Anna Zorggroep

Henri de Wit

Klant sinds:

2002

Locatie:

Geldrop

Branche:

Ziekenhuizen

Project:

Anna Zorggroep

De St. Anna Zorggroep bestaat uit het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop/Eindhoven), Ananz (bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze) en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven). Het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop en Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden. Het St. Anna biedt persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige zorg en service, waarbij de patiënt altijd één op één contact heeft met de specialist.

MultiBel bij de Anna Zorggroep

Voor de invoering van MultiBel in 2002 maakte het St. Anna Ziekenhuis gebruik van belbomen. Vanwege de arbeidsintensiviteit en foutgevoeligheid werd gekeken naar een geautomatiseerde oplossing. MultiBel was toen al redelijk revolutionair in al zijn basis eenvoud, terwijl het oude MultiBel in de functionaliteit een stuk minder aanbood dan het huidige MultiBel.

Het St. Anna heeft recent de gehele inrichting van MultiBel herzien en het MultiBel systeem opnieuw ingericht. Dit is grotendeels gedaan op basis van het organogram en alle scenario’s binnen het Integraal Crisisplan. De scenario’s beslaan het oproepen van de BHV voor calamiteiten tot een complete ZiROP alarmering.

Bij de herinrichting is vanuit MultiBel continu meegedacht. In een samenspel is gekeken naar de vraag en hoe de functionaliteit het beste afgestemd kan worden aan de manier waarop er gewerkt moet worden.

Het uitgangspunt was “hoe simpeler het is voor de gebruiker, hoe beter dat het is”. Het past nu uitstekend bij de manier waarop we willen werken en dat is mede te danken aan het meedenken vanuit MultiBel, anders was het niet geworden zoals het nu is.

MultiBel is gebruikersvriendelijk, maar doordat er veel data in zit (functie, telefoonnummers, emailadressen) veel werk om bij te houden. Op termijn zal bij het St. Anna MultiBel gekoppeld worden aan het personeelssysteem en dat zal veel tijd in het onderhoud schelen.

De scenario’s in MultiBel worden met regelmaat getest (ook ’s nachts) en er wordt gestuurd op de respons. Hiermee wordt de juistheid van de data gecontroleerd, de techniek, maar vooral ook de menselijke kant.

Anna Zorggroep

MultiBel wordt hier gebruikt voor: