De reden voor IT monitoring: Wij willen 24/7 beschikbaarheid van data en applicaties

Bedrijven vragen om een steeds hogere beschikbaarheid van data en applicaties, bij voorkeur uiteraard 24/7. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee begrippen:

  • De RTO, ofwel de Recovery Time Objective; de snelheid waarmee applicaties hersteld kunnen worden.
  • De RPO, ofwel de Recovery Point Objective; de data die in het geval van een IT falen de meest recente data is die kan worden hersteld.

RTO (Recovery Time Objective)

Wat betreft de RTO betekent een sneller herstel minder downtime, een kleinere impact op de business en minder verlies van verkopen of productiviteit. 

 

In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat de RTO voor applicaties die de bedrijfscontinuïteit bedreigen lager is dan applicaties die niet als kritiek beschouwd worden. Volgens dit zelfde onderzoek zijn de gemiddelde kosten van een uur applicatie downtime voor bedrijfskritische applicaties $ 67.320 per uur. Voor niet kritische applicaties bedraagt dit $ 150.678 per incident. De gewenste tijdwinst kan in beide gevallen erg veel opleveren.

RPO (Recovery Point Objective)

Het tweede begrip, de RPO, toont eigenlijk hoeveel data onherstelbaar verloren is.

 

Vervolgens kan dit in geld uitgedrukt worden. Voor data kritische applicaties bedraagt het verlies $ 107.694 per uur dataverlies en voor niet kritische applicaties $ 29.033 per uur dataverlies.

Wij bevinden ons in een tijd waarin wij met zijn allen zo dicht mogelijk de 24/7 beschikbaarheid willen bereiken. We maken hiervoor gebruik van databescherming, back-up oplossingen en separate omgevingen om de implementatie van nieuwe applicaties en data te testen. En dit alles met als doel de risico’s te verkleinen. In dit kader mogen wij de controle op de totale IT-omgeving en de daarbij behorende proactieve monitoring en alarmering niet vergeten. Het valt op dat in het onderzoek 36% van de 760 CIO’s aangeeft hierin een verbetering te wensen in hun eigen organisatie. Letterlijk laten ze hier kostbare tijd liggen.

Hoe kan MultiBel helpen?

Door uw IT monitoring software aan MultiBel te koppelen kan de beschikbaarheidskloof verkleind worden en kunnen problemen voorkomen worden door op tijd te anticiperen. Er kan ook tijdwinst behaald worden in de snelheid van herstel van applicaties / data. Dit alles doordat MultiBel in een zeer korte tijd de juiste mensen alarmeert en op die manier snel aan de oplossing gewerkt wordt.

Het online onderzoek waarop deze data is gebaseerd is gehouden onder 760 CIO’s van bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zwitserland, Brazilië, Australië, en Singapore. De resultaten zijn verschenen in het “Veeam Data Center Availability Report 2014”.