Lone worker protection: Wat zijn de eisen voor lone workers?

In Nederland zijn er tienduizenden zogenaamde lone workers, mensen die zonder toezicht van anderen werkzaamheden uitvoeren. Organisaties zitten vaak met de vraag wat ze nu precies moeten regelen voor deze lone workers. Niet heel vreemd, want de Arbowet stelt ook speciale eisen aan alleenwerken. Werkgevers zijn verplicht om voldoende voorzieningen te treffen, maar wat is voldoende? MultiBel is een alarmeringssysteem dat een geïntegreerde lone worker app biedt. Onze lone worker app is Kiwa gecertificeerd volgens K21023 voor de mobiele veiligheid van personen.

Voordat wij ingaan op de vraag wat voldoende bescherming is, eerst een korte beschrijving van onze lone worker app. De lone worker kan kiezen uit een persoonlijke noodknopvaldetectieno-movement en een periodieke controle. Op het moment dat een lone worker alarm geïnitieerd wordt, zijn er in basis twee opties. Het systeem alarmeert collega’s die in de buurt zijn of een alarmcentrale. Welke optie u ook kiest, er is een spreek-luisterverbinding en de personen die opgeroepen worden ontvangen de locatie van de collega in nood.

De werkwijze van MultiBel is redundant opgezet, zodat de opvolging koste wat kost in gang wordt gezet. MultiBel wordt in Nederland door meer dan 1.000 bedrijven gebruikt voor verschillende toepassingen, van lone worker alarmeringen en BHV oproepen tot ontruimings- en agressiealarmeringen.

Terug naar de vraag, wat zijn de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de lone worker protection? Organisaties zijn wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervan de basis. In het RI&E staan onder andere alle mogelijke risico’s van het alleenwerken opgesteld. Daarnaast wordt er in het RI&E beschreven welke maatregelen u treft om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. In de rest van deze BLOG leest u meer over welke maatregelen u kunt treffen voor de veiligheid van uw lone workers.

lone worker protection

Wat zijn de risicoklassen voor lone workers?

De RI&E bepaalt dus wat de risico’s zijn, hoe groot de kans is dat het risico voorkomt en wat de impact hiervan is. Vervolgens zorgen de beheersmaatregelen ervoor dat het risico geminimaliseerd wordt.

Het K21023 Mobile Security schema biedt de mogelijkheid om de beveiliging van personen te certificeren. Een van de vereisten hierbij is, dat de oplossing een noodknop heeft. Kiwa spreekt van 4 scopes:

In de tabel worden 3 verschillende risicoklassen benoemd. Daarnaast staat er beschreven of er een melding gemaakt dient te worden naar een ARC – Particuliere Alarm Centrale en of de GPS locatie hierbij meegestuurd dient te worden. Als laatste wordt beschreven welk type oplossing u kunt gebruiken. Deze tabel biedt u handvaten om een inschatting te maken waaraan uw maatregelen voor loneworkers dienen te voldoen. Bij scope 2 tot en met 4 kunt u gebruik maken van de smartphone met MultiBel lone workers beveiliging.

Lees meer

Communiceren met uw alleenwerkers?

Met de geïntegreerde portofoon kunt u communiceren met uw lone workers.
Lees meer

Wat moet ik als werkgever regelen voor mijn lone workers?

In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wordt er aandacht besteed aan de maatregelen voor lone workers. Zo moet er beschreven staan wie alleenwerkt, maar ook waar en wanneer. Vervolgens moeten de volgende zaken geregeld worden:

 1. Vermijd alleenwerken

Probeer als eerste te kijken of het alleenwerken volledig vermeden kan worden. Als dit niet mogelijk is moeten er maatregelen genomen worden. Op deze manier kan er een zo veilig mogelijke werksituatie gecreëerd worden.

 1. Inventariseer de risico’s van de lone worker

Voordat de maatregelen getroffen gaan worden, moet er eerst geïnventariseerd worden welke risico’s er zijn voor de lone worker. De risico’s verschillen per omgeving. Van kans op agressie tot het werken met gevaarlijk gereedschap. Belangrijke vragen hierbij zijn, wie gaat er alleen werken, waar en wanneer?

 1. Maatregelen lone worker

Beschrijf vervolgens welke maatregelen er getroffen worden door de organisatie. Hiermee wordt de werksituatie van de lone worker veiliger gemaakt. Maatregelen dienen genomen te worden om incidenten te voorkomen en om direct te kunnen alarmeren bij gevaarlijke situaties.

Voorbeelden van maatregelen zijn dat lone workers alarm kunnen slaan via bijv. een lone worker app of een toegang kunnen blokkeren bij agressie.

Benieuwd naar selectiecriteria voor de aanschaf van een lone worker oplossing? In onderstaande BLOG geven we een aantal handige tips voor de aanschaf van een lone worker systeem.

Lees meer

Ik zoek een lone worker systeem, wat nu?

