De Twentse Zorgcentra

Liedeke Erkelens

Klant sinds:

2014

Locatie:

Twente

Branche:

Zorg

Project:

Extra Handen in de Nacht

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

MultiBel bij de Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra heeft MultiBel leren kennen via de GHOR Twente. Binnen de GHOR Twente was het project “Extra Handen in de Nacht” gedefinieerd en was een projectgroep op zoek naar een systeem om de oplossing te ondersteunen. MultiBel werd voor dit project gevraagd om mee te kijken naar het probleem en te helpen in de oplossing ervan.

Voordat MultiBel was ingevoerd was semafonie de manier om mensen op te roepen.

Met MultiBel kan er een grotere groep mensen worden bereikt dan voorheen met de semafonie.

Mensen worden nu opgeroepen via de vaste of mobiele telefoon en men ontvangt SMS berichten. Daarnaast is het mogelijk om in de rapportage terug te zien hoeveel mensen er gereageerd hebben op de oproep. Op basis van de rapportage wordt beoordeeld of voldoende mensen komen helpen of dat er verdere acties (andere scenario’s binnen MultiBel) moeten worden opgestart.

Bij de Twentse Zorgcentra wordt MultiBel niet alleen gebruikt voor “Extra Handen in de Nacht”. Toen de keuze was gemaakt voor MultiBel is de organisatie gaan kijken naar de andere mogelijkheden om MultiBel in te zetten. Het wordt nu ook gebruikt in het geval van bijvoorbeeld de vermissing van een cliënt. Binnen de Twentse Zorgcentra is MultiBel ondersteunend bij een vorm van burenhulp. Deze buren zijn dan eigen locaties, die in de buurt van elkaar staan. Buren kunnen ook medewerkers van DTZC zijn die in de naaste omgeving wonen van de alarmerende locatie. De meldingen betreffen niet per definitie extreme calamiteiten, maar ook situaties waar extra hulp nodig is.

Doordat MultiBel relatief veel gebruikt wordt (door o.a. de inzet van MultiBel voor burenhulp) is er voor de oefening in het gebruik van MultiBel geen extra training meer nodig. Wel wordt er extra geoefend met extreme calamiteiten en dan wordt de conference call module in de oefening betrokken.

MultiBel wordt hier gebruikt voor:

  • Alarmering en communicatie voor de Calamiteitendienst (overkoepelend en op locatie)