Staat van Arbeidsveiligheid 2018: het aantal arbeidsongevallen stijgt

De inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde afgelopen week (17 april 2018) het rapport “Staat van arbeidsveiligheid 2018”.

Staat van Arbeidsveiligheid

Bron: Inspectie SZW- de Staat van arbeidsveiligheid april 2018

Volgens de Inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Marc Kuipers is er vandaag de dag nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Uit het rapport blijkt dat het aantal arbeidsongevallen nog ieder jaar stijgt (voor het 5de jaar op een rij).

Wij hopen met o.a. onze (gratis) BHV alarmering een bijdrage te leveren aan een veiligere werkplek door het beperken van de gevolgen van een ongeval of brand.