6 handige tips voor het aanschaffen van een lone worker systeem.
Lees meer
 1. Procedures

Bespreek vooraf de procedures met de lone workers om verantwoord te kunnen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vooraf toestemming vragen aan de leidinggevende om alleen te mogen werken. Maar ook het bespreken van de uit te voeren werkzaamheden.

 1. Voorlichting

Voorlichting voor de lone worker is extra belangrijk, juist omdat er geen toezicht is. Hierbij is het belangrijk om in te gaan op de risico’s van het alleenwerken. Door middel van goede voorlichting kan paniek voorkomen worden. Daarnaast wordt er bij de voorlichting dieper ingegaan op de manier hoe de alleenwerker een lone worker alarm kan starten. Verder wordt er besproken wat wel en niet toegestaan is en hoe de alleenwerker moet reageren op specifieke situaties.

 1. Toezicht

Juist bij de alleenwerker is het moeilijk om toezicht te houden. Toch is het de plicht van werkgevers om een veilige situatie te creëren. Door periodiek toe te zien op de alleenwerker kan de werkgever vaststellen of de lone worker alle risico’s heeft begrepen en of hij de werkt volgens de afgesproken procedures.

Om het toezicht houden eenvoudiger te maken, biedt MultiBel een dashboard. In dat dashboard kunt u zien welke loneworker op dat moment actief gebruikt maakt van het loneworker systeem. En daarnaast biedt de Geschiedenis een overzicht waarmee u kunt zien of maatregelen en procedures ook daadwerkelijk opgevolgd worden.

Lone worker beveiliging via MultiBel

Veiligheid zonder gebruiksgemak is in de praktijk vaak lastig. Alles in 1 smartphone oplossing is fijn voor de gebruiker. De opzet van het MultiBel lone worker systeem is flexibel zodat de medewerker zelf kan bepalen of zaken manueel of automatisch moeten starten en welke vorm van beveiliging noodzakelijk is.

 • Vermindering van valse meldingen

Per persoon kunnen er verschillende instellingen aangepast worden om valse meldingen te verminderen. Daarnaast biedt de lone worker beveiliging ook de mogelijkheid om een vooralarm in te stellen, hierdoor kan de lone worker, zelfstandig het alarm annuleren, voordat deze wordt doorgestuurd naar collega’s of de PAC.

Meer weten over onze lone worker protection oplossing?

Neem contact op over een vrijblijvend gesprek over onze lone worker app.

  Gemeente Schagen: A. van Egmond

  Wij gebruiken MultiBel voor de BHV en het Alarmteam. Het systeem kan worden ingeschakeld door het indrukken van een noodknop, door het activeren van het brandalarm, of via een melding van een calamiteit bij de receptie.

  Gemeente Tholen: J.C.A. Moerings

  De oplevering van MultiBel is goed verlopen. Er is ter plaatse een duidelijke uitleg gegeven en het systeem is functionerend opgeleverd. De personen die worden opgeroepen hebben met behulp van de handleiding de app zelfstandig geïnstalleerd. Indien nodig is de Helpdesk goed bereikbaar.

  Gemeente Den Helder: M. Bakker en R. Wierda

  MultiBel voldoet nog steeds aan onze verwachtingen, een goed product met een goede support en een goede implementatie. Elementen als bijvoorbeeld de test-modes geven aan dat er goed nagedacht is over de toepassing van het product en diens gebruikers.

  K. Hedke

  Als veiligheidsingenieur kan ik het Multibel-systeem ten zeerste aanbevelen omdat het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Deze variëren van de veilige organisatie van het enige werkstation tot eerste hulp en brandbeveiliging, tot en met huistechnologie. Dankzij het flexibele modulesysteem kan elk bedrijf het juiste product voor alle industrieën vinden. De gebruikers houden van de ongecompliceerde en goed functionerende technologie. Indien nodig, is de ondersteuning van het competente en vriendelijke personeel te allen tijde gegarandeerd!

  anonymous

  Na acute problemen met het man down alarm dat we gebruikten ben ik terecht gekomen bij Multibel. Door snel reageren van Multibel was ik snel voorzien van een nieuw man down systeem. Na wat verder onderzoek bleek dat Multibel oplossingen bood voor diverse vraagstukken rondom het reeds bestaande alarmeringsproces. Flexibel, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn de kernwoorden die Multibel typeren.'

  Marel Poultry B.V.

  Momenteel houden wij een pilot met het uitgebreide alarmeringssysteem van MultiBel. In onze organisatie is betrouwbaarheid erg belangrijk op het gebied van veiligheid. Hiervoor willen wij bij calamiteiten de juiste zorg en aandacht bieden op de juiste plek. MultiBel kan deze wens tot nu toe heel goed invullen. Wij zijn goed begeleid in het voortraject en ook tijdens deze pilotfase staat het supportteam ten alle tijden klaar voor vragen. Ook de bereikbaarheid is top! Dat is service waar wij blij van worden.

  SUCONI Service, E. Rusinovci

  Onze technici zijn allemaal uitgerust met tablets en smartphones met MultiBel, deze fungeren als een uitgebreid lone worker-beveiligingssysteem met veel extra functies en onze technici nemen graag geen extra hardware mee.

  Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.