Hoe kiest u een BHV opleiding?

hoe kies ik een BHV opleider

Er zijn in de Arbowetgeving geen wettelijke eisen omtrent de certificering en de keurmerken van de BHV opleider. In Nederland kan iedereen zonder traceerbare kennis, vaardigheden of ervaring zichzelf BHV opleider noemen en les gaan geven als instructeur. Opleiders laten om vertrouwen te wekken graag weten welke certificering of keurmerk ze hebben.

Aandachtspunten voor BHV opleider

Wat zijn mogelijke selectie criteria bij de keuze van een BHV opleider?

  • Voldoet de cursus aan het opleidingsprofiel bedrijfshulpverlening?
  • Bevat het lesmateriaal de laatste richtlijnen voor hulpverleners?
  • Is er een mogelijkheid om het lesmateriaal in de praktijk te brengen: blussen, reanimeren, AED gebruiken, etc.?
  • Is maatwerk mogelijk voor de risico’s en de feitelijke situatie van de eigen organisatie?
  • Zijn de docenten gekwalificeerd? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een docent brandbestrijding met een aantekening brandweerinstructeur of de instructeur eerste hulp die voldoet aan de eisen van het Oranje Kruis.
  • Worden er examens afgenomen door een onafhankelijk examenbureau?
  • Is er een mogelijkheid om incompany of inhouse opleidingen te volgen?
  • Welke referentie klanten kunnen overlegd worden?

Verder speelt mee:

  • Totaal van de kosten (incl. kosten voor opleidingsruimte, lunch, gebruik blusmiddelen, etc.)
  • Duur van de cursus (aantal dagen BHV cursus en frequentie herhalingscursus t.b.v. geldigheid).

Als laatste willen wij nog vermelden dat het handig is als de werkgever feedback krijgt van de opleider over de kennis en kunde van de BHV-er. Op basis van dergelijke informatie kan besloten worden over de (on)zin van herhaling of verdieping.

Welke aandachtspunten gebruikt u voor de keuze van uw BHV opleider?