Noodzaak en selectie alarmeringssysteem

Massa alarmeringssystemen zijn niet langer een luxe, maar een noodzakelijkheid geworden. De VS loopt voorop bij de toepassingen waarvoor het bedrijfsleven massa notificatiesystemen gebruiken. Niet alleen worden deze systemen toegepast binnen de gezondheidszorg en bedrijven maar het wordt ook veel gebruikt door overheden en scholen. Komt dit wellicht door de hoeveelheid terroristische aanslagen (World Trade Center 9/11, campus, Boston marathon) en natuurrampen zoals orkanen? Wij merken door de recente vraag vanuit verschillende markten die MultiBel als klant heeft, dat Europa een inhaalslag aan het maken is.

Noodzaak alarmeringssysteem

 

De meeste organisaties hebben een oplossing nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen voor bijv. de BHV alarmering. Bedrijven maken gebruik van een alarmeringssysteem voor het doorgeven van tijdsgevoelige informatie bij de uitvoering van een bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan, rampenplan of evacuatieplan t.b.v. de veiligheid van de medewerkers, klanten, patiënten of mensen in de omgeving.

In de huidige samenleving moeten bedrijven ook kunnen handelen bij natuurrampen als overstromingen, of terroristische dreiging en aanslagen. Is het niet zo dat wij in Nederland ons steeds meer bewust zijn van zaken die mis kunnen gaan? Door recente terroristische gebeurtenissen komt het terrorisme steeds dichterbij.

De IT infrastructuur van bedrijven is een cruciaal onderdeel en heeft een grote invloed op de bedrijfscontinuïteit. Wanneer een onderbreking in de systemen ontstaat, heeft dat een resultaat op de communicatie, de productiviteit van het personeel, tevredenheid van het personeel, de tevredenheid van klanten en de directe verkopen. Om deze reden is het van een groot belang dat de IT systemen niet alleen worden gecontroleerd, maar er ook voor te zorgen dat bij een onderbreking er iets meer gebeurt dan alleen het versturen van één email of SMS naar een of twee netwerkbeheerders.

De vraag die iedere organisatie zich moet stellen is of het zonder massa alarmeringssysteem in staat is om op een effectieve manier te communiceren bij een ramp? Een standaard emailbericht of een SMS is niet voldoende. Het voeren van individuele telefoongesprekken kost veel tijd. Met een belboom of een belschema gaat bij een grote groep mensen veel tijd verloren en er vindt geen terugkoppeling plaats. Bij een service als Whatsapp kunt u er niet van uitgaan dat het bericht ook daadwerkelijk direct verzonden wordt. Piepers en portofoons zijn vaak verbonden aan de locatie van de ontvanger.

Verder kan het zo zijn dat door een brand of stroomstoring uw eigen telefooncentrale of computersysteem er volledig uitligt. Beschikt u dan nog over een uitvoerbaar bedrijfsnoodplan?

Selectie alarmeringssysteem

De selectie van een alarmeringssysteem is niet eenvoudig. Op het moment dat u op zoek gaat naar een massa alarmeringssysteem zijn dit belangrijke vragen:

  • Let op de benodigde functionaliteiten.
  • Is het gebruik van het systeem eenvoudig?
  • Betrouwbaarheid van het systeem. De betrouwbaarheid wordt verhoogd als het systeem niet op uw eigen infrastructuur draait.
  • De snelheid van het versturen van de informatie.
  • Welke type berichten kan de aanbieder sturen? Vaste en mobiele telefoon spraakberichten, app notificaties, SMS berichten, email.
  • Kunnen de verschillende type berichten ook tegelijkertijd worden verzonden?
  • Is er een communicatie mogelijk? Of kan het bericht alleen worden ontvangen en kan de gebruiker geen antwoord geven?
  • Ervaringen van andere gebruikers / klanten.
  • Innovaties van de aanbieder; is er ruimte voor ontwikkeling? Wordt er gestuurd op vernieuwing?