Door de portofoon hebben ze een “extra” communicatiemiddel, welke soms als extra ballast wordt ervaren.
 2. Portofoons werken altijd met een privaat netwerk. Het bereik is beperkt tot de installatie van de klant of het onderling verkeer (2 porto’s naar elkaar). Een portofoon meenemen naar huis heeft dus weinig zin.
 3. Naast de aanschaf van de hardware (basisstation en portofoons), moet u bij de kosten vaak ook rekening houden met een vergunning van het Agentschap Telecom. Soms is ook een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van de antenne installatie en de zender.
 4. Vooralsnog kan een portofoon alleen spraakberichten versturen. Informatie als GPS coördinaten, tekstberichten of foto’s zijn niet mogelijk.

MultiBel

MultiBel is een alarmering- en communicatiesysteem waarmee u met één handeling in staat bent direct een grote groep personen te bereiken. Het systeem van MultiBel alarmeert via gesproken berichten op een mobiele en vaste telefoon, via e-mail en via SMS.

Voordelen MultiBel

 1. MultiBel kan binnen enkele minuten tot wel duizenden mensen bereiken.
 2. Met MultiBel heeft uw inzicht wie uw bericht wel of niet ontvangen heeft.
 3. MultiBel vereist geen extra hardware investeringen. Iedereen beschikt al over een mobiele en/of vaste telefoon waar ook vaak email op ontvangen wordt.
 4. Door gebruik te maken van alledaagse communicatieoplossingen, weet vrijwel iedereen ermee om te gaan en is vrijwel iedereen altijd en overal bereikbaar.
 5. MultiBel is een dienst en maakt geen gebruik van uw eigen infrastructuur. Vaak zijn bij calamiteiten uw eigen systemen overbelast, of functioneren door stroomuitval of brand in het geheel niet.
 6. Met MultiBel kunt u ervoor kiezen om iedereen te informeren, of alleen de personen die aanwezig zijn.
 7. De registratie van aanwezige personen vindt automatisch plaats in MultiBel.
 8. MultiBel Professional maakt gebruik van tot wel 10 alternatieve nummers per persoon. De alarmering is niet gericht op een toestel (zoals bij semafoon en portofoon) maar op het individu.
 9. Er bestaat een mogelijkheid om direct na de alarmoproep met het crisisteam in een conference call geplaatst te worden. De focus ligt direct op communicatie en acties uitzetten, in plaats van de juiste communicatiekanalen zoeken.

Nadelen MultiBel

 1. U kunt uw medewerkers niet verplichten hun eigen mobiele telefoon beschikbaar te stellen.
 2. In ruimtes met dikke betonnen muren en/of veel staal, kan op sommige plekken de bereikbaarheid wegvallen.
 3. De bereikbaarheid wordt door sommige mensen als een nadeel ervaren. Ze willen “rust”.
 4. In tegenstelling tot portofoons is MultiBel niet geschikt om grotere groepen mensen met elkaar te laten communiceren.

In de zorg wordt soms als nadeel genoemd dat het mobieltje niet veilig is bij de medische apparatuur. Moet immers niet voor niets de mobiele telefoon worden uitgezet in delen van het ziekenhuis? Dit is echter geen reden meer, immers er bestaan tegenwoordig ook “veilige mobieltjes”. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact met ons op.

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst op 16 februari 2015 en aangepast in juli 2017 n.a.v. de introductie van MultiBel Standaard.

By | 2018-03-02T11:31:32+00:00 juli 19th, 2017|Algemeen|0 Comments