Wie belt met 0857733441?

0857733441 is een uitbelnummer van MultiBel. Opnemen is belangrijk!

Uw organisatie heeft gekozen om MultiBel te gebruiken om snel en eenvoudig te alarmeren, of informeren.

MultiBel is een oproepsysteem waarbij een groep personen snel kan worden gealarmeerd. Om de boodschap over te brengen gebruikt MultiBel meerdere communicatiekanalen: een app, gesproken berichten via de telefoon, e-mail en SMS.

0857733441

MultiBel gebruikt een uitbelnummer om de personen te bellen. Dit wordt getoond in het display van de telefoon. Er zijn meerdere opties:

  • Een nummer van de klant
  • 0031857733441: uitbelnummer van MultiBel in Nederland
  • 003278486609: uitbelnummer van MultiBel in België
  • 00492152994300: uitbelnummer van MultiBel in Duitsland
  • 0033180144460: uitbelnummer van MultiBel in Frankrijk

Ons advies, vraag de medewerkers om het uitbelnummer op te slaan als MultiBel ALARM. Het nummer wordt dan bij oefeningen en bij een echte calamiteit herkend.