Signify

Frans Smits en Peter de Wildt

Klant sinds:

2018

Locatie:

Maarheeze

Branche:

Licht-industrie

Project:

Signify

Signify is de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting. Signify is een componenten fabriek voor de licht-industrie en levert aan fabrieken over de hele wereld.

Signify is werelds marktleider in verlichting en biedt haar klanten hoogwaardige energiezuinige verlichtingsproducten, ‑systemen en ‑services. Signify verandert lichtbronnen in data verzamelpunten om nog meer apparaten, plaatsen en mensen via licht met elkaar te verbinden.

MultiBel bij Signify

Signify maakte, voordat MultiBel werd ingevoerd, gebruik van een pager-systeem voor het oproepen van de BHV.

Het pager-systeem heeft jaren effectief gewerkt, maar vertoonde de laatste tijd regelmatig dekkingsproblemen, en is tevens beperkt in gebruikersgemak, flexibiliteit, bereikbaarheid, onderhoudbaarheid. Er zouden aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden om het systeem up-to-date te krijgen.

Op zoek naar oplossingen, waarbij o.a. uitvoerig werd gesproken met een referentie-klant, is Signify bij het MultiBel systeem uitgekomen. Belangrijke elementen in de keuze voor MultiBel waren:

  • MultiBel werkt via smartphone/GSM, op basis van aanwezigheid, geo-fencing, of via ingegeven werkrooster.
  • Bereikbaarheid BHV’ers is door gebruik te maken van het telefoonnetwerk is goed.
  • BHV’ers hoeven nu geen aparte pager te dragen. De eigen- of bedrijfstelefoon, die iedereen tegenwoordig bij zich heeft, vraagt dus geen extra hardware investering.

Op dit moment zijn diverse scenario’s ingericht o.a.: BHV, Crisis Management Team, EHBO, Gebouw Coördinators.

Tevens is bij Signify Maarheeze het MultiBel-systeem aan de reeds bestaande Brand Meld Centrale, via een protocol, gekoppeld aan een dedicated laptop. Deze laptop kan gebruikt worden om groepen te activeren, scenario’s te starten, waarbij tekst en spraak nog extra toegevoegd kunnen worden.

Meldingen vanuit de BMC worden automatisch doorgestuurd aan de BHV’ers.

Het MultiBel systeem kan onze nog steeds groeiende organisatie moeiteloos volgen.

De ervaringen in het gebruik van MultiBel zijn:

  • Beheer activiteiten zoals gebruikers toevoegen, weghalen, toevoegen aan diverse functiegroepen, e.d. is via het MultiBel beheer portaal eenvoudig te realiseren.
  • BHV’ers worden opgeroepen via: App, Telefoon, SMS, E-mail.
  • Iedere BHV’er geeft aan of dat hij/zij bevestigt te komen.
  • Na elke oproep, inzet van de BHV, scenario is het mogelijk om via het MultiBel-systeem een analyse uit te voeren op aanwezigheid, reactie, e.d.
  • MultiBel heeft een krachtige helpdesk, waarbij tijdens kantooruren altijd ondersteuning gevraagd kan worden.

MultiBel wordt hier gebruikt voor: