Lone worker protection: hoe zorg ik voor de veiligheid van alleenwerkers?

In Nederland zijn er tienduizenden lone workers, mensen die zonder toezicht van anderen werkzaamheden uitvoeren. Werkgevers zijn verplicht om voldoende voorzieningen te treffen. MultiBel is een alarmeringssysteem met geïntegreerde lone worker app. De lone worker app maakt onderdeel uit van een Kiwa gecertificeerd alarmeringssysteem.

De lone worker app beschikt over een persoonlijke noodknop, valdetectie, no-movement en periodieke controle. Op het moment dat een lone worker alarm geïnitieerd wordt, zijn er in basis twee opties. Het systeem alarmeert collega’s die in de buurt zijn of een alarmcentrale. Welke optie u ook kiest, er is een spraak-luisterverbinding en de personen die opgeroepen worden ontvangen de locatie van de collega in nood.

De werkwijze van MultiBel is redundant opgezet, zodat de opvolging koste wat kost in gang wordt gezet. MultiBel wordt in Nederland door meer dan 1.000 bedrijven gebruikt voor verschillende toepassingen, van lone worker alarmeringen en BHV oproepen tot ontruimings- en agressiealarmeringen.

Om de veiligheid van uw medewerkers te borgen, moet u bij lone workers met extra zaken rekening houden. Zo moet er in het (RI&E) beschreven zijn welke maatregelen getroffen zijn. In de rest van deze BLOG leest u meer over welke maatregelen u kunt treffen voor de lone worker.

lone worker protection

Wat moet ik als werkgever regelen voor mijn lone workers?

In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wordt er aandacht besteed aan de maatregelen voor lone workers. Zo moet er beschreven staan wie alleen werkt, maar ook waar en wanneer. Vervolgens moeten de volgende zaken geregeld worden:

 1. Vermijd alleen werken

Probeer als eerste te kijken of het alleen werken volledig vermeden kan worden. Als dit niet mogelijk is moeten er maatregelen genomen worden. Op deze manier kan er een zo veilig mogelijke werksituatie gecreëerd worden.

 1. Inventariseer de risico’s van de alleen werker

Voordat de maatregelen getroffen gaan worden, moet er eerst geïnventariseerd worden welke risico’s er zijn voor de lone worker. De risico’s verschillen per omgeving. Van kans op agressie tot het werken met gevaarlijk gereedschap.

 1. Maatregelen lone worker

Beschrijf vervolgens welke maatregelen er getroffen worden door de organisatie. Hiermee wordt de werksituatie van de alleen werker veiliger gemaakt. Maatregelen dienen genomen te worden om incidenten te voorkomen en om direct te kunnen alarmeren bij gevaarlijke situaties.

 1. Procedures

Bespreek vooraf de procedures met de lone workers om verantwoord te kunnen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vooraf toestemming vragen aan de leidinggevende om alleen te mogen werken. Maar ook het bespreken van de uit te voeren werkzaamheden.

 1. Voorlichting

Voorlichting voor de lone worker is extra belangrijk, juist omdat er geen toezicht is. Hierbij is het belangrijk om in te gaan op de risico’s van het alleen werken. Door middel van goede voorlichting kan paniek voorkomen worden. Daarnaast wordt er bij de voorlichting dieper ingegaan op de manier hoe de alleen werker een lone worker alarm kan starten. Verder wordt er besproken wat wel en niet toegestaan is en hoe de alleen werker moet reageren op specifieke situaties.

 1. Toezicht

Juist bij de alleen werker is het moeilijk om toezicht te houden. Toch is het de plicht van werkgevers om een veilige situatie te creëren. Door periodiek toe te zien op de alleenwerker kan de werkgever vaststellen of de lone worker alle risico’s heeft begrepen en of hij de werkt volgens de afgesproken procedures.

Welke risicoklassen zijn er voor lone workers?

Voor alleen werkers zijn er een viertal risiconiveau opgesteld. Hierbij wordt weergegeven wat de werkzaamheden zijn, maar ook of er extra maatregelen getroffen moeten worden.

Risiconiveau 1:

Dit niveau bestaat uit “ongevaarlijke” werkzaamheden zoals het uitvoeren van: administratief werk, visuele controle, microscoop werk, handmatig werk( zonder hulpmiddelen of apparatuur). Voor dit risiconiveau zijn er geen extra maatregelen nodig.

