Verbeter de effectiviteit van de brandmeldcentrale

Door een brandmeldcentrale/ brandmeldinstallatie te koppelen met MultiBel komt de hulpverlening sneller op gang. De koppeling met MultiBel zorgt ervoor dat als een brandmeldcentrale brand aangeeft, er automatisch een alarmering verzonden wordt naar de (aanwezige) BHV’ers, beheerder, interne brandweer, directie of crisisteam. Deze NEN-EN 54 gecertificeerde alarmering met MultiBel zorgt ervoor dat de brand sneller kan worden geverifieerd, ontruimingen sneller op gang komen en de schade wordt beperkt.

MultiBel alarmeert eerst via app maar komt er geen reactie, dan schakelt MultiBel automatisch over op gesproken berichten op naar  oneindig veel (eventueel aanwezige) personen (max. 10 telefoonnummers per persoon), e-mail en SMS. Net zo lang totdat de personen reageren.

Voor zowel de ondernemer, de verzekeraar en de overheid (brandweer) betekent de toevoeging van MultiBel een reductie van schade. Immers juist de eerste minuten van een brand zijn cruciaal om in te grijpen.

Aanwezigheidsregistratie

Door MultiBel beschikt u ook direct over automatische aanwezigheidsregistratie. Zo kunt u ervoor kiezen dat de gekoppelde brandmeldcentrale alleen mensen alarmeert die op de locatie aanwezig zijn en direct kunnen helpen.

Conference call

Indien gewenst kunt u MultiBel uitbreiden met een conference call mogelijkheid. Iedereen ontvangt direct na de alarmering hetzelfde alarmbericht maar een selecte groep zit erna automatisch in een conference call. Hierdoor ligt de focus direct op communiceren en beslissingen nemen.

Brand alarmering door gekoppelde brandmeldcentrale

MultiBel heeft geen beperkingen op het aantal mensen dat een bericht vanuit de melding van de brandmeldcentrale ontvangt. Voor ieder individu kunt u verschillende contactgegevens invoeren: telefoonnummer mobiel, vast thuis, vast werk, email etc. Ontvangers horen een gesproken boodschap via een push notificatie of een telefoonverbinding; daarnaast ontvangen ze een SMS en een email. Binnen enkele seconden heeft MultiBel de berichten verzonden.

brandmeldcentrale

Heeft u interesse in een productdemonstratie of heeft u vragen over wat de brandalarmering via de brandmeldinstallatie kan betekenen voor uw organisatie?

Contact