Hoe draagt een veiligheidsplatform bij aan de veiligheidscultuur?

Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek doen naar de achtergronden en mogelijke verbeteringen. Jaarlijks zijn dat ongeveer tweeduizend ongevallen. De nieuwe werkwijze komt voor uit de wens van Tweede Kamerleden en verschillende pilots. Óók bij de nieuwe werkwijze zal de Arbeidsinspectie de ongevalslocatie bezoeken. Wanneer de werkgever zelf het onderzoek mag uitvoeren, moet deze binnen 15 werkdagen een rapportage met verbeterplan opstellen. Afkeur van het rapport kan leiden tot een boete, net zoals het niet doorvoeren van de beschreven verbetermaatregelen.

Veel meer werkgevers zullen hierdoor tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen en-cultuur”.

(uit: Nederlandse Arbeidsinspectie)

Hoe verbeter ik de veiligheidscultuur?

Het verbeteren van de veiligheidscultuur is een mooi streven maar hoe pak je dit in de praktijk aan? U kunt bijvoorbeeld als organisatie een managementsysteem opzetten voor gezond en veilig werken volgens de ISO45001 normering. Maar een verbeterde veiligheidscultuur bestaat niet enkel uit beleid en procedures op papier. Bewustwording en het gedrag van alle medewerkers zijn minstens net zo belangrijk.

Een aantal tips hierbij zijn:

  • Betrokkenheid van management en leidinggevende zijn van belang, de norm die door de leidinggevende gehanteerd wordt is vaak ook de norm van de groep.
  • Betrek niet enkel de veiligheidsfunctionaris, maar laat ook de medewerkers meedenken bij veiligheidsproblemen.
  • Daarnaast is het altijd aan te raden om periodiek de veiligheidsprotocollen te controleren, bijna-ongevallen te bespreken en voorbeeldsituaties te schetsen, om mensen aan het denken te zetten.
  • Benoem de resultaten, welke veiligheidsprestaties zijn er geboekt, welke verbeteringen doorgevoerd etc.?

MultiBel kan een bijdrage leveren aan een verbetering van uw veiligheidscultuur. Hoe wij dat doen leggen we graag uit.

MultiBel als veiligheidsplatform

Veiligheidscultuur verbeteren

Melden van onveilige situaties

Het herkennen van een onveilige situatie is één ding. Het adequaat handelen is nummer twee. Door middel van trainingen weten uw medewerkers wat een onveilige situatie is. MultiBel maakt het voor uw medewerkers mogelijk om op een laagdrempelige manier hiervan een melding te maken. Het gebruik van een veiligheidsplatform kan een tool bieden om eenvoudig onveilige situaties te melden bij uw collega’s.

veiligheid EHBO alarm app

Evalueren via het veiligheidsplatform

Het eenvoudig op de hoogte brengen van uw collega’s is een start. Door middel van ons veiligheidsplatform worden al uw meldingen bewaard in één portaal. Zo kunt u alle meldingen eenvoudig terug vinden voor de evaluatie. Daarnaast biedt het systeem ook de mogelijkheid om onderling te chatten en foto’s/video’s te delen. Zo wordt alle benodigde informatie centraal bewaard, welke gebruikt kan worden ter evaluatie.

veiligheidsplatform alleenwerken

Veiligheidsplatform bij alleenwerken

Het veiligheidsplatform van MultiBel biedt meer mogelijkheden dan enkel onveilige situaties melden. Ook kan het systeem een bijdrage leveren aan de veiligheid van alleenwerkers. Door middel van onze alleenwerker oplossing kan het systeem automatisch alarm slaan wanneer de alleenwerker hiertoe niet meer in staat is, of middels een noodknop bij agressie. De alarmering kan worden verzonden aan de particuliere alarmcentrale of naar uw collega’s.

Integratie met de brandmeldcentrale

Door externe systemen te koppelen aan het MultiBel veiligheidsplatform ontvangt u alle meldingen centraal op één platform. Een voorbeeld hiervan is een koppeling met de brandmeldcentrale. De melding vanuit de centrale wordt meteen doorgestuurd naar aanwezige veiligheidsfunctionarissen en BHV’ers. Hiermee boekt u ook tijdswinst, omdat de locatie van de melding automatisch wordt meegestuurd.

Brand Alarmering App

Het veranderen van de veiligheidscultuur is een hele klus. Echter met de juiste tools bent u beter in staat om ongevallen te evalueren en kunt u de bewustwording onder de medewerkers vergroten.

Meer weten over het veiligheidsplatform van MultiBel?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo en bespreek de mogelijkheden toegespitst op uw wensen en uw situatie.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.