Internet of Things

In een eerdere post maakten wij al melding van het feit dat 2 miljard mensen een smartphone gebruiken. Gartner verwacht dat in 2020 de Internet of Things (IoT), wat de PC’s, tablets en smartphones uitsluit, zal groeien naar 26 miljard apparaten (zie artikel). Dit is een 30-voud van wat er in 2009 geschakeld was.

Terwijl de technologie zich ontwikkeld willen wij graag aandacht voor de wijze waarop al deze geschakelde apparaten een impact hebben op de manier waarop we communiceren, werken en de complete manier waarop wij leven.

Binnen ons bedrijf schenken wij aandacht aan de wijze waarop de omgeving zich ontwikkeld en wij maken het mogelijk om van de nieuwe ontwikkelingen optimaal gebruik te maken en efficiënter en effectiever met elkaar te communiceren. Wij sturen niet alleen berichten naar een mobiele telefoon, vaste telefoon of een emailadres; wij zorgen ervoor dat de juiste persoon bereikt wordt op het juiste moment. Wij maken gebruik van de informatie die voor handen is om mensen beter te informeren en in veel gevallen zelfs levens te redden.

Door het koppelen van verschillende systemen zoals brand – of inbraaksysteem, hitte sensoren, toegangsregistratie systeem, ERP systeem met personeels- of klantgegevens met het MultiBel systeem, kunnen we de juiste persoon bereiken op de snelste manier. Wij zijn de schakel in dat stukje dat u nog niet had gekoppeld.

IoT (Internet of Things) is overal; op de werkvloer van het ziekenhuis, in productiefaciliteiten, steden, of gewoon thuis. Met MultiBel zorgt het ervoor dat we geïnformeerd, veilig en zeker zijn.

De inspiratie voor deze blog komt van het volgende filmpje van Internet of Things World Forum.