Hoofdkantoor Dienst Wegverkeer (RDW)

Klant sinds:

2007

Locatie:

Zoetermeer

Branche:

Overheid

Project:

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW heeft taken op het gebied van:
  • toelating van voertuigen en onderdelen daarvan
  • toezicht en handhaving
  • registratie
  • informatieverstrekking
  • documentafgifte

De taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit.

MultiBel wordt hier gebruikt voor: