Hoe zet je een belboom op?

Of je het nu een belboom, een belschema, een cascade systeem of bellijst noemt, in de praktijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Een persoon begint met bellen en de persoon die gebeld wordt heeft de taak om de volgende persoon te bellen, zodat iedereen uiteindelijk het bericht ontvangen heeft. Het idee van een belboom is dat de inspanning per individu beperkt is en dat de tijd om alle personen te bereiken kleiner is dan dat 1 persoon iedereen moet bellen.

In basis kun je MultiBel zien als “belboom 2.0″. Wij zorgen ook dat iedereen het bericht krijgt, alleen een stuk sneller en professioneler. Reageert de gealarmeerde niet op de app, en neemt een individu de telefoon niet op, bellen we deze persoon direct op alternatieve nummers, sturen een SMS bericht en email. Dit alles om er zeker van te zijn dat de persoon bereikt wordt. Verder wordt het meteen inzichtelijk wie wel en wie niet het bericht ontvangen heeft.

Belbomen werken op een soortgelijke, maar dan uiteraard langzamere en arbeidsintensievere manier. Waar MultiBel in enkele minuten duizenden mensen kan bereiken, moet je bij een belboom veel, en veel meer tijd uitrekken.

Cruciaal is de vraag of u die tijd heeft? Een andere vraag is of u de mensen in de belboom kan vertrouwen op het juist uitvoeren en het juist doorgeven van het bericht? Ziet u hier geen problemen, dan is een belboom een alternatief voor een alarmeringsoplossing.

De originele, klassieke belboom gaat uit van de volgende vorm:

belboom

Hoe kunt u er zeker van zijn dat alle personen het bericht ontvangen hebben? Feitelijk bent u dat niet. Soms worden belbomen gesaboteerd door de gebruikers. Is bijvoorbeeld iemand het mikpunt van pesterijen dan leert de ervaring dat die persoon soms overgeslagen wordt. Dat wordt dan door de pestkoppen als grappig ervaren. Als excuus wordt dan gebruikt dat ze persoon B niet konden bereiken en doorgegaan zijn met persoon C en D.

Het kan ook voorkomen dat iemand de verkeerde persoon in de belboom belt. Iedereen die daarna komt is dan niet geïnformeerd. Verder is de boodschap die persoon 10 te horen krijgt vaak anders dan de originele boodschap.

Maar hoe zorgt u er nu voor dat de belboom ook werkt?

Een verbetering van het klassieke belboom schema zien wij in het ster-belschema.

belboom ster

In dit schema is iedereen gekoppeld aan 2 personen. Dit houdt in dat iedereen zowel de persoon aan wie ze gekoppeld zijn bellen als ook dat ze gebeld worden door deze persoon. Op deze manier is het mogelijk dat als een persoon het bericht niet ontvangt dit de enige persoon is die uit de cirkel is gevallen. Alle andere mensen hebben nog steeds het bericht ontvangen. Nadeel is dat het wederom tot een extra vertraging leidt.