Ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg aan patiënten, dus juist ook tijdens crisissituaties. Om deze continue zorg te kunnen bieden bestaan er binnen ziekenhuizen veel plannen, zoals bijvoorbeeld het (zorg)continuïteitsplan en het ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan), vaak met botsende belangen als het gaat om veiligheid, privacy, leefbaarheid, zorg, kosten en beveiliging.

Uit onderzoek van het EW Weekblad (artikel “Ziekenhuizen zijn kwetsbaar voor brand, it-storing en geweld” op 8 maart 2022) is gebleken dat het risico op incidenten toeneemt bij ziekenhuizen. Nederlandse Ziekenhuizen zijn goed voorbereid op rampen, maar op interne calamiteiten vaak stukken minder. Juist daar liggen de risico’s voor ziekenhuizen. De afgelopen 20 jaar zijn er 143 incidenten geweest bij Nederlandse ziekenhuizen, met als gevolg dat kritieke afdelingen hun deuren moesten sluiten.

MultiBel is een breed inzetbaar veiligheidsplatform dat door bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt wordt voor het oproepen van personeel bij calamiteiten. Onze Critical Event Management functionaliteiten zorgen ervoor dat de schade beperkt wordt. Andere toepassingen bij ziekenhuizen zijn het alarmeren van de BHV, bij technische storingen of bij IT problemen. MultiBel wordt ook ingezet als gecertificeerde stil alarm ontruimingsinstallatie die voldoet aan de NEN 2575-4 norm.

ZiROP alarmering

Integraal crisisplan – ZiROP

Bij ZiROP (Ziekenhuis rampen opvangplan) activatie is het zaak dat snel en gemakkelijk voldoende artsen, verpleegkundigen, specialisten en andere functionarissen opgeroepen worden. MultiBel alarmeert binnen een paar seconden tienduizenden personen via een app, komt er geen reactie belt MultiBel de personen op maximaal 10 telefoonnummers p.p., email en SMS. Net zo lang totdat de persoon de oproep bevestigt of afwijst. Personen kunnen een tijdsindicatie geven binnen hoeveel minuten ze aanwezig zijn, iets dat real time te volgen is voor de activator. Er kunnen verschillende taakkaarten getoond worden zodat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

NEN 2575–4 ontruimingsinstallatie ziekenhuis

De ontruiming van een ziekenhuis is een grote operatie. MultiBel mag als eerste Cloud oplossing ingezet worden als NEN 2575-4 ontruimingsinstallatie in het ziekenhuis. Hierdoor kan definitief afscheid genomen worden van dure en vaak ongewenste PZI installaties. Alle ontruimingsmeldingen worden ontvangen op de smartphone. Daarnaast zijn er nog tal van andere functionaliteiten zoals het delen van taakkaarten, portofoon app, alarmering bij onderbezetting, crisis logging etc.

stil alarm oproepsysteem
CEM

Critical Event Management

Onze Critical Event Management software is een krachtige tool om incidenten die uw mensen en organisatie kunnen bedreigen te identificeren, analyseren en erop te reageren. Het gaat veel verder dan uitsluitend mensen alarmeren. Het zorgt voor business continuïteit en een minimalisering van verstoringen.

Piketdiensten

MultiBel wordt vaak ingezet voor het oproepen van SEH-medewerkers. Het is mogelijk om deze personen op te roepen aan de hand van hun dienstroosters. Op deze manier worden enkel dienstdoende medewerkers opgeroepen tijdens een spoedgeval. Na het eenmalig inlezen van het rooster, kunt u makkelijk zelf de diensten aanpassen. Medewerkers kunnen ook zelf onderling hun diensten ruilen via de MultiBel app.

hospital emergency system
brandalarm knop

Koppelingen

MultiBel is eenvoudig te koppelen aan omringende systemen. Dat kunnen “triggers” zijn zoals brandmeldcentrales, noodknoppen, sensoren van bijv. koelinstallaties of monitoring software van de IT-netwerken. De mogelijkheden zijn bijna oneindig. Aan de input-kant wordt MultiBel vaak gekoppeld aan bestaande HRM-pakketten als AFAS of Beaufort.

