Waarom wil de markt een Cloud gebaseerd smartphone ontruimingssysteem i.p.v. een Personen Zoek Installatie?

Een ontruimingssysteem helpt levens redden. Een brand of een andere calamiteit snel ontdekken is één ding, maar een snelle en veilige manier van ontruimen is minstens zo belangrijk. Het is alleen niet zo vanzelfsprekend om te denken dat alle aanwezigen zelfstandig en veilig het pand kunnen verlaten. Bij gebruiksfuncties waarbij de aanwezigen niet zelfredzaam zijn of in beperkte vrijheid zijn gesteld, is het van groot belang dat er géén paniek ontstaat bij een calamiteit. Wij hebben het dan over hoog risico objecten. Zorginstellingen, ziekenhuizen, gevangenissen en sommige gemeenten hebben daarom een wettelijke verplichting om een gecertificeerd NEN2575-4 ontruimingssysteem te hebben.

Tot nu toe werd gekozen voor een Personen Zoek Installatie. Al jaren is er vanuit de branche de wens om deze Personen Zoek Installatie incl. pagers te vervangen door een draadloos stil alarmsysteem. De afgelopen 3 jaar is MultiBel bij tal van ziekenhuizen en zorginstellingen gecertificeerd door diverse certificeringsinstellingen.

Veel bedrijven claimen dat ze het kunnen…

Veel bedrijven doen alsof ze het kunnen…

Maar wij zijn de eerste die het waarmaken.

Quote Maurits Knopjes (eigenaar MultiBel)

Ontruimingsinstallatie smartphone

Geen extra toestel

Bijna iedereen loopt met een smartphone op zak en hoe logisch is het om die dan ook te gebruiken bij ontruimingen? Naast de wens om de Personen Zoek Installatie te vervangen door een smartphone gebaseerde oplossing, worden ook DECT-toestellen incl. telefooncentrales steeds vaker vervangen door Cloud gebaseerde centrales met smartphones. Zorginstellingen willen diezelfde smartphones dan ook gebruiken om een ontruiming in goede banen te leiden.

Gebruiksgemak

De pagers van de Personen Zoek Installatie moeten door de medewerkers uit het rek gehaald worden en ook weer teruggebracht. Het klinkt simpel maar in de praktijk leidt dit tot weerstand bij de gebruikers of het wordt vergeten. Een smartphone vergeet tegenwoordig bijna niemand meer.

Personen Zoek Installatie vergt onderhoud & heeft beperkte levensduur

Een Personen Zoek Installatie moet jaarlijks geïnspecteerd worden. Dit geldt ook voor smartphone oplossingen die afhankelijk zijn van een server op locatie. Daarnaast gaan de piepers van een Personen Zoek Installatie regelmatig stuk en zijn ze na een aantal jaar vaak niet meer leverbaar waardoor een hele nieuwe Personen Zoek Installatie gekocht moet worden. MultiBel is een Cloud gebaseerd ontruimingssysteem. De verbindingen worden continu gemonitord waardoor het gros van het onderhoud wegvalt. Er zijn geen zenders meer nodig om de pagers te bereiken dus is er ook geen zendvergunning nodig. Wel zal het interne WIFI–netwerk en/of de bereikbaarheid van het draadloze telecomnetwerk binnen de gebouwen voldoende moeten zijn.

En masse alarmeren

Een Personen Zoek Installatie is duur als je de kosten per toestel berekent. Vandaar dat vaak gekozen wordt voor een minimum aantal pagers per locatie, maar eigenlijk zou je bij een ontruiming veel meer, zo niet alle, medewerkers duidelijke instructies willen sturen wat er van hen verwacht wordt. Dat kan bij een smartphone gebaseerde oplossing want de hardware is toch al voorhanden. Door de boodschap en masse te versturen, verloopt een ontruiming veel efficiënter en wordt de persoonlijke schade beperkt.

Betrouwbaarheid

MultiBel is over de volledige keten redundant uitgevoerd in geografisch gescheiden datacentra. Er worden periodiek pentesten uitgevoerd op de website toepassing en de mobiele app. Hierdoor wordt een beschikbaarheid van 99,95% gegarandeerd, een grote vooruitgang in brandveiligheid ten opzichte van de 99,7% bij een Personen Zoek Installatie-oplossing. Als daar een steunzender niet werkt door bijvoorbeeld brand, werkt niks meer.

