Certificeringen

Certificeringen zijn belangrijk om aan te tonen dat MultiBel voldoet aan de eisen op het gebied van privacy, compliance en betrouwbaarheid. Kiwa controleert jaarlijks op een deskundige en onpartijdige manier of wij onze processen en diensten evalueren en verbeteren.

ISO 27001

Informatiebeveiliging

De ISO27001 certificering is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Onze certificering is een bevestiging dat wij goed hebben nagedacht over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen onze systemen en processen.

MultiBel voldoet ook aan de Compliance eisen van ISO19600. Hierin staan richtlijnen voor het inrichten, ontwikkelen, implementeren, beoordelen, onderhouden en verbeteren van een doeltreffend compliance managementsysteem binnen een organisatie. Dit is de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarnaast voldoet MultiBel aan de in de zorgsector gehanteerde norm NEN7510.

K21047

Evacuatie gebouwen

In het Bouwbesluit worden systeem- en kwaliteitseisen gesteld waar organisaties aan moeten voldoen om mensen veilig te laten vluchten. Het MultiBel systeem is het eerste Cloud gebaseerde oproepsysteem in Europa dat mag dienen als een gecertificeerd stil alarminstallatie volgens de norm NEN 2575-4. In 2020 heeft MultiBel het daarvoor o.a. benodigde K21047 certificaat behaald, ook wel het Wireless Silent Alarm System certificaat. Dit certificaat is een generiek kwaliteitskeurmerk waar al onze klanten van profiteren. Het toont aan dat MultiBel voldoet aan de eisen omtrent systeem beschikbaarheid, beveiliging, monitoring en redundantie.

K21023

Mobiele Beveiliging alleenwerkenden

Dit certificeringsschema is gebaseerd op de Europese Council Directive 89/391/EEC en beschrijft de Europese normen voor beveiliging van personen en mobiele objecten. In de Europese en Nederlandse Arbowet wordt gesteld dat er middelen beschikbaar gesteld moeten worden om de veiligheid van medewerkers te borgen. Door het K21023 schema is het mogelijk om de beveiliging van personen te certificeren. De MultiBel app is als eerste app Kiwa gecertificeerd voor de beveiliging van alleenwerkenden.

NEN 8112

Bedrijfsnoodorganisatie

De NEN 8112 stelt eisen aan de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van organisaties. De BNO is een van de drie pijlers van (brand)veiligheid, naast bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. MultiBel levert bij alle drie de pijlers een bijdrage voor wat betreft de beheersmaatregelen, het ontwerp van de BNO, implementatie van de BNO, de communicatie, de borging en de prestatiemeting.

27001
K21023 Beveiliging mobiele objecten en personen

Kies het juiste pakket voor u

Alarmeer GRATIS met MultiBel Standaard of kies voor MultiBel Professional.

Neem contact op voor meer informatie of een demo.

    Maikel Wijman,
    Sales Consultant MultiBel