Krijg ik inzicht in de bezetting van de afgelopen periode?

U ontvangt maandelijks een rapportage waar u per locatie en per functie de bezetting kunt analyseren.