IT monitoring alarmering

IT continuïteit is tegenwoordig van levensbelang voor bedrijven en storingen zijn funest voor omzet en imago. Uw IT team is ervoor verantwoordelijk dat uw IT infrastructuur 24 uur per dag en zeven dagen per week functioneert.

Als systemen uitvallen of problemen niet snel opgelost worden resulteert dit in een verminderde productiviteit, vertraging in productontwikkeling, een verstoorde dienstverlening of zelfs niet behaalde Service Level Agreement (SLA) . Omzetverlies en een verminderd klantenvertrouwen zijn een logisch gevolg.

MultiBel kan u helpen om IT en netwerk problemen beter te managen door snel de juiste personen te alarmeren. MultiBel kan IT problemen niet voorkomen maar kan bij kritische storingen wel voor tijdwinst zorgen.

Uw monitoring software registreert een probleem en alarmeert dan de beheerders, vaak met een SMS of email. Maar hoe weet u of de beheerders op dat moment niet toevallig tien minuten van hun werkplek zijn? Hier kan MultiBel de eerste tijdwinst behalen. Met MultiBel werkt effectiever, want het stuurt niet alleen SMS en email, maar ook spraakberichten via de telefonie en push notificaties (die de stilte stand doorbreekt). Tevens ziet u direct terugkoppeling, zo weet u ook wie er daadwerkelijk bevestigd dat er aan het probleem gewerkt wordt.

Nadat de beheerders het bericht ontvangen hebben, onderzoeken ze wat het probleem is en of het snel opgelost kan worden. Is dit niet het geval wordt het probleem geëscaleerd.  Dit gebeurt eenvoudig via MultiBel; Storingsmonteurs, extra helpdesk medewerkers, het management; iedereen moet gealarmeerd worden en dit kan met een simpele handeling. M.a.w. geen handmatige bellijsten c.q. een belbomen zijn meer nodig.

Hoe kan MultiBel de downtime minimaliseren?

 • Experts worden sneller gealarmeerd
 • Experts ontvangen makkelijk updates met de laatste informatie
 • Experts bevestigen dat ze aan het probleem werken, of gaan werken
 • Plaatsen van een groep (experts / management) in een conference call
 • Informeren van de medewerkers over de situatie en informeren wanneer het probleem opgelost is
 • Informeren van het management
 • Informeren van de klanten
 • MultiBel kan ook gekoppeld worden aan monitoring software waardoor scenario’s automatisch gestart worden

Wat zijn de grote voordelen van MultiBel?

 • MultiBel functioneert altijd, ook als uw eigen systemen er volledig uitliggen
 • Tientallen, honderden, of duizenden mensen kunnen in een tijdsbestek van enkele minuten worden gealarmeerd en/of geïnformeerd
 • Voorkomen van tijdrovende bellijsten
 • Het biedt een platform voor de crisiscommunicatie, onafhankelijk of de persoon werd opgeroepen via email, vaste of mobiele telefoon
 • Rapportage en analyse over wie is opgeroepen en/of reageert

Tot slot een aantal willekeurige voorbeelden van IT en/of netwerkproblemen: