Uit 2014: “Recordaantal branden in zorginstellingen”

In meerdere stukken geschreven in 2014 wordt aangegeven dat het aantal branden in zorginstellingen is toegenomen. Onder zorginstellingen vallen o.a. ziekenhuizen, gebouwen voor ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg. Zie een voorbeeld artikel hier.

Volgens jaarlijkse cijfers van Incidentbeheersing Management Zorginstellingen (IbMZ) blijkt dat er in 2011 1.081 binnenbranden zijn geweest met 7 dodelijke slachtoffers. In 2012 is het aantal binnenbranden met ruim 55% toegenomen naar een aantal van 1.673. Gedurende de periode van 2001- 2012 waren er 48 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Volgens het ibMZ bewijzen de cijfers dat de zorgsector de brandveiligheid nog onvoldoende op orde heeft. Zo is er met name in de avond, nacht en het weekend vaak onvoldoende personeel om adequaat een zorginstelling te ontruimen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de beperkte zelfredzaamheid van bepaalde groepen cliënten.

MultiBel is een alarmering- en communicatiesysteem waarmee u bij calamiteiten in staat bent direct een grote groep personen te bereiken. Voor brandalarmering wordt MultiBel vaak gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Naast de automatische melding naar de brandweer wordt dan ook automatisch een MultiBel scenario geactiveerd. MultiBel alarmeert hulpverleners via push notificaties op de app, gesproken berichten, e-mail en SMS. U kunt ervoor kiezen alleen hulpverleners te alarmeren die in de directe omgeving wonen. Hierdoor zijn zorginstellingen bij een brand sneller in staat te communiceren met de juiste personen en dus de ontruiming te starten.