Toepassing MultiBel: Oproepen en aansturen van ploegen voor gladheidbestrijding

Tijdwinst gladheidsbestrijding ploegen alarmeren

Tussen het moment dat er besloten is om te gaan strooien en het moment dat de wegen gestrooid zijn, ligt ongeveer 2 uur.

Bron: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat probeert in samenwerking met de provincies en de gemeenten deze 2 uur voor de gladheidsbestrijding zo veel mogelijk te bekorten. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van MultiBel. Onze klanten voor deze toepassing van MultiBel zijn zowel de gemeenten zelf als de bedrijven die worden ingezet voor de gladheidsbestrijding.

Hoe wordt MultiBel ingezet bij gladheidsbestrijding?

Op het moment dat er besloten is om strooiploegen of sneeuwploegen voor de bestrijding van de gladheid en de sneeuw in te zetten, worden de mensen voor de strooiwagens of sneeuwschuivers opgeroepen. Deze oproepen vinden meestal in de nacht plaats.

Met een simpele handeling kan de oproep gestart worden en worden direct tientallen, honderden of zelfs duizenden mensen opgeroepen.

Tijdens de alarmering kan altijd gebruik gemaakt worden van meerdere communicatiekanalen. Een push notificatie op de smartphone incl. doorbreking van de stiltestand, telefonische oproepen op 10 telefoonnummers per persoon, een email en een SMS, net zo lang tot de persoon reageert.

De activator van de oproep heeft real time inzicht hoeveel mensen de oproep hebben ontvangen, en nog belangrijker, hoe hun reacties zijn incl. een indicatie binnen hoeveel tijd ze op de auto zitten. Eventueel kan hij op basis van die info beslissen om extra ploegen op te roepen.

Voordelen van MultiBel bij gladheidsbestrijding

De voordelen van het gebruik van MultiBel, i.p.v. bellijsten of een pieper zijn o.a.:

 • Snelheid van het systeem: MultiBel kan binnen enkele minuten duizenden mensen bereiken.
 • Eenvoudig te starten: Multibel Professional is op te starten via de app, via telefonie, internetbrowser, (nood)knoppen of via een koppeling met een omliggend systeem.
 • Directe terugkoppeling over de beschikbaarheid van de medewerker. Met MultiBel heeft uw inzicht wie uw bericht wel of niet ontvangen heeft. Ook kunnen de ontvangers van een MultiBel bericht hun komst bevestigen / afwijzen of een andere reactie sturen.
 • Mogelijkheid om koppeling te maken met bijvoorbeeld een personeel- of een roostersysteem.
 • MultiBel vereist geen extra hardware investeringen. Iedereen beschikt al over een mobiele en/of vaste telefoon waar ook vaak email op ontvangen wordt. Extra hardware kent ook praktische problemen als bijvoorbeeld batterijen leeg, vergeten, extra kosten, etc.
 • Door gebruik te maken van alledaagse communicatieoplossingen weet vrijwel iedereen ermee om te gaan en is vrijwel iedereen altijd en overal bereikbaar.
 • Mogelijkheid om via verschillende kanalen simultaan te alarmeren.
 • Door goede dekking van data en telefoonverkeer minimale problemen met ontvangst.
 • MultiBel is een dienst en maakt geen gebruik van uw eigen infrastructuur en is altijd up-to-date met de laatste versie / mogelijkheden.
 • MultiBel Professional maakt gebruik van tot wel 10 alternatieve telefoonnummers per persoon. De alarmering is niet gericht op een toestel (zoals bij semafoon en portofoon) maar op het individu.
 • Er bestaat een mogelijkheid om direct na de alarmoproep in een conference call geplaatst te worden voor verdere afstemming.

Gladheidbestrijding wordt in Nederland uitgevoerd door wegbeheerders om de wegen tijdens de winter berijdbaar te houden.

Voor het strooien van alle 10.000 km weg in Nederland zet Rijkswaterstaat 1.200 man personeel in, 800 chauffeurs en 400 man ondersteunend personeel. Rijkswaterstaat heeft ook circa 350 sneeuwploegen voor het schuiven van de sneeuw. Daarnaast worden op de strooiwagens ook vaak sneeuwschuivers gemonteerd.