De smartphone als PZI vervanger bij een ontruimingsinstallatie.

MultiBel is de eerste en enige Cloud gebaseerde alarmeringsoplossing die de oude PZI-systemen volledig mag vervangen.

PZI staat voor een Personen Zoek Installatie. De PZI maakt het mogelijk om snel en betrouwbaar alarm te slaan op het moment dat er zich een noodsituatie voordoet. Bij een PZI wordt er vaak gebruik gemaakt van steunzenders, piepers en/of DECT-toestellensystemen. De gangbare aanbieders in Nederland zijn onder andere Ascom, Omikron, Firecom en NENpage. En nu is de markt in rep en roer want is er opeens ook een Cloud oplossing gecertificeerd om de PZI te vervangen bij een ontruimingsinstallatie!

De wens om piepers (ook wel semafoons of pagers genoemd) te vervangen voor smartphone oplossingen is er al lang, vaak als de piepersystemen na 7 tot 10 jaar aan vervanging toe zijn. BHV-apps welke gebruikt worden om BHV’ers / hulpverleners op te roepen hebben veel meer functionaliteiten, denk aan aanwezigheidsregistratie, rapportage, directe communicatie, doorgeven van takenlijsten, etc.

Tot oktober 2020 was er géén enkele aanbieder in staat een Cloud gebaseerde smartphone oplossing aan te bieden die de PZI mocht vervangen bij een ontruimingsinstallatie. Er waren weliswaar al een aantal aanbieders die met smartphones kunnen werken in aanvulling op een ontruimingsalarm, maar bij deze blijft de (veelal dure) hardware inclusief jaarlijks onderhoud voor een NEN2575-4 noodzakelijk.

pzi smartphone ontruimingsinstallatie

NEN 2575 certificering voor smartphone oplossing van MultiBel

NEN 2575-4 is een verplichte certificering die noodzakelijk is als een PZI wordt ingezet als een stil alarm ontruimingsalarminstallatie bij ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen en gemeenten met een archieffunctie. Er worden strenge eisen gesteld omtrent het ontwerp, uitvoering en de kwaliteit van een stil alarm systeem. Bij de controle wordt ook veel aandacht besteed aan de bekabeling, monitoring en noodvoedingen die te maken hebben met de stil alarm oplossing.

Veel bedrijven claimen dat ze het kunnen…

Veel bedrijven doen alsof ze het kunnen…

Maar wij zijn de eerste die het waarmaken.

Quote Maurits Knopjes (eigenaar MultiBel)

MultiBel is de eerste en enige Cloud gebaseerde alarmeringsoplossing die de oude PZI-systemen volledig mag vervangen. Het MultiBel alarmeringssysteem is in ontwerp en uitvoering grondig onderzocht door Kiwa. Veel aandacht is besteed aan de betrouwbaarheid en redundantie van onze oplossing. Hierbij moet gedacht worden aan het naast elkaar gebruiken van verschillende communicatiekanalen (m.a.w. niet alleen een PZI app, telefonie of piepers), datacenters, dataverbindingen en daarnaast de gegarandeerde beschikbaarheid. MultiBel is goed bevonden op alle fronten en heeft het NEN2575-4 deelcertificaat binnen.

Bij de inzet van MultiBel als stil alarm ontruimingsinstallatie gaat het niet alleen om een verlaging van de kosten. Het gaat met name om verbeterde functionaliteiten waardoor een evacuatie beter uitgevoerd wordt en er minder letsel ontstaat.

Wat betekent dit voor organisatie die een stil alarm ontruimingsinstallatie nodig hebben?

Door gebruik te maken van MultiBel als stilalarm ontruimingsinstallatie is het mogelijk om tegen lagere kosten een veel grotere groep medewerkers te alarmeren. Daarnaast is er jaarlijks veel minder onderhoud omdat er geen hardware is.

LEES MEER

Waarom een smartphone gebaseerde ontruimingsinstallatie i.p.v. een PZI?

Een uiteenzetting van redenen dat organisaties kiezen voor het vervangen van de Personen Zoek Installatie in een op de smartphone gebaseerde oplossing bij ontruimingen.
LEES MEER

Hoe kunt u het kaf van het koren scheiden?

Ons valt regelmatig op dat er aanbieders zijn die claimen een alternatief voor een PZI-installatie te zijn, maar in werkelijkheid geen deelcertificaat hebben. FC Emmen mag ook claimen dat zij kampioen kunnen worden van de Eredivisie, maar voordat het zover is, moet er nog behoorlijk wat water door de Rijn stromen. Vraag dus altijd of u het certificaat mag zien of kijk op de site van Kiwa.

Kan MultiBel meer dan alleen fungeren als stil alarm ontruimingsinstallatie?

Zoals gezegd kan MultiBel nu fungeren als alternatief voor de Ascom, Omikron, Firecom en NENpage PZI installaties. Maar wat kan MultiBel nog meer?

MultiBel wordt door bijna 50% van alle ziekenhuizen in Nederland gebruikt als alarmering binnen het ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) / Integraal Crisisplan. Verder wordt MultiBel vaak gebruikt voor het alarmeren van de BHV, storingsalarmering, alleen werkers alarm en agressie alarm. MultiBel is een platform en een klant kan eenvoudig meerdere toepassingen gebruiken door het definiëren van nieuwe scenario’s.

Advies nodig over smartphone oplossing MultiBel als vervanging voor een PZI?

Neem contact met ons op voor passend advies voor een NEN 2575-4 gecertificeerd smartphone stil alarm ontruiming software met de bijbehorende kosten.