Overzicht

Hier vindt u de meest gebruikte MultiBel-toepassingen. Het systeem is flexibel opgezet en kan aan de meest complexe eisen voldoen. Inzetgebieden zijn o.a. brand, ontruimingen, stroomuitval, gifgasongeval, bommeldingen, agressie, pandemie, vergiftigd voedsel, cyberaanval, netwerkstoring en nog veel meer. MultiBel alarmeert en informeert uw crisisteam, BHV, management, monteurs, IT-ers etc.

BHV alarmering

bhv alarmering

Een veel gebruikte toepassing van MultiBel is het oproepen van de bedrijfshulpverleners, de BHV. Of het nu gaat om het oproepen van 5 of 500 BHV’ers, MultiBel zorgt ervoor dat er geen tijd onnodig verloren gaat en de schade beperkt blijft. De automatische aanwezigheidsregistratie biedt u de mogelijkheid alleen die BHV’ers te alarmeren die op dat moment op die locatie aanwezig zijn. Er zijn veel mogelijkheden zoals een beperkt aantal personen oproepen, taakkaarten inzien, inzicht in de BHV bezetting per locatie, koppeling met interne noodnummers, piketfuncties delen, portofoonfunctie etc.

Brand alarmering

brand alarmering

MultiBel wordt vaak via een NEN-EN-54 gecertificeerde IP-alarmoverdrager verbonden met de brandmeldcentrale. Bij een handmatige of automatische brandmelding, wordt automatisch een MultiBel alarmeringsscenario opgestart. Ontvangers worden dan direct geïnformeerd waar de brand is en wat er van hen verwacht wordt. De acties van uw personeel tijdens de eerste minuten van een brand bepalen vaak hoeveel schade er uiteindelijk ontstaat. MultiBel zorgt ervoor dat uw instructies direct bij de juiste personen komen.

Er kan ook gekozen worden om alleen die personen op te roepen die aanwezig of in de buurt zijn. Deze laatste methode wordt regelmatig gebruikt bij verpleeg of verzorgingshuizen.

Ontruimingen

Om een geheel pand efficiënt te ontruimen is veel informatie, communicatie en afstemming nodig, zeker als het om een locatie gaat met niet zelfredzame personen. MultiBel biedt tal van functionaliteiten om een ontruiming efficiënt te laten verlopen, van gekoppelde brandmeldcentrales tot individuele taakkaarten en van directe communicatie tot waarschuwing bij onderbezetting. MultiBel wordt door veel organisaties ingezet om een ontruiming in gang te zetten.

MultiBel is als eerste en enige Cloudoplossing in 2020 gecertificeerd om ingezet te worden als NEN2575-4 ontruimingsalarminstallatie.

Agressie

Baliemedewerkers, docenten, artsen, winkelpersoneel, doktersassistenten, ambulante medewerkers; helaas hebben ze allemaal met regelmaat te maken met agressie. Een vaste alarmknop of draagbare noodknop zorgt ervoor dat collega’s of het interventieteam snel op de hoogte zijn en kunnen assisteren. Door de automatische aanwezigheidsregistratie worden juist die mensen opgeroepen die in de nabijheid zijn.

Alleenwerken

Met onze oplossingen voor alleenwerkers beseft uw personeel dat ze er niet alleen voor staan. Valdetectie voor riskante beroepen of onopvallende noodknoppen voor intimidatie, agressie of geweld, allemaal toepassingen om als werkgever voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Storingsdienst

Als u medewerkers heeft die beschikbaarheidsdiensten draaien, helpt MultiBel deze mensen efficiënt op te roepen, ook al er tientallen personen direct nodig zijn. Uw dienstrooster kan handmatig of automatisch ingelezen worden. Mocht iemand niet reageren, worden automatisch vervangers opgeroepen. Via de app kunnen medewerkers onderling diensten ruilen.

ICT / IT problemen

IT problemen kunnen de bedrijfscontinuïteit behoorlijk verstoren en hebben een enorme impact op omzet en imago. Serverstoringen, netwerkuitval, stroomstoring, DDoS-aanvallen, internetcriminaliteit, hacken, datalekken; wij kunnen dit allemaal niet voorkomen, maar wij kunnen er wel voor zorgen dat er geen tijd verloren gaat met het oproepen van de juiste personen. Nu wordt er vaak nog vertrouwt op een email, SMS of bellijst en dat is zonde want daardoor wordt de “Mean Time to Repair” onnodig verlengd.

Technische storingen

Technische storingen veroorzaken veel schade. Orders worden niet aangenomen, productielijnen vallen stil, klanten krijgen te laat geleverd, producten bederven, planten gaan dood, lucht wordt niet ververst, etc.

De meeste systemen worden al gemonitord. Als het ergens misgaat gaat veel tijd verloren doordat de alarmering via een WhatsApp groep, SMS of bellijst gaat. Door de systemen te koppelen aan MultiBel, alarmeert MultiBel automatisch de juiste personen. Komt er geen reactie of te weinig reactie, worden automatisch de volgende personen gealarmeerd. Ook kunt u de medewerkers die gereageerd hebben na verloop van tijd om een tijdsindicatie vragen binnen hoeveel tijd de storing is verholpen.

ZiROP / Integraal Crisis Plan

Snel artsen, verpleegkundigen, specialisten en andere medewerkers alarmeren bij een grootschalige calamiteit. Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen vertrouwt op MultiBel en is ervan verzekerd dat er bij een ZiROP / Integraal Crisisplan alarmering geen tijd verloren gaat. Binnen enkele ogenblikken is iedereen geïnformeerd en bent u ervan verzekerd dat voldoende medische zorg verleend kan worden.

Crisis communicatie

Crisiscommunicatie

Zonder de juiste tools om uw crisisaanpak snel te communiceren, loopt de bedrijfscontinuïteit meer gevaar dan noodzakelijk. Situaties kunnen snel veranderen en vragen om een effectief communicatiesysteem om snel een gemeenschappelijk beeld te creëren voor medewerkers, stakeholders en anderen belanghebbenden. MultiBel biedt een push-to-talk portofoonfunctie, conference call en chat tools om snel een gemeenschappelijk beeld te creëren.

Incident management

crisis incident management

Met MultiBel beschikt u over een incident management app om de juiste mensen op te roepen, via de app te communiceren, acties te loggen, taken uit te zetten en beschikt u over een real time overzicht van actuele situatie en alle benodigde informatie voor de evaluatie. En dat alles in één gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem.

Terrorisme

Het gebeurt ons niet? Maar wat als het toch gebeurt. Hoe geef ik dan de juiste instructies aan mijn personeel? Hoe informeer ik klanten, leerlingen of studenten? Moet er geëvacueerd worden of moet juist iedereen binnen blijven met de deuren gesloten? MultiBel kan gekoppeld worden aan paniekknoppen en zorgt ervoor dat iedereen binnen enkele seconden instructies krijgt, ook als het om tienduizenden personen gaat.

Kies het juiste pakket voor u

Alarmeer GRATIS met MultiBel Standaard of kies voor MultiBel Professional.

Meer info over de toepassingen van MultiBel?

Plan een (telefonische) afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek of een demo.

    Maikel Wijman,
    Sales Consultant MultiBel