Jaarbericht veiligheidsregio Twente

MultiBel is in november 2014 een overeenkomst met GHOR Twente aangegaan n.a.v. het project “extra handen in de nacht”. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde die MultiBel kan bieden en blij in het vertrouwen dat in ons is gesteld.

Uit het jaarbericht 2014 “zorg voor de zorg” van de Veiligheidsregio Twente:

Zorginstellingen besteden veel aandacht aan veiligheid en BHV. Van hen wordt verwacht dat zij in staat zijn om een ontruiming in goede banen te leiden met de aanwezige bedrijfshulpverleners (BHV- ers) en de overige medewerkers/aanwezigen.

Overdag zijn er voldoende mensen aanwezig om aan deze eis te kunnen voldoen, maar geldt dit ook voor de avond- en nachtsituatie? Dan is de bezetting namelijk aanzienlijk lager. Het betreft niet alleen het verplaatsen van mensen uit de gevarenzone, maar er moet ook afstemming plaats vinden met de hulpdiensten. Bij grotere locaties zal ook coördinatie en registratie op het verzamelpunt georganiseerd moeten worden. Het kan namelijk zo zijn dat cliënten verplaatst moeten worden naar een andere locatie, omdat ze niet terug kunnen naar hun eigen woning vanwege roet- en/of waterschade. Daarnaast kan de medewerker die tijdens de calamiteit aanwezig is, zelf ook slachtoffer worden waardoor hij/zij niet meer in staat is om te handelen.

In de afgelopen maanden sluiten steeds meer zorginstellingen zich aan bij het project van de GHOR Twente, omdat het hierdoor voor de instellingen mogelijk is om van de alarmerings- en communicatiedienst van MultiBel gebruik te maken en daarmee van elkaars kennis en mankracht.

Met het systeem is het mogelijk de juiste personen op te roepen in de nabije omgeving van een zorginstelling dat een acuut probleem heeft, bijvoorbeeld door een brand. Het systeem maakt gebruik van een pool van zorgmedewerkers, die zich hiervoor vrijwillig kunnen aanmelden. In 2015 zal deze pilot gaan draaien door personeel te werven voor deze pool. De systematiek zal getest en beoefend worden. Als de resultaten goed zijn en genoeg zorginstellingen mee willen doen, zal de pilot een definitieve status krijgen in onze regio.

Grafisch wordt dit het beste op de volgende manier weergegeven:

Veiligheidsregio Twente Extra Handen in de Nacht

De alarmerende zorginstelling (blauw), roept niet alleen de blauwe medewerkers op, maar ook de oranje medewerkers die feitelijk bij de andere zorginstelling (oranje) werken. De keuze voor de persoon die wordt opgeroepen is afhankelijk van de locatie die bekend is in het MultiBel systeem.

Zie het jaarbericht 2014 van de Regio Twente, waar Theo van Rijmenam (Directeur Publieke Gezondheid Twente) aan het woord is om “Samen werken aan een innovatieve GHOR – Veiligheidsregio Twente”. Theo van Rijmenam