BHV

MultiBel wordt heel vaak ingezet voor de BHV alarmering, vaak als alternatief voor de pieper. MultiBel biedt de juiste oplossing voor BHV organisaties van klein tot groot. Met MultiBel beschikt u ook direct over een aanwezigheidssysteem, u weet te allen tijde of er voldoende BHV-ers binnen zijn.

Brand

De brandmeldcentrale slaat alarm en kan een MultiBel scenario opstarten, bijv. om de interne brandweer of de aanwezige BHV organisatie te alarmeren. Snelle communicatie is van levensbelang en zal de vervolgschade beperken.

Noodknop

Baliemedewerkers, docenten, winkelpersoneel; helaas hebben ze allemaal met regelmaat te maken met agressieve bezoekers. Een vaste of draagbare noodknop of paniekknop zorgt ervoor dat hulpverleners snel op de hoogte zijn en kunnen assisteren.

IT problemen

Een gemiddeld MKB bedrijf heeft 200 maal per jaar een IT storing, die kunnen wij niet voorkomen. Maar wij kunnen er wel voor zorgen dat snel de juiste personen aan het werk zijn om de storing te verhelpen. Als u 200 keer per jaar 10 minuten tijdwinst realiseert levert dat een enorme winst op.

Storingen

Doet er zich een storing voor in een productielijn, loopt een temperatuur te hoog op in een serverruimte of registreert het gebouwbeheersysteem (GBS) een probleem, dan mag geen tijd onnodig verloren gaan door een gebrekkige alarmering. MultiBel doet meer dan alleen een email of sms verzenden. U weet dat de storingsmonteurs eerder ter plekke zijn en de schade wordt beperkt.

Terroristische dreiging

Het gebeurt ons niet? Maar wat als het toch gebeurt. Hoe communiceer ik dan snel met al mijn personeel? Hoe evacueer ik mijn klanten? MultiBel is hier voor gemaakt; wij bieden de juiste oplossing, voor 5 personen maar ook voor tienduizenden.