Hoe zet je een belboom op?

Of je het nu een belboom, een belschema, een cascade systeem of bellijst noemt, in de praktijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Één persoon begint met bellen en de persoon die gebeld wordt heeft de taak om de volgende persoon te bellen, zodat iedereen uiteindelijk het bericht ontvangen heeft. Het idee van een belboom is dat de inspanning per individu beperkt is en dat de tijd om alle personen te bereiken kleiner is dan dat 1 persoon iedereen moet bellen.

Klassieke belbomen

Er zijn verschillende soorten belbomen te onderscheiden: het klassieke belschema (gevoelig voor onderbrekingen), het klassieke ster-belschema. Het sterbelschema biedt biedt iets meer zekerheid maar ook daar hoort de 10de persoon vaak iets anders dan de 2de.

We zetten deze methoden graag voor u uiteen.

Klassieke belboom

klassieke belboom

De klassieke belboom is de meest gebruikte belboom. De persoon die gebeld wordt heeft vaak de taak om een volgende persoon, of groep personen te bellen.

Kenmerkend in dit model is dat de mensen die worden bereikt, nog niet door anderen gecontacteerd zijn (iedereen wordt maar 1 keer gebeld). Er is hierdoor geen controle mogelijk of iedereen is bereikt. M.a.w. als er een schakel uitvalt door het niet bereiken of door een onjuiste interpretatie van een bericht, dan wordt dit niet opgemerkt.

Klassiek-belschema-nadee

De klassieke belboom gaat ervan uit dat:

 • Iedereen bereikt kan worden
 • Iedereen hetzelfde bericht ontvangt (geen interpretatie problemen / geen ruis)
 • Iedereen het bericht snel / direct kan doorgeven

De problemen worden hieronder inzichtelijk gemaakt in ons plaatje waarbij we met de rode kleur hebben aangegeven dat het bericht niet of niet juist is doorgegeven. Bedenk nu wat er zou gebeuren als de boom meer vertakkingen heeft en de laatste laag ook nog meer mensen moet bereiken.

Klassiek ster-belschema

ster belschema

Het sterbelschema kan het best uitgelegd worden op basis van de schematische voorstelling.

In dit geval belt ieder persoon 2 anderen. In de eerste plaats de volgende in de lijst (op de cirkel weergegeven) én de persoon daarna. Hierdoor vindt er een “controle” plaats; als iemand niet bereikt wordt dan gaat het bellen toch door.

Het ster- belschema gaat er wel vanuit dat:

 • Iedereen een juist bericht ontvangt (geen interpretatie problemen / geen ruis)
 • Het bericht snel wordt doorgegeven (geen vertraging)

De personen die niet bereikt worden zorgen niet voor het omvallen van een keten. Het ontbreken van een schakel wordt opgevangen doordat de volgende persoon bereikt wordt. Wel zou als iemand de 2 personen die na hem komen niet bereiken door moeten gaan met de rest van de schakels totdat iemand wel wordt bereikt. Problemen worden hieronder in een plaatje inzichtelijk gemaakt.

Wanneer een klassieke belboom gebruiken?

Een belangrijke vraag vinden wij, waarom wil je überhaupt een belboom? Voor een niet kritisch bericht, kan een belboom goed genoeg werken. Denk maar aan de dagen in de 80’er jaren dat je hockey- of voetbalwedstrijd was uitgevallen of de tijd aangepast werd. De belboom deed dan zijn werk, maar er was altijd wel iemand die het bericht niet (goed) had doorgekregen en toch op de verkeerde tijd stond te wachten.

Cruciaal is de vraag of u tijd heeft en of u de mensen in de belboom kan vertrouwen dat het bericht direct en juist wordt doorgeven. Je gaat immers met een klassieke belboom of het sterbelschema altijd tijd verliezen omdat het bellen van mensen tijd kost en de volgende persoon die gebeld wordt dus even moet “wachten”.

Houd er ook rekening mee dat bij een tijd kritisch bericht er vaak een grote mate van stress heerst. Kan u het risico dat iemand die een bericht niet of onjuist ontvangt dragen?

Modern belschema

Met de nieuwe communicatie tools, zoals eerst SMS en later bijvoorbeeld WhatsApp kan er eenvoudig in een klap een grotere groep personen worden bereikt. Eigenlijk is dit een eerste stap na een modern schema.

Het doorgeven van een nieuwe tijd voor de hockey-training via WhatsApp kan afdoende werken. Voor het informeren van medewerkers dat een van de parkeerplaatsen gesloten is op het werk kan gebeuren via SMS. Een tandarts stuurt een SMS om patiënten te herinneren aan een afspraak de volgende dag. Allemaal geen enkel probleem, maar een belangrijk kenmerk van deze berichten is dat er geen noodsituatie is.

Het probleem is dat je bij (tijd en missie) kritische berichten niet kan vertrouwen op een dergelijke tools. Gebruikt iedereen deze tool wel? Staat de tool altijd aan? Wordt het bericht wel gehoord of gelezen. En hoe kan je als verzender zeker weten dat mensen het bericht gehoord of gelezen hebben?

Er zijn dan tegenwoordig ook betere, eenvoudige en betaalbare methoden voor handen waarmee je tijd kritische alarmering en communicatie makkelijk kan implementeren. Methoden die veel toegevoegde waarde bieden t.o.v. van bijvoorbeeld WhatsApp.

Geautomatiseerde alarmering

geautomatiseerd-belschema

Om de problemen van een klassieke belboom of een ster belschema op te vangen bestaan er tegenwoordig geautomatiseerde producten.

MultiBel is in basis een “belboom 2.0″. Wij zorgen ook dat iedereen het bericht krijgt, alleen een stuk sneller en professioneler. Reageert de gealarmeerde niet op de app incl. doorbreking stiltestand, gaan wij bellen, we sturen een SMS, email, etc. Dit alles om er zeker van te zijn dat de persoon bereikt wordt. Verder wordt het meteen inzichtelijk wie het bericht wel en wie niet ontvangen heeft.

De software neemt veel handmatig werk weg, maar belangrijker nog:

 • Binnen enkele seconden wordt iedereen bereikt
 • Als iemand niet reageert via het eerste kanaal (bijvoorbeeld de App, dan worden mensen bereikt via andere kanalen (zoals telefonie, SMS, email, pieper, etc)
 • Iedereen ontvangt hetzelfde bericht
 • Berichten kunnen gestuurd worden via tekst en/ of spraak

Additioneel biedt het MultiBel systeem de mogelijkheid om o.a.:

 • Gekoppeld te worden aan bijvoorbeeld een algemeen nummer, brandmeldcentrale, noodknop, alleenwerkers systeem etc
 • Direct communicatie op te zetten tussen verzender en ontvangers
 • Te escaleren op het moment dat een persoon niet wordt bereikt

Het niet bereiken van een persoon zorgt op geen enkele manier voor een zwakte in de schakels. Iedereen wordt practisch op hetzelfde moment van een bericht voorzien.

Bij calamiteiten en incidenten win je met een alarmeringssysteem als MultiBel veel tijd en er zijn tal van andere functionaliteiten die ertoe leiden dat de schade beperkt blijft.

Probeer MultiBel nu direct ter vervanging van een belboom.

Wilt u MultiBel proberen? Of wil u meer weten over de mogelijkheden met hardware? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo en bespreek de mogelijkheden toegespitst op uw wensen en uw situatie.

  Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.