Beveiliging alleenwerkers ziekenhuis

Ook in het ziekenhuis zijn er mensen die alleenwerken. Of dat nu verpleegkundigen zijn in de nacht of mensen van de technische dienst. In beide gevallen wilt u er zeker van zijn dat hun veiligheid gebord is. Via de MultiBel app kunt u uw medewerkers uitrusten met een alleenwerkers oplossing, zonder extra hardware. Valt iemand neer of is er te lang geen beweging wordt automatisch een alarmering gestart.

alleen werken ziekenhuis
portofoon smartphone

Communicatie via de portofoon app

Binnen het ziekenhuis wordt onze portofoon app voor verschillende doeleinden gebruikt. Het crisisteam kan op hun eigen kanaal continu overleg plegen. Het maakt niet uit of ze op locatie zijn of vanuit huis. Zolang de app verbonden is met internet, is de portofoonfunctie beschikbaar. Ook kan een ontruiming gecoördineerd worden via de portofoonfunctie. Als de ziekenhuis BHV opgeroepen wordt, kunnen ook zij direct in dezelfde app gebruik maken van de communicatiemogelijkheden, zonder dat er eerst een traditionele portofoon opgehaald moet worden.

ICT incidenten

Wanneer computersystemen binnen ziekenhuizen uitvallen of niet werken kan dit grote gevolgen hebben. Veel verschillende informatiestromen binnen het ziekenhuis zijn gedigitaliseerd. Met MultiBel zorgt u ervoor dat u bij uitval van verschillende systemen of randsomeware aanvallen, nog steeds onderling kunt alarmeren, informeren en communiceren.

IT-Security
Anna Zorggroep

Henri de Wit,
staffunctionaris veiligheid- coördinator BHV-ZIROP

Voor de invoering van MultiBel in 2002 maakte het St. Anna Ziekenhuis gebruik van belbomen. Vanwege de arbeidsintensiviteit en foutgevoeligheid werd gekeken naar een geautomatiseerde oplossing. MultiBel was toen al redelijk revolutionair in al zijn basis eenvoud, terwijl het oude MultiBel in de functionaliteit een stuk minder aanbood dan het huidige MultiBel.

Het St. Anna heeft recent de gehele inrichting van MultiBel herzien en het MultiBel systeem opnieuw ingericht. Dit is grotendeels gedaan op basis van het organogram en alle scenario’s binnen het Integraal Crisisplan. De scenario’s beslaan het oproepen van de BHV voor calamiteiten tot een complete ZiROP alarmering.

meander

Esther Beeris,
adviseur Crisisbeheersing en Integrale veiligheid en beheerder MultiBel

MultiBel is flexibel en gebruiksvriendelijk. We kunnen de oproepen makkelijk en snel opzetten. Daarnaast zijn we te spreken over de handleiding. We hebben geen enkele ervaring met de helpdesk van MultiBel, want die hebben we nooit nodig gehad. Het contact met MultiBel kunnen we omschrijven als “meedenkend in de voor ons juiste oplossing”.

Binnen het Meander Medisch Centrum wordt MultiBel ingezet voor de alarmering en communicatie binnen het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) en voor de bedrijfshulpverlening.

St Antonius Hospital

Mark van Not,
Crisis- & Continuïteitsmanagement

MultiBel wordt alleen gebruikt voor de initiële alarmering bij calamiteiten of verstoring van de zorgcontinuïteit. Met eenvoudige bouwstenen kan een zeer specifieke alarmering worden in geprogrammeerd.

Doordat er zich in de dagelijkse praktijk continuïteitsvraagstukken voor doen, is langzaamaan de behoefte ontstaan om MultiBel Alarm breder in te zetten. Zelfs in het verlengde van de reguliere patientzorg. Bij alle scenario’s van MultiBel staat één spreuk centraal:

Tijdswinst bij alarmeren bevordert kwaliteit van leven.

Jens Beerkens,
Sales Consultant MultiBel

MultiBel wordt ingezet voor alle mogelijke calamiteiten binnen het integrale crisisplan, zowel voor interne als externe calamiteiten. Externe calamiteiten gaan vaak gepaard met een groot aanbod van patiënten. Hier is de snelheid van oproepen van groot belang. Bij interne calamiteiten kan de eigen infrastructuur beschadigen en uitvallen. Het is dan cruciaal dat MultiBel extern draait in veilige datacenters en geheel los opereert van de infrastructuur van het ziekenhuis.

Download whitepaper

Whitepaper Ziekenhuizen

Lees in onze whitepaper hoe MultiBel wordt ingezet bij ziekenhuizen.
Download whitepaper

Meer info over MultiBel binnen het Integraal crisisplan?

Plan een (telefonische) afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    Maikel Wijman,
    Sales Consultant MultiBel