Automatische aanwezigheidsregistratie

Via de MultiBel app kunt u automatisch aanwezigheid van medewerkers registreren. Dit kan per locatie en per functie inclusief waarschuwing bij onderbezetting. Hierdoor kunt u bij een calamiteit alleen aanwezige medewerkers oproepen, mensen die direct kunnen helpen. U kunt dus ook automatisch gewaarschuwd worden als er van een bepaalde functie, bijv. de BHV, te weinig mensen op enige locatie zijn. De maandelijkse rapportage is een handige tool om de bezetting te analyseren en aan te tonen dat u het goed voor elkaar heeft.

Aanwezigheidsregistratie

Geofence, WIFI, Bluetooth of toegangscontrolesysteem?

Het registreren van aanwezigheid kan bij MultiBel op allerlei manieren, elk met voor- en nadelen. Standaard beschikt deze module over Geofence en WIFI. Voor 99% van de toepassingen kunt u zowel op een groot terrein alsook in de hoogbouw aanwezigheid en positie monitoren. Welk systeem voor u geschikt is, bepalen wij graag in overleg.

Privacy & AVG

“Word ik nu 24/7 gevolgd door mijn werkgever” is een angst die sommige medewerkers hebben, en terecht. Het antwoord is klip en klaar NEE. MultiBel vraagt aan de app of deze zich op de locatie van de werkgever bevindt. Het antwoord hierop is alleen JA of NEE. Als het antwoord NEE is, vragen wij niet waar de app zich dan wel bevindt. MultiBel wil aanwezige personen alarmeren, mensen die bij een calamiteit direct kunnen helpen. Is dit niet het geval, interesseert ons de locatie van de medewerker niet.

U bepaalt welke gebruikers inzicht krijgen in de aanwezigheid van collega’s en gewaarschuwd worden bij onderbezetting, bijv. het hoofd BHV.

Aanwezigheidsregistratie

Kies het juiste pakket voor u

Alarmeer GRATIS met MultiBel Standaard of kies voor MultiBel Professional.

Neem contact op voor meer informatie of een demo.

    Maikel Wijman,
    Sales Consultant MultiBel