St. Antonius Ziekenhuis

Mark van Not

Klant sinds:

2008

Locatie:

Nieuwegein

Branche:

Ziekenhuizen

Project:

MultiBel bij St. Antonius Ziekenhuis

Voordat MultiBel werd gebruikt, werd telefonisch gealarmeerd met conventionele bellijsten en belcirkels. Nadeel was tijdsduur en beheer van grote diversiteit aan lijsten en het actueel houden hiervan.

MultiBel is na het opdoen van enige ervaring zeer gebruiksvriendelijk. Met eenvoudige bouwstenen kan een zeer specifieke alarmering worden in geprogrammeerd. De ondersteuning door MultiBel is persoonlijk en servicegericht. De online handleiding biedt duidelijke instructies.

Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP)

In eerste instantie wordt  MultiBel alleen toegepast voor de initiële alarmering binnen het Rampen Opvang Plan. Doordat er zich in de dagelijkse praktijk continuïteitsvraagstukken voor doen, is langzaamaan de behoefte ontstaan om MultiBel Alarm breder in te zetten. Zelfs in het verlengde van de reguliere patientzorg. Bij alle scenario’s van MultiBel staat één spreuk centraal:

Tijdswinst bij alarmeren bevordert kwaliteit van leven.

De nieuwste toepassingen (buiten de Rampen Opvang) van MultiBel binnen het St. Antonius zijn:

Full house procedure

In Nederland kampen veel afdelingen Spoedeisende hulp met capaciteitsproblemen vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Veel Spoed Eisende Hulpen  liggen snel vol met als gevolg dat de ambulancedienst verder moet  rijden om patiënten nog kwijt te kunnen. Het tijdverlies dat daarmee optreed kan uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Om doorstroming van patiënten binnen het St. Antonius te bewerkstelligen wordt MultiBel gebruikt om aan te geven aan de verschillende maatschappen dat de Spoed Eisende Hulp dreigt vol te lopen en dat mensen zullen moeten worden door verwezen tenzij er capaciteit vrij gemaakt kan worden. Anderzijds kan ook de maatschap aangeven aan de spoedeisende hulp dat capaciteitsproblemen ontstaan op de afdeling van het medisch specialisme.

Ten behoeve hiervan zijn alle maatschapsleden  ingevoerd, en zijn er scenario’s opgesteld binnen MultiBel. Zowel de spoedeisende hulp als de maatschap kan een alarmeringsscenario starten.

Medisch inhoudelijke procedures:

  • trombolyse

Bij trombolyse zit de winst van het gebruik van MultiBel erin dat een multidisciplinair team tijdig bij de ambulance entree paraat staat om een trombolysepatient te ontvangen en te behandelen. Doordat een vooraankondiging van de meldkmaer ambulancezorg intern wordt gevolgd door een MultiBel oproep, heeft het benodigde team de gelegenheid om zich paraat testellen, wat tijdwinst tot gevolg heeft en uiteindelijk in het belang is van de patient.  Deze ontvangt zo snel mogelijk de benodigde medische zorg.

Die tijdwinst kan levensreddend zijn. MultiBel zorgt ervoor dat er we niet meerdere functionarissen los moeten zien te bereiken. Met één handeling hebben we meteen de desbetreffende groep én gealarmeerd en ook geïnformeerd. Darabij is het winst dat je bij alarmering direct eventuele bijzonderheden kunt meegeven.

  • rethoracotomie

Het St Antonius ziekenhuis dankt haar bekendheid grotendeels aan de hoogwaardige hart-long chirurgie.Een substantieel deel van de patiënt-populatie binnen dit specialisme ondergaat hart-long ingrepen op een vrij complex niveau. Incidenteel zou zich een ernstige complicatie kunnen voordoen die de acute noodzaak geeftom de borstholte van de patient binnen een halve tot een hele minuut te moeten openen om versneld  een medische noodingreep te verrichten. Er is dan zelfs geen tijd om over te plaatsen naar een operatie complex, het is in de meeste gevallen nodig om op de cardiologie verpleegafdeling ter plaatse de rethoracotomie uit te voeren.

Hoe sneller hoe beter.

Daarnaast moeten de klinisch chemisch laboranten z.s.m. voorzien in transfusiebloed,  om bloedverlies te kunnen ondervangen. Ook daar geldt “elke seconde telt”.

Bij een conventionele alarmering per telefoonlijst was het mogelijk dat het alarmeren van een multidisciplinair team 6 tot 8 minuten bedroeg. Feitelijk ben je dan al te laat. Met het Rhetoracotomie belscenariokan het St. Antonius het betreffende team snel alarmeren en heel precies informeren welke afdeling, welk kamer nummer en welke patiënt het betreft. Ook die informatie kan kritiek zijn om ervoor te zorgen dat het team misschien al 15 seconden loopwinst boekt.

MultiBel wordt regelmatig ingezet en daarnaast intensief  beoefend. Bij het St. Antonius is de ervaring dat een hoge frequentie van oefenen direct een hoger bevestigingspercentage van de opgeroepen personen geeft.

MultiBel wordt hier gebruikt voor:

  • Alarmering van de gehele organisatie en communicatie binnen het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP)
  • Alarmering en communicatie voor diverse scenario’s waar verschillende disciplines aan elkaar verbonden worden. Bijvoorbeeld het oproepen van een extra OK team of een SEH kerngroep.
  • Full-house procedure
  • Medisch inhoudelijke procedures (trombolyse en rethoracotomie)