Kosten van de BHV reduceren

kosten van de BHV reduceren

Als het economisch meezit heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid en als het economisch tegenzit heb ik er geen geld voor

Uit bovenstaande blijkt dat de BHV vaak wordt gezien als een kostenpost die kostbare tijd kost. Vaak zijn organisaties op zoek naar een manier om de kosten van de BHV te reduceren. Een goede eerste vraag is of er wel bezuinigd kan worden op de BHV?

Waarom niet snijden in de BHV?

Goed werkgeverschap

Volgens de wet is het hebben van een georganiseerde bedrijfshulpverlening een eis als er minimaal een werknemer is. Het getuigt van goed werkgeverschap om goed voor je werknemers te zorgen door bijvoorbeeld een veilige werkomgeving te bieden. Preventie en adequaat optreden zorgt voor minder ongevallen en meer tevreden medewerkers.

BHV betaald zichzelf terug

Door goede BHV kan, soms zelfs door één keer adequaat optreden, alle gemaakte kosten van de BHV worden terugverdiend. De echte kosten zitten niet in de BHV opleiding c.q. middelen; de echte kosten zijn een calamiteit die uit de hand loopt.

Verzekeringsmaatschappijen

Een andere reden om BHV te regelen is de gewijzigde opstelling van verzekeringsmaatschappijen. Zo zal een brandverzekeraar een bedrijf aansprakelijk stellen voor de schade bij een brand wanneer er sprake is van opzet maar datzelfde kan ook bij onzorgvuldig handelen. Door het goed organiseren van de BHV toont een organisatie aan dat het zorgvuldig omgaat met de risico’s.

Hoe kunnen de BHV uitgaven verlaagd worden?

Als er gesneden moet worden in het budget en de tijd benodigd voor de BHV wordt uiteraard gekeken naar de prijs en duur van de BHV training. M.a.w. men zoekt naar de aanbieder die een certificaat kan aanbieden met de laagste prijs en binnen een zo’n kort mogelijke trainingsduur. De echte vraag die gesteld moet worden is of het niet ten koste gaat van de kwaliteit van de BHV organisatie? Daar kom je vaak pas achter als er iemand gereanimeerd moet worden….

Zijn er alternatieve methoden om de kosten of de tijd die wordt besteed aan de BHV te reduceren? Wij geven u graag een aantal tips:

Alarmeringssoftware

Veel organisaties maken nog gebruik van de oude pieper. De medewerkers vinden de pieper vaak onhandig en de pieper heeft het risico dat die vergeten wordt. Bij veel organisaties heeft de pieper ook niet overal bereik. Daarnaast heeft de extra hardware natuurlijk een prijs. De oproeptijd van de BHV’er kan verkort worden door een oproepsysteem te gebruiken dat via meerdere kanalen werkt op reeds aanwezige tools (lees zonder extra hardware). MultiBel Professional werkt met een app, telefonie, email en SMS maar ook MultiBel Standaard gebruikt 3 verschillende kanalen en is volledig gratis.

Koppeling aan brandmeldcentrale

Veel organisaties kiezen ervoor om de brandmeldinstallatie te koppelen aan MultiBel Professional. Door de koppeling komt de hulpverlening sneller op gang. De brand kan sneller worden geverifieerd. In het geval van brand kan sneller tot blussen of evacuatie worden overgegaan. Ook kunnen eventuele nodeloze meldingen bij de brandweer verder teruggedrongen worden.

Automatische aanwezigheidsregistratie

Er wordt vaak gebruikt gemaakt van het aanwezigheidsbord om de aanwezigheid van de beschikbare BHV bij te houden. Volgens de procedure moet de BHV’er zich aan- of afmelden op het aanwezigheidsbord. Dit zorgt bij de BHV’er voor extra handelingen en er kunnen fouten ontstaan. Door een tool te gebruiken waarbij de aanwezigheid en afwezigheid van de BHV automatisch geregistreerd wordt, kunnen er geen handelingen vergeten worden en is altijd de meest actuele situatie bekend. Er gaat geen tijd verloren en je kunt altijd alleen de aanwezige BHV alarmeren.

Zowel bij MultiBel Standaard als MultiBel Professional is automatische aanwezigheidsregistratie opgenomen.

Inzicht in de beschikbare BHV

De automatische aanwezigheidsregistratie geeft dus een actueel overzicht van de beschikbare BHV. Ook is het mogelijk m.b.v. historische informatie de bezetting van de BHV te analyseren. Op basis van de analyse wordt het plannen van de BHV vereenvoudigd en kunnen verbeteringen worden aangebracht aan de planning. Het is niet onwaarschijnlijk dat op basis van deze informatie besloten kan worden meer of minder BHV’ers op te leiden.

Gebruik maken van de BHV van omliggende organisaties

Veel organisaties bevinden zich in verzamelgebouwen, op industrieterreinen, winkelcentra, etc. De omliggende organisaties beschikken over een eigen BHV organisatie. Er kan door de verschillende BHV organisaties samen worden gewerkt.

Organisaties kunnen onderling afspraken maken over vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’ers. Vaak is dit voor kleinere organisaties een ideale oplossing. Met de juiste alarmeringsoplossing zoals MultiBel kan men elkaar snel oproepen en elkaar bijstaan als er zich een incident voordoet.

Gezamenlijk inkopen

De bedrijven kunnen ook samen de BHV-opleidingen volgen, of de BHV-middelen inkopen. Vaak zijn hierdoor betere tarieven te onderhandelen bij de leverancier of kan de leverancier naar een locatie in de buurt komen voor bijvoorbeeld het geven van de training.

Intern taken verrichten

Een organisaties kan zorgvuldig kijken naar de taken die worden uitbesteed. Zo kan bijvoorbeeld de controle van de inhoud van de verbandtrommels of blusmiddelen worden uitbesteed, maar het kan wellicht ook intern uitgevoerd worden.

Wij hopen u hiermee een aantal tips te hebben gegeven om uw BHV uitgaven in de hand te houden en het maximale te halen uit de beperkte tijd.