Onderzoek Aon: Bedrijven maken zich meeste zorgen over uitval IT, cyber crime, of aantasting reputatie

Het tweejaarlijks onderzoek van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar AON is ons onder ogen gekomen.

Een opvallend verschil met het onderzoek van 2015 is dat er in Nederland meer aandacht is gekomen voor crisismanagement. In 2015 kopte AON nog “Nederlandse bedrijven internationaal bezien weinig risicobewust

Veel bedrijven hebben nu tal van operationele voorbereidingen en voorzieningen getroffen om te reageren op een incident. Denk hierbij aan bedrijfshulpverlening, een storingsdienst en een IT-respons team. Crisiscommunicatie scoort in 2017 hoger dan in 2015 (7.5 t.o.v. een 6.7 in 2015). Ook heeft 70% van de organisaties een crisiscommunicatieplan in tegenstelling tot 63% in 2015.

Net als in 2015 maken veel bedrijven zich in 2017 zorgen over digitale risico’s (denk hierbij aan de uitval van IT en cybercrime), gevolgd door reputatie en fysieke incidenten.

 

Een overzicht van de Top 5 risico’s:

80% Uitval IT
72% Cyber crime
59% Reputatie issue
58% Fysiek incident
43% Fraude & integriteit

Top 5 Voorbereiding

80% Uitval IT
77% Fysiek incident
75% Cyber crime
68% Uitval energie
67% Fraude & integriteit

Steeds meer bedrijven bereiden zich actief voor op een mogelijke crisis. Er is onder de bedrijven ook steeds meer zicht op de financiële impact en de kosten van een crisis.

Herkennen wij de uitkomsten van dit onderzoek?

Het belangrijkste wat wij herkennen is dat crisismanagement en het daarbij behorende scenario-denken met een goede oplossing om te alarmeren of informatie uit te wisselen steeds vaker op de agenda staat.

In het verleden kwamen vaak organisaties bij ons vanwege een eis die door de overheid was opgelegd. Immers een ziekenhuis heeft een goede ZiROP alarmering of ontruimingsinstallatie nodig. Vervolgens kwamen ook zorgorganisaties naar ons toe voor een OAI of BHV alarmering die een oplossing zochten vanwege risico’s met een kwetsbare groep mensen.

De markt is wel degelijk in beweging. Zo komen organisaties vaak bij ons voor een nieuwe oplossing t.b.v. de communicatie bij de BHV organisaties. De oude pieper is aan vervanging toe en er wordt gekeken naar de nieuwe BHV app (naast de andere kanalen) als een betaalbare en eenvoudig schaalbare en betrouwbare oplossing. Naar onze indruk zijn zowel grote organisaties, middelgrote als kleine organisaties zijn actief met de BHV bezig. Ook zien wij geen onderscheid tussen publieke en private organisaties.

Bij het kijken naar onze oplossing voor de bedrijfshulpverlening breidt de oplossing zich vaak uit door het koppelen van een of meerdere systemen. Zo wordt er regelmatig een koppeling gemaakt met noodknoppen aan de balie t.b.v. de veiligheid van het personeel, of een doorkoppeling van een brandmeldcentrale naar verschillende medewerkers.

Tevens herkennen we het risico dat wordt beschouwd door een storing of een uitval van IT systemen. Veel grote organisaties hebben een alarmeringsoplossing beschikbaar in het geval een incident op deze gebieden. De oplossing die aanwezig is, heeft vaak niet de attentiewaarde die wij met ons MultiBel systeem kunnen bieden. Tevens hebben we de inschatting dat in de aanwezige oplossing vaak de aansluiting van IT-respons team met het (crisis)management ontbreekt. Mede gezien het feit dat organisaties wel bewust zijn van de financiële en de reputatie schade van incidenten op deze gebieden zien wij mogelijkheden om organisaties hier verder te ondersteunen.

Advies nodig over MultiBel binnen uw bedrijf?

Plan een (online) afspraak voor vrijblijvend advies of een demo van onze toepassing.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.