Doormelding brandmeldinstallatie (BMI) – PAC of MultiBel?

Doel van een brandmeldinstallatie?

Het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) is om zo snel mogelijk te detecteren dát er brand is, en te informeren wáár de brand is. Een brandmeldinstallatie stuurt vaak andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals de ontruimingsalarminstallatie, liften of een blusinstallatie.

De filosofie van een brandmeldinstallatie is: hoe sneller een brand is gemeld, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken. Hoe minder schade, hoe meer kans op bedrijfscontinuïteit. Een belangrijke eis van een brandmeldinstallatie is dat het systeem betrouwbaar is.

Doormelden BMI Brandmeldinstallatie

Waar wordt gemeld dat er brand is?

RAC: Regionale alarmcentrale:

Met het bouwbesluit 2012 is voor een groot deel een eind gekomen aan de verplichting om brandmeldinstallaties automatisch door te melden naar de alarmcentrale van de brandweer (RAC: Regionale Alarmcentrale). Aanleiding om deze verplichting te laten vervallen is om het aantal loze alarmeringen te beperken.

In het bouwbesluit staat dat doormelding van de brandmeldinstallatie naar de RAC verplicht is voor bouwwerken met een bepaalde gebruiksfunctie waar zich minder zelfredzamen bevinden, zoals zorgclusterwoningen en gebouwen met kinderopvang- of gezondheidszorgfunctie. Dit zijn over het algemeen mensen die hulp nodig hebben bij het vluchten in het geval van brand.

PAC: Particuliere Alarmcentrale

Veel organisaties hebben nu een koppeling met een Particuliere Alarmcentrale (PAC). Ook organisaties bij wie de doormelding blijft bestaan zijn door de wijzigingen in het bouwbesluit en de ambities van de brandweer gaan kijken naar hun eigen systemen en processen. De Brandweer Nederland heeft met project STOOM, dat staat voor Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen, het doel om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen tot 5%. Er wordt in veel gevallen bewust actie ondernomen, immers de gevolgschade van een brand die onopgemerkt blijft kan enorm groot zijn; zowel materieel als immaterieel.

Doormelding brandmeldinstallatie naar MultiBel

Doormelding naar een PAC wordt dus veel gekozen maar heeft altijd een groot nadeel. De PAC zit ergens in een callcenter en kan niet assisteren. Ze kunnen niet helpen ontruimen, ze kunnen een beginnende brand niet blussen. Dat kan de BHV of interne brandweer wel. Organisaties kiezen daarom vaak ervoor om de BMI ook te koppelen aan de brand alarmering software van MultiBel. Het doormelden van een brandmeldinstallatie naar MultiBel zorgt voor een gerichte en snelle alarmering. Als de BHV en de ontruimer bij brand sneller in actie komen betekent dit een verhoging van de veiligheid, reductie van schade en verbetering in de bedrijfscontinuïteit.

Voordelen van MultiBel bij een doormelding brandmeldinstallatie (BMI)

Snelheid

Doormelding BMI

De gecertificeerde koppeling van de BMI met MultiBel zorgt ervoor dat als een brandmeldinstallatie een brand detecteert er direct melding wordt gedaan naar aanwezige collega’s. Zij ontvangen de locatie van de brand op een smartphone. Er kan sneller worden gestart met het blussen of de evacuatie.

Verschillende kanalen

MultiBel alarmeert via verschillende kanalen. Denk hierbij aan app, telefonie, SMS, email, desktop, etc. Het gebruik van de verschillende kanalen vergroot de kans dat mensen direct bereikt worden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat er “Wi-Fi black spots” zijn, of een slechte mobiele verbinding waardoor een app op een smartphone niet werkt. Doordat MultiBel, i.t.t. veel andere aanbieders ook bijvoorbeeld telefonie aanbiedt worden mensen alsnog snel bereikt.

Gericht alarmeren door aanwezigheidsregistratie

BHV Aanwezigheid App

Een melding heeft vooral zin als de mensen die de alarmering ontvangen ook werkelijk actie kunnen ondernemen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat die personen die fysiek aanwezig zijn de melding direct ontvangen. Denk hierbij aan aanwezige BHV’ers, ontruimers, crisisteam, etc. Zij zijn immers degene die de melding kunnen verifiëren en zinvolle acties kunnen verrichten om de brand te blussen en mensen in veiligheid te brengen.

Aantal personen te alarmeren

Pieper installaties kennen een beperking in het aantal BHV’ers of ontruimers welke bij brand worden gealarmeerd. De beperking zit in het aantal piepers dat de organisatie t.b.v. de BHV of de ontruimers in het gebruikt heeft. MultiBel kent geen enkel maximum, het aantal personen dat moet worden gealarmeerd is gebaseerd op een contract en kan eenvoudig worden uitgebreid of verkleind. Zo zou u er zelfs voor kunnen kiezen om in bepaalde situaties álle aanwezige personen te alarmeren onafhankelijk van de rol in de organisaties.

Communicatie

portofoon app

Een melding heeft vooral zin als de mensen die de alarmering ontvangen ook werkelijk actie kunnen ondernemen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat die personen die fysiek aanwezig zijn de melding direct ontvangen. Denk hierbij aan aanwezige BHV’ers, ontruimers, crisisteam, etc. Zij zijn immers degene die de melding kunnen verifiëren en zinvolle acties kunnen verrichten om de brand te blussen en mensen in veiligheid te brengen.

Resultaat van gebruik van MultiBel bij een doormelding brandmeldinstallatie

  • Reductie van schade:

Voor zowel de ondernemer, de verzekeraar en de overheid (brandweer) betekent de toevoeging van MultiBel een reductie van materiële en immateriële schade. MultiBel alarmeert direct de juiste mensen. Immers juist de eerste minuten van een brand zijn cruciaal om in te grijpen.

  • Verminderen nodeloze meldingen

Door de snelheid waarop MultiBel de juiste personen alarmeert en met elkaar in gesprek laat gaan kan een brandmelding die geen verdere actie behoeft in de kiem gesmoord worden. Een nodeloze melding geeft veel overlast aan een organisatie. Het onderbreekt het werk en kan ook resulteren in een onnodige ontruiming van het gebouw. Een melding die onnodig is kan er ook voor zorgen dat medewerkers minder alert worden in het geval er een echte brand is, er ontstaat berichtmoeheid.

MultiBel als ontruimingsinstallatie

U kunt ook nog een stap verder gaan en MultiBel inzetten als NEN2575-4 gecertificeerde ontruimingsinstallatie. Het grote voordeel is dat dit gebeurt op basis van smartphones en de aloude pagers in de la kunnen blijven.

Meer weten over de mogelijkheden om MultiBel in te zetten bij brand alarmering?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo en bespreek de mogelijkheden toegespitst op uw wensen en uw situatie.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.