Waarom wil de markt een Cloud gebaseerde smartphone stil alarm ontruimingsinstallatie OAI i.p.v. een PZI systeem?

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) helpt levens redden. Een brand of een andere calamiteit snel ontdekken is één ding, maar een snelle en veilige manier van ontruimen is minstens zo belangrijk. Het is alleen niet zo vanzelfsprekend om te denken dat alle aanwezigen zelfstandig en veilig het pand kunnen verlaten. Bij gebruiksfuncties waarbij de aanwezigen niet zelfredzaam zijn of in beperkte vrijheid zijn gesteld, is het van groot belang dat er géén paniek ontstaat bij een calamiteit. Wij hebben het dan over hoog risico objecten. Zorginstellingen, ziekenhuizen, gevangenissen en sommige gemeenten hebben daarom een wettelijke verplichting om een NEN2575-4 gecertificeerde stil alarm ontruimingsinstallatie te hebben.

Tot nu toe werd gekozen voor een personen zoek installatie (PZI). Al jaren is er vanuit de branche de wens om de PZI pagers te vervangen door een draadloos stil alarmsysteem. Hiervoor heeft Kiwa het “Wireless Silent Alarm System” certificatieschema opgesteld, het schema K21047. Het MultiBel oproepsysteem is het eerste draadloze stil alarm systeem in Europa dat het WSAS deelcertificaat heeft ontvangen.

Veel bedrijven claimen dat ze het kunnen…

Veel bedrijven doen alsof ze het kunnen…

Maar wij zijn de eerste die het waarmaken.

Quote Maurits Knopjes (eigenaar MultiBel)

Ontruimingsinstallatie smartphone

Geen extra toestel

Bijna iedereen loopt met een smartphone op zak en hoe logisch is het om die dan ook te gebruiken bij ontruimingen? Naast de wens om de PZI te vervangen door een smartphone gebaseerde oplossing, worden ook DECT-toestellen incl. telefooncentrales steeds vaker vervangen door Cloud gebaseerde centrales met smartphones. Zorginstellingen willen die dan ook gebruiken om een ontruiming in goede banen te leiden.

Gebruiksgemak

De PZI pagers moeten door de medewerkers uit het rek gehaald worden en ook weer teruggebracht. Het klinkt simpel maar in de praktijk leidt dit tot weerstand bij de gebruikers of het wordt vergeten. Een smartphone vergeet tegenwoordig bijna niemand meer.

PZI vergt onderhoud & heeft beperkte levensduur

Een PZI moet jaarlijks geïnspecteerd worden. Dit geldt ook voor een smartphone oplossing die afhankelijk is van een server op locatie. Daarnaast gaan de PZI piepers regelmatig stuk en zijn ze na een aantal jaar vaak niet meer leverbaar waardoor een hele nieuwe PZI installatie gekocht moet worden. MultiBel is een Cloud gebaseerde oplossing. De verbindingen worden continu gemonitord waardoor het gros van het onderhoud wegvalt. Er zijn geen zenders meer nodig om de pagers te bereiken dus is er ook geen zendvergunning nodig. Wel zal het interne WIFI–netwerk en/of de bereikbaarheid van het draadloze telecomnetwerk binnen de gebouwen voldoende moeten zijn.

En masse alarmeren

Een PZI is duur als je de kosten per toestel berekent. Vandaar dat vaak gekozen wordt voor een minimum aantal pagers per locatie, maar eigenlijk zou je bij een ontruiming veel meer, zo niet alle, medewerkers duidelijke instructies willen sturen wat er van hen verwacht wordt. Dat kan bij een smartphone gebaseerde oplossing want de hardware is toch al voorhanden. Door de boodschap en masse te versturen, verloopt een ontruiming veel efficiënter en wordt de persoonlijke schade beperkt.

Extra functionaliteiten

Een PZI is simpel in gebruik maar biedt ook bijzonder weinig extra functionaliteiten. Met MultiBel zijn er opeens tal van andere functionaliteiten die bij een ontruiming ingezet kunnen worden. Zo is MultiBel ook te gebruiken om de ontruimers direct met elkaar te laten communiceren. Dit kan via de portofoon functie in de app of de conference call. Er ontstaat veel sneller een gemeenschappelijk beeld omdat belanghebbenden met elkaar kunnen praten. Andere opties zijn bijvoorbeeld het delen van foto en video, het uitzetten van taken en het meesturen van taakkaarten en ontruimingsplattegronden.

Betrouwbaarheid

MultiBel is over de volledige keten redundant uitgevoerd in geografisch gescheiden datacentra. Er worden periodiek pentesten uitgevoerd op de website toepassing en de mobiele app. Hierdoor wordt een beschikbaarheid van 99,95% gegarandeerd. Daarnaast is een PZI-oplossing afhankelijk van 1 of 2 steunzenders. Werken die niet door bijvoorbeeld een brand, werkt niks meer. MultiBel vertrouwt op de interne WIFI én de mobiele data. De werking is geborgd door continue monitoring op basis van EN50136-1/A1 & EN50518.

Waarschuwing bij onderbezetting

Heb ik te allen tijde voldoende hulpverleners op alle locaties? Of zijn er momenten, bijv. in de nacht, dat ik niet voldoe aan de eisen van de RI&E c.q. brandweer? MultiBel registreert via de automatische aanwezigheidsregistratie 24 uur per dag of aan de eisen wordt voldaan en bij onderbezetting volgt een melding naar de verantwoordelijken. Hier wordt ook een rapportage van gemaakt die verder geanalyseerd kan worden.

Financiën

MultiBel is een Private Cloud gebaseerde PaaS oplossing, een dienst zonder hardware, die past in de context van NEN 7512. Het werkt met een jaarlijks abonnement. Een PZI is een kostbaar systeem dat vaak gepaard gaat met een hoge eenmalige investering, hoge jaarlijkse onderhoudskosten en vervanging van kapotte pagers.

Platform voor tal van andere toepassingen

MultiBel kan als OAI gebruikt worden, maar als het systeem er eenmaal is, ook voor tal van andere toepassingen. Alarmeren van de BHV, alarmeren van de facilitaire dienst bij technische storingen, alarmeren van collega’s bij agressie of alleenwerkers die niet reageren etc. Ook kunnen extra zorgverleners in de directe nabijheid van het gebouw voor assistentie benaderd worden. Tal van toepassingen en daarmee een volledige integratie van het oproepsysteem in de calamiteitenplannen.

Code Tabaksblat – hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid ligt sinds het Bouwbesluit uit 2012 bij de gebruiker. Als na een brand blijkt dat de brandveiligheid niet aannemelijk is, kunnen bestuurders aansprakelijk gesteld worden. Het Bouwbesluit gaat echter uit van minimale eisen om te komen tot een brandveilig gebouw. De Code Tabaksblat gaat verder en eist van bestuurders dat zij hun zorgplicht goed invullen met betrekking tot het veilig vluchten van niet zelfredzame personen uit een gebouw. MultiBel als OAI biedt tal van voordelen ten opzichte van een PZI waardoor de ontruiming effectiever uitgevoerd zal worden en het bestuur van de zorginstelling wordt ontzorgd.

Meer weten over MultiBel als NEN2575-4 stil alarm ontruimingsinstallatie (OAI)?

Vraag een vrijblijvende demo aan.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.