Waarom is MultiBel een “SaaS” en levert het geen hardware op locatie?

saas

SaaS is software die als een onlinedienst wordt aangeboden. MultiBel is een zogenaamde “Software as a Service”, in het kort “SaaS”.  SaaS wordt meer en meer een standaard voor alarmeringssystemen waarbij (grote) groepen binnen zeer korte tijd gealarmeerd moeten worden.

Wat zijn de voordelen van een SaaS?

1. Werkt ook als de infrastructuur eruit ligt

De belangrijkste reden om voor een SaaS dienst te kiezen is dat het systeem ook werkt als de eigen infrastructuur eruit ligt. Brand, stroomstoringen, waterschade, het zijn allemaal voorbeelden die vaak een directe invloed hebben op uw eigen bereikbaarheid. Onderzoek van het CBS wijst uit dat een groot deel van de branden ontstaat in apparatuur, en dan vooral in apparatuur die dag en nacht aanstaat. M.a.w. wellicht is de communicatieapparatuur het eerste dat brand en daarmee is men direct onbereikbaar.

2. Lagere aanloopkosten / investeringen

Met MultiBel is het niet nodig voor de klant om hardware investeringen te doen. Het systeem werkt altijd, er zijn voor MultiBel geen extra servers, kabels of  systemen op locatie nodig. U sluit enkel een contract af met MultiBel. MultiBel Standaard is zelfs geheel GRATIS (het gebruik is op basis van een fair-use policy)!

Het in gebruik nemen van de SaaS oplossing is zeer eenvoudig. De MultiBel Standaard App is na de bestelling direct te downloaden en te gebruiken. De invoer van de data in MultiBel Professional gebeurt via de webbrowser (en/of app) en het activeren kan met een vaste of mobiele telefoon of via het internet. De accountmanager en de helpdesk staan paraat en de oplossing of demo kan direct in gebruik worden genomen.

3. Beschikking over de laatste software versies en de laatste ontwikkelingen

Een SaaS werkt in de cloud en zodoende bent u altijd  up-to-date met de laatste versie.Alle versies worden door ons uitvoerig achter de schermen getest. U merkt niets van de aanpassingen, behalve dat onze dienstverlening steeds beter wordt. Doordat MultiBel ontwikkelaars nieuwe modules lanceren en deze beschikbaar maken voor een grote groep klanten, kunnen we de gebruikskosten van de modules laag en daarmee interessant houden.

MultiBel is altijd in ontwikkeling is op basis van de mogelijkheden en de vraag uit de markt. Ontwikkelingen worden gemaakt op basis van functionaliteiten en koppelingen met hardware of software. Veel koppelingen hebben we al gemaakt: denk aan roostersystemen, toegangscontrolesystemen, personeelssystemen, brandmeldcentrales, noodknoppen, etc. Heeft u nieuwe wensen? Neem deze dan met ons door. Misschien hebben we ze al geimplementeerd bij andere klanten en zijn deze direct voor u te gebruiken. Zo niet, dan kunnen we het vast wel  maken.

4. Schaalbaarheid van de oplossing

Het is mogelijk om de oplossing aan te passen aan de veranderende behoeften. Het komt met regelmaat voor dat MultiBel gekozen wordt voor de alarmering van de BHV, maar bij het gebruik blijkt dat MultiBel ook handig is om ingezet te worden voor de Brand alarmering en ook wordt vaak een noodknop gekozen.

Bij nieuwe koppelingen en functionaliteiten worden er meer scenario’s noodzakelijk en worden er vaak ook meer contactgegevens in het systeem gebracht. Voor MultiBel is dit geen enkel probleem, zelfs niet als er honderden extra oproepen nodig zouden zijn.

5. Capaciteit van de oplossing

Een andere reden om voor een SaaS alarmerings dienst te kiezen is dat in veel gevallen de eigen telefooncentrale überhaupt niet in staat is om een grote hoeveelheid berichten tegelijk te versturen. En als het hier wel toe in staat is betekent het dat alle lijnen gebruikt worden voor de alarmering en de organisatie dus onbereikbaar is voor verontruste klanten, leveranciers of personeelsleden. Ter vergelijking, MultiBel is in staat om binnen enkele minuten duizenden personen te bereiken (dit kan zowel via telefoon, email, en SMS gelijktijdig gebeuren). Dit gebeurt geheel onafhankelijk van uw eigen oplossingen, zodat u voor eventuele inkomende berichten goed bereikbaar blijft.

6. Beveiliging en Back-up

Alles draait onder het toeziend oog van MultiBel en is te allen tijde voor de klant bereikbaar. De servers van MultiBel draairen redundant in Nederland. Dit houdt in dat als een locatie uitvalt de andere locatie door blijft draaien. Hierdoor kunenn we een hoge systeembeschikbaarheid garanderen. MultiBel verzorgt het applicatiebeheer, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang en dergelijke.

Toch liever geen SaaS?

Er zijn situaties denkbaar waarbij een fysieke oplossing op de locatie wenselijk is. Deze situaties zijn echter in een grote minderheid. Indien voor een dergelijke oplossing voor alarmering wordt gekozen raden we u aan om samen met uw aanbieder te zorgen voor een back-up oplossing in het geval dat uw oplossing niet kan werken (door bijvoorbeeld een brand). Zorg er uiteraard ook voor dat de back-up oplossing “in-sync” is met de primaire oplossing.

artikel geschreven op 17-02-2015

artikel aangepast op: 12-12-2017

artikel aangepast op: 10-01-2019