Tips voor snel & efficiënt alarmeren versus chaos

Wat is het verschil tussen snel & efficiënt alarmeren en chaos? Waarom alarmeert de ene organisatie wel snel & efficiënt en de andere niet? Wij geven u graag een aantal handvatten om de alarmering te verbeteren zodat er geen chaos ontstaat op het moment dat er orde zou moeten zijn. [...]

Dawn raid alarmering – onaangekondigde bedrijfsbezoek

Dawn raid alarmering helpt u om snel en juist te handelen bij een onaangekondigd bedrijfsbezoek Op een ochtend staat ineens de toezichthouder bij uw onderneming op de stoep. Wat nu? Bij een Dawn raid, een onaangekondigd bedrijfsbezoek van een mededingingsautoriteit moet binnen een zeer korte tijd een aantal beslissingen [...]

Gladheidsbestrijding met MultiBel: sneller oproepen van ploegen

Toepassing MultiBel: Oproepen en aansturen van ploegen voor gladheidbestrijding Tussen het moment dat er besloten is om te gaan strooien en het moment dat de wegen gestrooid zijn, ligt ongeveer 2 uur. Bron: Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat probeert in samenwerking met de provincies en de gemeenten deze 2 uur voor de [...]

Overzicht: Brandweer alarmerings app (Duitsland)

Overzicht: Brandweer alarmerings app (Duitsland) Tegenwoordig kiest de brandweer in Duitsland steeds vaker voor een digitale alarmeringsmethode, zoals een Alarmerings app, i.p.v. voor een pieper / semafoon. Als voorbeeld kunnen wij stellen dat de Brandweer Hamburg onlangs heeft gekozen voor MultiBel. Brandweer Hamburg gebruikt MultiBel voor een groot [...]

Kan een “pieper app” de pieper vervangen?

Is MultiBel pieper app een waardige vervanger van de pieper? Ja, de MultiBel "Pieper App"  kan dat en wij leggen graag waarom wij dat vinden. Laten we eerst eens kijken naar de pieper. Wat is een pieper? Een pieper/ semafoon wordt gebruikt voor oproepen en [...]

Geweld tegen de doktersassistent neemt toe

Een veilige werkomgeving voor de doktersassistent Twee derde van alle doktersassistenten in Nederland heeft te maken met geweld, blijkt uit een peiling (onder 1.000 assistenten) van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). Hierbij zijn doktersassistenten meegenomen van zowel huisartsenpraktijken, huisartsenposten, gezondheidscentra en ziekenhuizen. In een publicatie uit 2003 van Centrum [...]

Waarom kosten de KNMI codes u onnodig geld?

Waarom kosten de KNMI codes u onnodig geld? Hoe werkt het KNMI? Het KNMI werkt met KNMI codes ofwel kleurcodes: Code groen: geen bijzonderheden Code geel: wees alert Code oranje: wees voorbereid Code rood: onderneem actie Voor ieder weertype zijn er drempelwaardes vastgesteld die bepalen welke code gehanteerd wordt. [...]

Toepassing MultiBel: MIVA toilet alarm

MIVA toilet alarm Indien er op het MIVA toilet (mindervalide toilet) iets gebeurt en de bezoeker een alarm slaat, hoopt hij of zij op snelle actie. Om de oproep te activeren alarmeert de bezoeker van het MIVA toilet normaal gesproken door aan een alarmkoord te trekken of een noodknop [...]

Doormelding brandmeldinstallatie / BMI – PAC of

Doormelding brandmeldinstallatie (BMI) – PAC of MultiBel? Met het bouwbesluit 2012 is voor een groot deel een eind gekomen aan de verplichting om brandmeldinstallaties automatisch door te melden naar de alarmcentrale van de brandweer (RAC: Regionale alarmcentrale). Aanleiding om deze verplichting te laten vervallen is om het aantal loze alarmeringen te beperken. [...]

Go to Top