Om heel kort te zijn; MultiBel werkt in álle landen. Alarmeringen kunnen gestart en ontvangen worden waar ook ter wereld. De berichten die de gebruikers zien en horen kunnen ook in alle talen getoond worden, echter is de applicatie zelf niet beschikbaar in alle talen.

Waar wordt MultiBel in België voor gebruikt?

Voor de Veiligheid op het werk wordt in België MultiBel met regelmaat gebruikt voor het waarschuwen van de bedrijfseerstehulp / nijverheidswerker of het crisisteam. Om meer informatie te ontvangen over MultiBel als oproepsysteem voor de bedrijfseerstehulp / nijverheidswerker kunt u het beste de pagina’s over “BHV alarmeren” lezen.

BHV staat in Nederland voor “bedrijfshulpverlener”, wat grote gelijkenis vertoont met de bedrijfseerstehulp in België.

Franstalige en Nederlandstalige medewerkers

Heeft uw organisatie zowel Vlaamse als Franstalige medewerkers die gealarmeerd moeten worden?

De app is beschikbaar in beide talen. Neem s.v.p. contact met ons op voor meer informatie over onze oplossingen.