Waarschuwing bij onderbezetting

Heb ik te allen tijde voldoende hulpverleners op alle locaties? Of zijn er momenten dat ik niet voldoe aan de eisen van de RI&E c.q. brandweer? Zeker in de nacht is er met regelmaat sprake van onderbezetting. MultiBel registreert via de automatische aanwezigheidsregistratie 24 uur per dag of aan de eisen wordt voldaan en bij onderbezetting volgt een melding naar de verantwoordelijken. Hier wordt ook een rapportage van gemaakt die verder geanalyseerd kan worden.

Financiën

MultiBel is een zogenaamde Private Cloud gebaseerde PaaS oplossing, een dienst zonder hardware, die past in de context van NEN 7512. Het werkt met een jaarlijks abonnement. Een Personen Zoek Installatie is een kostbaar systeem dat vaak gepaard gaat met een hoge eenmalige investering, hoge jaarlijkse onderhoudskosten en vervanging van kapotte pagers.

Code Tabaksblat – hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt sinds het Bouwbesluit uit 2012 bij de gebruiker. Als na een brand blijkt dat de brandveiligheid niet aannemelijk is, kunnen bestuurders aansprakelijk gesteld worden. Het Bouwbesluit gaat echter uit van minimale eisen om te komen tot een brandveilig gebouw. De Code Tabaksblat gaat verder en eist van bestuurders dat zij hun zorgplicht goed invullen met betrekking tot het veilig vluchten van niet zelfredzame personen uit een gebouw. MultiBel als ontruimingssysteem biedt tal van voordelen ten opzichte van een Personen Zoek Installatie waardoor de ontruiming effectiever uitgevoerd zal worden en het bestuur van de zorginstelling wordt ontzorgd.

Extra functionaliteiten

Een Personen Zoek Installatie is simpel in gebruik, maar biedt weinig extra functionaliteiten. MultiBel wordt gebruikt als veiligheidsplatform met tal van andere functionaliteiten die bij een ontruiming ingezet kunnen worden.

Agressie-alarmering en beveiliging van alleenwerkers

Alleenwerken app

Alleenwerken mag, zolang de werkgever maar afdoende maatregelen neemt om het personeel te beschermen. In de MultiBel app kunt u kiezen uit vier verschillende vormen van beveiliging. Uw specifieke situatie bepaalt waar behoefte aan is: valdetectie, bewegingsloosheid, intervalcontrole of een draagbare agressieknop. Ook wordt vooraf ingesteld of de alarmering naar collega’s en/of een particuliere alarmcentrale gaat. Onze app oplossing beschikt over de K21023 Mobile Security certificering. Hiermee toont deze aan dat deze voldoet aan de maatstaven met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en beveiliging van personen.

Communicatie – vervanging van portofoons

portofoon app

MultiBel is ook te gebruiken om de ontruimers direct met elkaar te laten communiceren. Dit kan via de portofoon functie in de app of de telefonische conference call. Er ontstaat veel sneller een gemeenschappelijk beeld omdat belanghebbenden met elkaar kunnen praten. Daarnaast kunnen ook foto’s, video’s, taakkaarten en ontruimingsplattegronden gedeeld worden. Ook hier vervalt dus de noodzaak om dure hardware aan te schaffen.

BHV – technische storingen – IT problemen

Door MultiBel ook in te zetten voor tal van andere toepassingen, neemt het dagelijkse gebruik van de app toe. Dat resulteert er in dat ook bij BHV incidenten, technische storingen, IT problemen of  cyberaanvallen de collega’s allemaal hetzelfde platform gebruiken om te alarmeren, informeren en communiceren. Een crisis komt altijd anders dan vooraf gedacht, de voorbereiding is het halve werk maar een flexibel oproepsysteem ondersteunt het crisisteam om in de praktijk de schade te beperken.

Meer weten over MultiBel als ontruimingssysteem?

Vraag een vrijblijvende demo aan.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.