Risiconiveau 2:

Voor werkzaamheden waar “beperkt gevaar aanwezig is”, wordt er gewerkt met elektrische apparatuur of wordt er onderhoudswerk uitgevoerd. Voorbeelden van extra maatregelen zijn:

 • Mobiele telefoon gebruiken met alarmnummer
 • Regelmatig telefonische melding maken bij een alarmcentrale
 • Collega’s trainen wanneer ze in actie moeten komen en wat ze moeten doen
 • Eventueel afspraken maken met het thuisfront

Risiconiveau 3:

Bij dit risiconiveau is “direct gevaar aanwezig”. Mogelijke werkzaamheden zijn: werken met gevaarlijke stoffen of werktuigen en spuitwerkzaamheden. Een maatregel die hierbij geldt is het dragen van een persoonsbewakingssysteem met automatische alarmering wanneer de persoon te lang in horizontale stand ligt.

Risiconiveau 4:

Bij dit risiconiveau is er sprake van acute dreiging. Hierbij gaat het om werkzaamheden met gevaarlijke apparatuur of het werken in besloten of vriesruimtes. Ook het werken met toxische stoffen, acuut bedwelmende stoffen of andere verstikkende gassen. In deze gevallen is alleen werken niet toegestaan.

Lees meer

Communiceren met uw alleen werkers?

Met de geïntegreerde portofoon kunt u communiceren met uw lone workers.
Lees meer

Periodieke controle lone worker

In sommige situaties is het voldoende om slechts periodiek een controle uit te voeren voor uw medewerkers. MultiBel biedt een lone worker systeem waar u kunt instellen om de hoeveel minuten uw medewerker een melding moet ontvangen. Kom er geen reactie op de lone worker app, zal er automatisch een alarmering gestart worden.

Lone worker app zonder bereik

Een kritisch onderdeel van de lone worker app is een actieve internetverbinding. Mochten uw medewerkers op plekken komen waar dit niet het geval is, kan onze lone worker app toch de juiste mensen alarmeren.

Man down – no movement in lone worker app

Bij risicoklasse 3 wordt er gesproken over een alarmering wanneer een persoon zich te lang in een horizontale positie bevindt. Voorheen waren deze lone worker systemen alleen beschikbaar in losse hardware devices. Vandaag de dag is deze oplossing geïntegreerd in onze lone worker app. Op deze manier is er geen extra hardware meer nodig en hebben de alleen werkers voldoende aan hun smartphone. In de lone worker app kunt u zelf aangeven dat u gaat alleen werken. Hierbij kan valdetectie en non movement worden ingeschakeld. Wanneer de smartphone een val detecteert of de smartphone ligt te lang stil, wordt er een vooralarm gestart. Tijdens dit vooralarm kunt u de alarmering nog stoppen. Op deze manier worden mogelijke valse lone worker alarmeringen voorkomen.

Meer weten over onze lone worker protection oplossing?

Neem contact op over een vrijblijvend gesprek over onze lone worker app.

  Gemeente Schagen: A. van Egmond

  Wij gebruiken MultiBel voor de BHV en het Alarmteam. Het systeem kan worden ingeschakeld door het indrukken van een noodknop, door het activeren van het brandalarm, of via een melding van een calamiteit bij de receptie.

  Gemeente Tholen: J.C.A. Moerings

  De oplevering van MultiBel is goed verlopen. Er is ter plaatse een duidelijke uitleg gegeven en het systeem is functionerend opgeleverd. De personen die worden opgeroepen hebben met behulp van de handleiding de app zelfstandig geïnstalleerd. Indien nodig is de Helpdesk goed bereikbaar.

  Gemeente Den Helder: M. Bakker en R. Wierda

  MultiBel voldoet nog steeds aan onze verwachtingen, een goed product met een goede support en een goede implementatie. Elementen als bijvoorbeeld de test-modes geven aan dat er goed nagedacht is over de toepassing van het product en diens gebruikers.

  Hazera Seeds BV: J. Trienes

  Het systeem werkt makkelijk en overzichtelijk. Sinds kort is ook de Engelse applicatie ter beschikking.

  K. Hedke

  Als veiligheidsingenieur kan ik het Multibel-systeem ten zeerste aanbevelen omdat het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Deze variëren van de veilige organisatie van het enige werkstation tot eerste hulp en brandbeveiliging, tot en met huistechnologie. Dankzij het flexibele modulesysteem kan elk bedrijf het juiste product voor alle industrieën vinden. De gebruikers houden van de ongecompliceerde en goed functionerende technologie. Indien nodig, is de ondersteuning van het competente en vriendelijke personeel te allen tijde gegarandeerd!

  anonymous

  Na acute problemen met het man down alarm dat we gebruikten ben ik terecht gekomen bij Multibel. Door snel reageren van Multibel was ik snel voorzien van een nieuw man down systeem. Na wat verder onderzoek bleek dat Multibel oplossingen bood voor diverse vraagstukken rondom het reeds bestaande alarmeringsproces. Flexibel, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn de kernwoorden die Multibel typeren.'