Stichting Zorggroep Almere

Franc Vermij en Paul Legemaat

Klant sinds:

2022

Locatie:

Almere

Branche:

Zorg

Project:

Stichting Zorggroep Almere

Zorggroep Almere is een zorgaanbieder in Almere, Nederland. Zij bieden zorg en behandeling in alle levensfasen: verloskunde, jeugdgezondheidszorg, huisarts, apotheek, wijkverpleging, fysiotherapie, geriatrische revalidatie en intramurale ouderenzorg. Zij bieden eerstelijnszorg in gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in thuissituaties. Wanneer het niet meer mogelijk is om thuis te blijven, kunnen mensen terecht in één van hun woonzorgcentra.

MultiBel bij Stichting Zorggroep Almere

MultiBel wordt bij de Stichting Zorggroep Almere op 8 locaties gebruikt als stil ontruimingsalarminstallatie. De eerste locatie ging live (als pilot) in oktober/november 2022 de laatste ongeveer 7 maanden daarna.

Voor implementatie MultiBel

Voorheen werden op de verschillende locaties gebruikt gemaakt van DECT-systemen voor de alarmering vanuit de ontruimingsinstallatie. Een probleem hiermee was dat door een hoge werkdruk in de zorg en de volle aandacht voor primaire proces, DECT-telefoons af en toe werden vergeten of niet werden aangezet.

Paul geeft aan:

“Met DECT was ons proces niet geheel gedekt”

Door de zorgmedewerkers van Zorggroep Almere werd vanwege het verpleegoproepsysteem al gebruik gemaakt van de smartphone. Juist daarom was het handig om de smartphone ook te gebruiken voor het ontruimingsalarm.

Implementatie MultiBel

Aandachtspunten bij aanvang van het project waren 2 elementen: de wifi dekking (t.b.v. spraakfunctie van het MultiBel systeem) en het GSM-bereik. Het bereik van het wifi netwerk is hiervoor op een aantal locaties uitgebreid. Bij een controle bleek het GSM-bereik overal goed te zijn.

Bij de implementatie van het MultiBel systeem werden de zorgmedewerkers door de zorggroep betrokken.

Na implementatie MultiBel

Waar er voorheen gemiddeld 4 DECT toestellen per locatie waren zijn er nu gemiddeld 15 smartphones per locatie ingericht.

Paul:

“De smartphones waren in de organisatie al in gebruik omdat het verpleegoproepsysteem al op smartphones draait. Dat maakt het juist zo efficiënt; we hebben meerdere toepassingen op één device. Het draagt bij aan een stuk efficiëntie en geeft zekerheid dat de devices ook worden meegenomen. De combinatie van meerdere toepassingen op één device maakt dat het beter “gedekt” is.”

In het gesprek met Franc en Paul wordt ook aangegeven dat het als een voordeel wordt ervaren dat met de software inzichtelijk is dat het vereiste aantal BHV’ers rondloopt.

In het project zijn alle plannen m.b.t. de brandveiligheid up-to-date gemaakt en de certificeringen gedaan.

Paul geeft aan weer zeker te zijn dat de locaties op orde zijn en zegt “het hele proces heeft de brandveiligheid bevorderd.”

Ook werd de oplossing van MultiBel als stil ontruimingsalarminstallatie door de medewerkers positief ervaren.

“Men was de DECT kwijt en kon de alarmering gewoon op de telefoon krijgen” zegt Franc.

MultiBel in de praktijk

Er zijn gelukkig nog geen échte calamiteiten geweest, zoals een daadwerkelijke brand. Wel zijn er momenten geweest waarbij MultiBel werd geactiveerd.

Paul:

“Er zijn 8 woonzorgcentra voorzien van MultiBel. Daar wordt regelmatig door bewoners een handmelder ingedrukt of dat er iets aangebrand of iets dergelijks. Er was dan niet écht iets aan de hand, maar dat het werkt, dat is zeker.”

Verder wordt MultiBel op iedere locatie meegenomen en goed getest bij de ontruimingsoefeningen.

Op de vraag aan Paul naar zijn ervaring met MultiBel:

“Het is gewoon top, ik vind het gewoon een heel fijn systeem!”

MultiBel wordt hier gebruikt voor:

LEES MEER

Stil ontruimingsalarminstallatie

Meer informatie over MultiBel als Ontruimingsinstallatie in de Zorg
LEES MEER