Waarom MultiBel?

Als je op zoek bent naar een systeem om mensen op een snelle en adequate manier een bericht te sturen is het belangrijk om een paar zaken in de gaten te houden:

 • Wie
 • Waar
 • Hoe
 • Hoeveel

Als je een persoon wilt alarmeren en je kent deze persoon goed, dan weet je hoe, waar en wanneer je iemand kunt bereiken rekening houdend met de privé en werksituatie. Tijdens kantooruren weet ik dat ik mijn man het beste op zijn vaste kantoornummer kan bellen of een email kan sturen. Ik weet dat mijn man iedere zondagochtend in de sportschool is en ik hem dan het beste met een email of SMS bericht op zijn mobiele nummer kan bereiken. Als je hem in de avond wilt spreken dan zijn we vaak thuis of anders kan er op het mobiele nummer worden gebeld.

Stel je nu voor dat je niet alleen mijn man moet bereiken, maar je hebt ook per direct 1.000 andere mensen nodig. Hoe organiseer je dit? Ga je met een belboom iedereen afbellen? Ga je iedereen een email sturen? Hoe weet je zeker dat je bericht gelezen wordt? Kan je vertrouwen op de systemen van de emailprovider, van de Whatsapp service, of van Facebook? Kan je bij een ramp eigenlijk wel uitgaan van je eigen telefoonlijnen?

Dit zijn zaken waar onze klanten tegenaan lopen. Deze bedrijven willen namelijk individuen bereiken en geen nummers. Deze bedrijven willen dat deze mensen direct reageren en deze bedrijven willen zo snel mogelijk terugkoppeling ontvangen om dit te analyseren.

In het geval van een ziekenhuis is de noodzaak heel erg duidelijk. Stel je voor in dichte mist heeft een grote kettingbotsing plaatsgevonden op een snelweg. Een tankwagen is geëxplodeerd en er zijn veel slachtoffers. Alle ziekenhuizen in de omgeving moeten nu direct hun medewerkers alarmeren zodat voldoende OK medewerkers, IC medewerkers, Eerste hulp medewerkers, etc. paraat staan om de mensen op te vangen. Er is een noodsituatie en het Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) moet worden opgestart.

Stel je voor er vindt een brand plaats in een verzorgingstehuis. Alle bewoners moeten worden geëvacueerd. Wat nu? Het is nacht en de helft van de noodzakelijke medewerkers voor een evacuatie zijn slechts beschikbaar op de locatie. De telefooncentrale werkt niet, het internet ligt eruit, de eerste personen op de bellijsten zijn niet bereikbaar. Medewerkers en vrijwilligers moeten worden opgeroepen om ondersteuning te bieden.

In beide voorbeelden zie je dat deze mensen niet allemaal in het ziekenhuis of verzorgingstehuis aanwezig zijn. Daarmee is het gebruik van bijvoorbeeld alleen portofoons niet afdoende. Met een alarmeringssysteem als MultiBel worden mensen ook op een andere locatie zoals in de supermarkt of thuis opgeroepen. Ze ontvangen een spraakbericht op een vaste thuistelefoon, een spraak of SMS bericht op een mobiel nummer en een email. Met onze nieuwste update van MultiBel sturen we zelfs een pushbericht met de app. In beide voorbeelden wil je ook doorgaan met alarmeren tot het moment dat voldoende hulpverleners hun komst bevestigd hebben.

Leidinggevenden of het crisisteam kunnen na de alarmoproep in een directe conference call geplaatst worden om verdere acties af te stemmen.

MultiBel biedt een mogelijkheid om samenwerkingen tussen verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen te realiseren. Dat wil zeggen dat er organisaties zijn die van elkaars mankracht gebruikmaken. Bij een calamiteit roepen zij hulpverleners op die niet onder contract staan van de eigen instelling. Wie opgeroepen wordt hangt vaak af van de afstand van het woonadres tot de locatie van de ramp.

Waarom MultiBel? Dit maakt MultiBel bijzonder:

 • MultiBel kan via elke telefoon, met een alarmknop, vol automatisch met een IP melder of via internet worden geactiveerd.
 • MultiBel richt zich tot de persoon en niet op een nummer onafhankelijk van de locatie waar de persoon is.
 • MultiBel gaat door met het sturen van de berichten tot de persoon op een van zijn toestellen reageert.
 • MultiBel stopt met alarmeren als het noodzakelijke aantal personen is bereikt.
 • MultiBel geeft directe terugkoppeling.
 • MultiBel plaatst, indien gewenst, personen in een directe conference call.
 • MultiBel functioneert los van de eigen infrastructuur en telefooncentrale.
 • Wat hierboven staat vindt voor honderden of duizenden mensen plaats binnen enkele minuten.

Uiteraard is de vraag naar een alarmeringssysteem ook in andere branches groot. Bij een brand in een olieraffinaderij of een werkplaats met brandbare stoffen dient direct actie te worden ondernomen. Dit beperkt de kans op ongelukken voor personen en schade aan het bedrijf en de omgeving. MultiBel kan ook ingezet worden om omliggende bedrijven of omwonenden te alarmeren om mensen bijvoorbeeld te informeren in de woning te blijven en het kind niet van de school op te halen, aangezien het daar veilig is.

MultiBel wordt veel ingezet voor BHV alarmering bij bedrijven. Aangezien MultiBel de persoon alarmeert is de BHV medewerker ook bereikbaar buiten de fysieke locatie, waar piepers en portofoons vaak niet werken.

MultiBel heeft nog vele andere toepassingen dan uitsluitend alarmering. Bij een productielijn of computernetwerk dat niet functioneert, is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk de juiste mensen worden opgeroepen. Een tijdwinst van 10 minuten kan enorme besparingen met zich meebrengen.