Ziekenhuizen

Ziekenhuis rampen opvangplan

Bij een ZiROP (Ziekenhuis rampen opvangplan) activatie is het zaak dat snel en gemakkelijk voldoende artsen, verpleegkundigen, specialisten en andere functionarissen opgeroepen worden. MultiBel alarmeert binnen luttele tellen duizenden personen, er gaat geen tijd verloren en voldoende medische zorg kan verleend worden.

Advies

Met welke calamiteiten moet u rekening houden voor het integrale crisisplan? Gebruik onze ervaring, bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen vertrouwt op MultiBel voor de alarmering en wij denken graag met u mee als het gaat om alle mogelijke scenario’s.

MultiBel wordt ingezet voor alle mogelijke calamiteiten binnen het integrale crisisplan, zowel voor interne als externe calamiteiten. Externe calamiteiten gaan vaak gepaard met een groot aanbod van patiënten. Hier is de snelheid van oproepen van groot belang. Bij interne calamiteiten kan de eigen infrastructuur beschadigen en uitvallen. Het is dan cruciaal dat MultiBel extern draait in veilige datacenters en geheel los opereert van de infrastructuur van het ziekenhuis.

Olivier Nieland, Senior Account Manager MultiBel BV

St. Anna Ziekenhuis

Henri de Wit, staffunctionaris veiligheid- coördinator BHV-ZIROP

Voor de invoering van MultiBel in 2002 maakte het St. Anna Ziekenhuis gebruik van belbomen. Vanwege de arbeidsintensiviteit en foutgevoeligheid werd gekeken naar een geautomatiseerde oplossing. MultiBel was toen al redelijk revolutionair in al zijn basis eenvoud, terwijl het oude MultiBel in de functionaliteit een stuk minder aanbood dan het huidige MultiBel.

Het St. Anna heeft recent de gehele inrichting van MultiBel herzien en het MultiBel systeem opnieuw ingericht. Dit is grotendeels gedaan op basis van het organogram en alle scenario’s binnen het Integraal Crisisplan. De scenario’s beslaan het oproepen van de BHV voor calamiteiten tot een complete ZiROP alarmering.

Meander medisch centrum

Esther Beeris, adviseur Crisisbeheersing en Integrale veiligheid en beheerder MultiBel

MultiBel is flexibel en gebruiksvriendelijk. We kunnen de oproepen makkelijk en snel opzetten. Daarnaast zijn we te spreken over de handleiding. We hebben geen enkele ervaring met de helpdesk van MultiBel, want die hebben we nooit nodig gehad. Het contact met MultiBel kunnen we omschrijven als “meedenkend in de voor ons juiste oplossing”.

Binnen het Meander Medisch Centrum wordt MultiBel ingezet voor de alarmering en communicatie binnen het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) en voor de bedrijfshulpverlening.

St Antonius Ziekenhuis

Mark van Not, Crisis- & Continuïteitsmanagement                   

MultiBel wordt alleen gebruikt voor de initiële alarmering bij calamiteiten of verstoring van de zorgcontinuïteit. Met eenvoudige bouwstenen kan een zeer specifieke alarmering worden in geprogrammeerd.

Doordat er zich in de dagelijkse praktijk continuïteitsvraagstukken voor doen, is langzaamaan de behoefte ontstaan om MultiBel Alarm breder in te zetten. Zelfs in het verlengde van de reguliere patientzorg. Bij alle scenario’s van MultiBel staat één spreuk centraal:

Tijdswinst bij alarmeren bevordert kwaliteit van leven.

Download whitepaper

Whitepaper Ziekenhuizen in Nederland

Lees in onze whitepaper hoe MultiBel wordt ingezet bij ziekenhuizen in Nederland.
Download whitepaper
Download whitepaper

Whitepaper Ziekenhuizen in België

Lees in onze whitepaper hoe MultiBel wordt ingezet bij ziekenhuizen in België.
Download whitepaper