Waarom is een WSAS Cloud oplossing beter dan de PZI?

Er zijn verschillende manieren om uw personeel op te roepen bij ontruimingsalarmeringen, denk bijvoorbeeld aan piepers, pagers, DECT-toestellen en de smartphone. Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen willen alle type alarmeringen op één apparaat. Sinds oktober 2020 is het mogelijk om de smartphone in te zetten als gecertificeerde ontruimingsinstallatie draaiend in de Cloud. Maar waarom is een ontruimingsalarm via de smartphone beter dan via de PZI?

Om een vergelijk te maken tussen een PZI en de smartphone oplossing van MultiBel, gaan we eerst even terug naar de basis.

Wat is een PZI?

Voluit ook wel een Personen Zoek Installatie (PZI) genoemd, een PZI wordt gebruikt om intern BHV’ers op te roepen. De PZI wordt onder andere bij zorginstellingen en ziekenhuizen gebruikt voor ontruimingsalarmeringen.

Wat is het WSAS?

Het Wireless Silent Alarm System (WSAS) is letterlijk vertaald een draadloos stil alarmsysteem. Door middel van het WSAS protocol kunnen ook smartphones gecertificeerd worden als ontruimingsinstallatie conform NEN 2575-4.

WSAS vs PZI

De PZI was tot een paar jaar geleden de meest gebruikte gecertificeerde stil alarm oplossing in de zorg, en dat is heel snel veranderd. De laatste jaren willen steeds meer zorginstellingen en ziekenhuizen er namelijk vanaf. Piepers worden vergeten of gaan kapot. En medewerkers lopen al met te veel hardware rond, dat zou toch in één apparaat moeten kunnen? Samen met bestuurders uit de zorg is Kiwa in gesprek gegaan om het WSAS protocol op te stellen. De focus lag op de verbetering van de zwakke punten van een PZI.

Het WSAS biedt meer inzicht

Hoeveel BHV’ers zijn er nu aanwezig? En heb ik überhaupt wel voldoende BHV’ers aanwezig voor een ontruiming. Op het moment dat deze vragen je binnenschieten, wil je niet naar het aanwezigheidsbord hoeven te lopen. Is dat er namelijk nog wel? En wordt dat actief bijgehouden? MultiBel zorgt ervoor dat u real time inzicht heeft in de aanwezigheid van uw BHV’ers. Zo kunt u in een oogopslag zien of er voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Daarbij hoeft u niet om het uur te kijken of er nog steeds voldoende mensen aanwezig zijn. Het systeem stuurt automatisch een melding op het moment dat er te weinig BHV’ers aanwezig zijn.

Wat als er niemand reageert op een ontruimingsalarm?

Met een PZI weet u nooit 100% zeker of de BHV’ers de alarmering hebben ontvangen. En hoe weet u dus of er voldoende mensen in actie komen om het pand te ontruimen? Bij een brandalarm wordt ook de RAC gealarmeerd en is de brandweer binnen enkele minuten ter plaatse. Echter wilt u niet volledig afhankelijk zijn van de brandweer. Om ook zeker te zijn van uw interne alarmering, biedt MultiBel de mogelijkheid om te escaleren bij een ontruimingsalarm.

Een oproep via een PZI kan vaak niet beantwoord worden, waardoor we dus niet zeker weten of mensen de oproep hebben ontvangen. Een alarmering via de MultiBel app geeft de mogelijkheid om een oproep te bevestigen of af te wijzen. Krijgt het systeem te weinig bevestigingen op een ontruimingsalarmering? Dan zal het systeem automatisch een escalatie starten. Het escaleren kan op 2 manieren, enerzijds een interne escalatie via het MultiBel systeem, waarmee andere medewerkers worden opgeroepen. Anderzijds kan het systeem een melding sturen naar de PAC, deze gaat vervolgens medewerkers telefonisch proberen te bereiken.

Kan ik mijn noodorganisatie laten inspecteren?

Om MultiBel te certificeren als ontruimingsalarminstallatie zijn er 2 deelcertificaten benodigd. Enerzijds het deelcertificaat voor de Cloudoplossing inclusief de app. Anderzijds het deelcertificaat voor de technische installatie. Het eerste deelcertificaat heeft MultiBel in bezit. Het tweede certificaat wordt door uw certificeringsinstantie afgegeven na de inspectie. Daarnaast is het mogelijk om nog een extra derde deelcertificaat te behalen. Dit certificaat gaat over de noodorganisatie zelf. In uw noodplan staat beschreven hoe de ontruimingsprocedure eruit ziet. Om het derde deelcertificaat te behalen, zal er gekeken worden of datgene wat u schrijft ook in de praktijk wordt uitgevoerd. Aan de hand van een oefening wordt er gekeken of theorie en praktijk overeenkomen. Zo kunt u nog beter aantonen dat de noodorganisatie goed geregeld is.

De Code Tabaksblat eist dat bestuurders hun zorgplicht goed invullen omtrent het veilig vluchten van niet zelfredzame personen. Met MultiBel als ontruimingsinstallatie verbetert uw interne ontruimingsalarmering en voldoet u aan de zorgplicht.

Wat zegt de beschikbaarheid over een ontruimingsinstallatie?

Het allerbelangrijkste criterium voor een ontruimingsinstallatie is de beschikbaarheid, het systeem moet namelijk werken. De beschikbaarheid wordt vaak aangegeven in een percentage. Hoe hoger het percentage hoe beter de beschikbaarheid en des te langer wordt er gegarandeerd dat het systeem werkt. Bij de huidige PZI systemen wordt 99.7% geëist. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat het systeem per week maar liefst 30 minuten niet mag werken. MultiBel biedt een beschikbaarheid van 99.95%, waarbij het systeem dus 5 minuten per week niet zou mogen werken.

Meer weten over het Wireless Silent Alarm System – WSAS?

Plan een (online) afspraak voor vrijblijvend advies of een demo van onze personen zoek installatie via de smartphone.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.