Hoe helpt MultiBel uw bedrijfsnoodorganisatie?

In het Bouwbesluit – Arbeidsomstandighedenwet en Arbobesluit – Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) worden er in de NEN 8112 eisen gesteld aan de Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) en de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie. De bedrijfsnoodorganisatie is een van de drie pijlers van (brand)veiligheid.

Zo moet ieder bedrijf hun bedrijfsnoodorganisatie afstemmen op de aanwezige risico’s. MultiBel wordt traditioneel ingezet om de interne organisatie te alarmeren bij nood, maar MultiBel draagt in het gehele proces bij aan uw bedrijfsnoodorganisatie, van de beheersmaatregelen tot het ontwerp, en van de implementatie tot borging.

Hieronder vertellen wij hoe MultiBel uw bedrijfsnoodorganisatie kan helpen.

Wat is een bedrijfsnoodorganisatie?

De bedrijfsnoodorganisatie is de veiligheidsorganisatie binnen een organisatie. Bij nood en calamiteiten komt de bedrijfsnoodorganisatie in actie. Belangrijke onderdelen zijn een bedrijfsnoodplan, een ontruimingsplan en een communicatieplan.

In NEN 8112 worden 5 stappen beschreven voor het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie.

Bedrijfsnoodorganisatie

1. De risicoanalyse

De eerste stap bij het opzetten van de bedrijfsnoodorganisatie is het maken van de risicoanalyse. Dit geeft een overzicht met alle mogelijke risico’s met de daarbij behorende kans en de impact die het kan hebben. De volgende stappen gaan ervoor zorgen dat de kans op deze gebeurtenissen of de impact hiervan verkleind worden.

2. Beheersmaatregelen in uw bedrijfsnoodorganisatie

Na het in kaart brengen van de risico’s, wordt er gekeken naar de benodigde beheersmaatregelen. Hoe gaat uw bedrijfsnoodorganisatie om met deze risico’s? Dit kunnen installatietechnische, bouwkundige als organisatorische maatregelen zijn.

Voor de installatietechnische maatregelen helpt MultiBel uw BNO door te fungeren als ontruimingsinstallatie. MultiBel is zelfs de eerste Cloud gebaseerde oplossing die ook als gecertificeerd stil alarm mag fungeren. Bij de organisatorische maatregelen kunt u MultiBel inzetten voor de interne en externe alarmeringsprocedure.

3. Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie

Bij het ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie wordt er gekeken naar de interne noodorganisatie, welke scenario’s zich kunnen afspelen en wat de gekozen maatregelen zijn. Daarbij wordt er ook gedefinieerd welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden er zijn. Ook worden er procedures opgesteld en zullen deze getest moeten worden.

De crisis management tool van MultiBel levert een bijdrage aan het ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie. Tijdens nood kan de crisis management tool taken uitzetten aan de leden van de bedrijfsnoodorganisatie. Alle taken die vooraf in de procedures zijn uitgezet, worden automatisch afgeleverd inclusief fallback scenario.

4. Implementatie van de bedrijfsnoodorganisatie

Tijdens de implementatie wordt het plan dat op papier staat naar de praktijk vertaald, onder andere de personele invulling van het plan. Er zal ook een oefenplan gemaakt worden om de leden van de bedrijfsnoodorganisatie ermee vertrouwd te maken.

MultiBel zorgt met oefenscenario’s dat u met een druk op de knop een oefening kunt initiëren. Zo kunt u achteraf per oefening inzien wat de reacties waren.

5. Borging en evaluatie

Naast het opstellen van de plannen, moeten er ook procedures zijn waarmee de prestaties van de bedrijfsnoodorganisatie gemeten worden, jaarlijks geoefend en uiteindelijk geëvalueerd worden. Volgens de code Tabaksblat moet je dit als organisatie ook kunnen aantonen.

Tijdens nood is het van belang de voortgang te bewaken en eventueel het plan bij te stellen. Vaak wordt er een periodiek overleg gepland om te zien of het systeem werkt zoals dat vooraf bedacht is. Door middel van de rapportagemogelijkheden binnen MultiBel heeft u snel inzicht in de werking van het alarmeringsproces.

Benieuwd hoe u MultiBel kunt inzetten voor uw bedrijfsnoodorganisatie?

Plan een online afspraak voor vrijblijvend advies of een demo.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.