Wat zijn onze verwachtingen voor calamiteiten alarmering in 2018?

Graag trekken we een vergelijking naar andere landen om te leren van het verleden en te kijken naar de toekomst. De markt van de calamiteiten alarmering in 2018 is het grootst in Amerika. Waarom?

De aandacht voor het alarmeren van grote groepen t.b.v. de veiligheid heeft in Amerika een boost genomen na 9/11. De vraag naar massa alarmering is versterkt door de Boston Marathon , “univerity shootings” en natuurrampen. Ook op organisatie niveau is Business Continuity een hot item in Noord-Amerika en ook daar worden alarmeringsoplossingen veel gebruikt. Veiligheid van het personeel en een soepele voortgang van de kritische bedrijfsprocessen staan op de agenda.

Wij verwachten dat ook in Europa de toepassing van een systeem zoals MultiBel steeds vaker voor gaat komen. Ook steeds meer buiten de gebieden waar wij nu onze klanten hebben. Wij verwachten een verdere ontwikkeling op de volgende gebieden:

Veiligheid van de medewerkers, bezoekers en bewoners:

BHV alarmering

Nu het economisch goed gaat in Nederland en de omliggende landen verwachten we dat organisatie steeds meer aandacht aan de veiligheid van o.a. het personeel zullen besteden. Dit zal zichtbaar in het aantal BHV opleidingen als in de bestedingen aan de oplossingen m.b.t. BHV alarmering.

MultiBel zal voor de BHV alarmering vaak worden gebruikt door organisaties die al een oplossing voor de BHV alarmering hadden. Door de invoer van MultiBel wordt het aloude piepersysteem vervangen. Dit betreffen meestal middelgrote tot grote organisaties, zowel in de “profit” als in de “non-profit” sector. Wij verwachten dat deze trend zich verder voortzet, en dat ook meer kleinere organisaties de waarde van het MultiBel systeem zullen gaan inzien.

Brand alarmering

MultiBel wordt vaak gekoppeld aan een BMC. Zowel de installateurs, de alarmcentrales, als de klanten zien MultiBel als een toevoeging om in het geval van brandmelding sneller de juiste hulpverlening op gang te laten komen.

Buurtalarmering t.b.v. buurthulp

Organisaties die te maken hebben met kwetsbare groepen mensen kunnen veel hulp gebruiken van mensen die in de omgeving wonen. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen die in het geval van brand de omgeving kunnen oproepen om getroffenen bij te staan.

Veiligheid buiten werkuren

De veiligheid van de medewerker staat vaker hoger op de agenda. Dit is niet alleen t.b.v. van de veiligheid van het personeel als deze binnen de organisaties aan het werk is. Dit strekt zich ook uit naar de momenten dat de medewerkers bijvoorbeeld nog thuis zijn. Wij zien een toepassing van een systeem als dat van ons om de medewerkers te informeren over ongeplande en onveilige gebeurtenissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een “code rood” weer-waarschuwing waarbij de medewerkers gevraagd worden vanuit huis te werken en niet de weg op te gaan.

Noodknop

Wij schreven ooit een artikel over de “overval knop” n.a.v. een gesprek dat we voerden met iemand uit het MKB. Het idee was om een noodknop te koppelen met MultiBel en dit toe te passen in de winkelstraat. In het geval van een overval kunnen discreet andere personeelsleden of omliggende winkeliers in de straat gealarmeerd worden. Juist door dit gesprek gingen we de koppeling van MultiBel met een noodknop voorstellen bij bestaande en nieuwe klanten en hebben nu veel ziekenhuizen, scholen en gemeenten het in gebruik. Wij zien een verdere groei van deze toepassing.

 

Technologische bedreigingen: uitvallen van IT systemen, datalekken, cybercrime

Uitvallen systemen en datalekken

Als er IT problemen ontstaan zijn de consequenties in een organisatie vaak groot. Niet alleen kan het personeel niet werken en raakt de klant gefrustreerd het kan ook direct een gevolg hebben in een reductie van de omzet en het imago kan schade oplopen. Dat laatste is vaak het geval als de data van de klanten op straat komt te liggen.

Het is zaak voor een organisatie om snel te reageren en met een oplossing te komen. Een effectieve methode om de personen te alarmeren en te laten communiceren zodat deze samen kunnen werken is gewenst. Een dergelijke methode dient lost te staan van de eigen communicatiesystemen. Immers, deze systemen kunnen bij een IT probleem onbereikbaar zijn.

Cybercrime / gijzelingssoftware

Speciale aandacht willen we besteden aan Cybercrime. In 2017 was voor veel mensen de eerste keer dat ze te hoorden van “ransomware”. De mogelijke gevolgen werden erg duidelijk toen tijdens #wannacry computers van 80 NHS organisaties in Engeland ermee ophielden en er 20.000 afspraken konden worden afgezegd. Vijf ziekenhuizen moesten de ambulances wegsturen omdat ze geen noodgevallen meer konden afhandelen.

Een maand later had de wereld te maken met NotPetya. Deze malware kwam voornamelijk voor in de Ukraine, maar ook erbuiten werden Maersk (transport bedrijf) en Merck (farmaceutisch bedrijf)  geïnfecteerd.

Advies om te voorkomen is veelal: maken van regelmatige back-up, niet klikken op een onbekende attachment en gebruikmaken van sterke paswoorden. Verder moeten organisaties hun cybersecurity verder onder de loep nemen.

Gelukkig bleef bij beiden de schade in Nederland beperkt terwijl het zich verspreidde naar 150 landen in minder dan 1 dag. De vraag is, was iedereen in NL goed voorbereid? Was de communicatie in de organisatie van dien aard dat direct kon werd ingegrepen? M.a.w. hebben we gewoon geluk gehad of waren we voorbereid?

Volgen we allemaal het advies m.b.t. de backup, attachment en de paswoorden? Wij denken dat we vooral te maken hebben gehad met geluk, en ook in de toekomst niet allemaal de adviezen volgen. Als het toch fout gaat en onze cybersecurity aanpak is onvoldoende, ontstaat er een noodsituatie en is het van belang om een effectieve vorm van communicatie te hebben die los staat van de eigen systemen. De communicatie naar zowel de IT medewerkers die de oplossing kunnen bieden aan het probleem, als naar de medewerkers om deze te waarschuwen voor een bepaalde mail of om de computers niet aan het netwerk op te starten.

Toegevoegde waarde in SCM: Supply Chain Management

Als de Supply Chain verstoord wordt kan dit grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Denk bij de verstoring aan bijvoorbeeld schappen die leeg zijn of grondstoffen voor een productieproces die niet op tijd aanwezig zijn. Een systeem dat snel de juiste personen alarmeert om te bij te kunnen sturen kan oplossing bieden.

 

Dat was onze verwachting voor 2018. Ziet u ook de mogelijkheden die wij aanbieden voor 2018, kom dan met ons praten. Ziet u andere mogelijkheden? Wij denken graag mee. Wij wensen iedereen vanzelfsprekend een heel fijn en gezond 2018 en kijken graag aan het eind van 2018 wat er waar was van onze voorspelling.

 

Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.