BHV alarmering

Ersthelfer

Een veel gebruikte toepassing van MultiBel is het oproepen van de bedrijfshulpverleners, de BHV. Of het nu gaat om het oproepen van 5 of 500 BHV’ers, MultiBel zorgt ervoor dat er geen tijd onnodig verloren gaat en de schade beperkt blijft. De automatische aanwezigheidsregistratie biedt u de mogelijkheid alleen die BHV’ers te alarmeren die op dat moment op die locatie aanwezig zijn. Er zijn veel mogelijkheden zoals een beperkt aantal personen oproepen, taakkaarten inzien, inzicht in de BHV bezetting per locatie, koppeling met interne noodnummers, piketfuncties delen etc.

Brand alarmering

Vaak wordt MultiBel gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Komt er via een brandmelder een melding binnen, wordt automatisch een alarmeringsscenario opgestart. De ontvangers worden dan direct geïnformeerd waar de brand is en wat er van hen verwacht wordt. Er gaat geen kostbare tijd verloren.

Er kan ook gekozen worden om alleen die personen op te roepen die aanwezig of in de buurt zijn. Deze laatste methode wordt regelmatig gebruikt bij verpleeg of verzorgingshuizen.

Ontruimingen

Om een geheel pand efficiënt te ontruimen is veel informatie en communicatie nodig. Vaak is het onmogelijk om alle mogelijke scenario’s van te voren uit te kristalliseren. MultiBel biedt u de mogelijkheid om tijdens het starten van de alarmering nog last minute informatie toe te voegen als tekst of spraak, bijv. dat de hoofdingang moet worden vermeden.

Agressie

Bouton d'urgence

Baliemedewerkers, docenten, artsen, winkelpersoneel, doktersassistenten; helaas hebben ze allemaal met regelmaat te maken met agressie. Een vaste of draagbare noodknop of paniekknop zorgt ervoor dat collega’s of het interventieteam snel op de hoogte zijn en kunnen assisteren.

IT problemen

IT alerting

IT problemen kunnen de bedrijfscontinuïteit behoorlijk verstoren en hebben een enorme impact op omzet en imago. Serverstoringen, netwerkuitval, stroomstoring, DDoS-aanvallen, internetcriminaliteit, hacken, datalekken; wij kunnen dit allemaal niet voorkomen, maar wij kunnen er wel voor zorgen dat er geen tijd verloren gaat met het oproepen van de juiste personen. Nu wordt er vaak nog vertrouwt op een email, SMS of bellijst en dat is zonde want daardoor wordt de “Mean Time to Repair” onnodig verlengd.

Technische storingen

Technische storingen veroorzaken veel schade. Orders worden niet aangenomen, productielijnen vallen stil, klanten krijgen te laat geleverd, producten bederven, planten gaan dood, lucht wordt niet ververst, etc.

Als er een technische storing optreedt alarmeert MultiBel automatisch de juiste personen e. Komt er geen reactie of te weinig reactie worden automatisch de volgende personen gealarmeerd.

Door een effectieve alarmering bespaart MultiBel kostbare seconden en minuten.

Terroristische dreiging

Het gebeurt ons niet? Maar wat als het toch gebeurt. Hoe communiceer ik dan snel met al mijn personeel? Hoe informeer ik klanten/ leerlingen / studenten? Moet er geëvacueerd worden of moet juist iedereen binnen blijven? MultiBel is ook hiervoor geschikt; ook om tienduizenden personen op te roepen.

Omgeving alarmeren

Stel er gaat iets mis in uw bedrijf en u wilt de directe omgeving of omliggende bedrijven op de hoogte stellen van de situatie, geruststellen of instructies geven. MultiBel kan met een druk op de knop indien nodig duizenden mensen alarmeren.

Integraal Crisisplan / ZiROP

Snel artsen, verpleegkundigen, specialisten en andere medewerkers alarmeren bij een grootschalige calamiteit. Ruim 1/3 van de Nederlandse ziekenhuizen vertrouwt op MultiBel en is ervan verzekerd dat er bij een ZiROP / Integraal Crisisplan alarmering geen tijd verloren gaat. Binnen enkele ogenblikken is iedereen geïnformeerd en bent u ervan verzekerd dat voldoende medische zorg verleend kan worden.

Koppelingen en IoT

  • Gebouwbeheerapplicaties
  • Klimaatinstallaties
  • Inbraaksystemen

  • Noodknoppen

  • Invalidetoiletten

  • IoT sensoren

  • Man down toestellen

Allemaal voorbeelden van zaken die soft- of hardware matig gekoppeld kunnen worden aan MultiBel. Meer data is in theorie prachtig maar wat doe je er in de praktijk mee? Door MultiBel te koppelen zorgt u ervoor dat de opvolging van al die data gegarandeerd is.