Hoe maak ik mijn brandalarm effectief?

Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) heeft in 2008 onderzocht of slachtoffers van brand door beter beleid gered hadden kunnen worden. Uit dit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen niet altijd goed ondersteund worden door de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Hieronder gaan we verder in op één van de mythes die door het NIFV omschreven is.

Mensen vluchten zodra ze een brandalarm horen

Dat is wat in de uitgangspunten van de bouwregelgeving wordt aangenomen. Maar in werkelijkheid blijkt dat mensen vaak helemaal niet vluchten zodra ze een brandalarm horen. De reactie op een brandalarm kan enkele minuten tot enkele uren duren. Er zijn gevallen bekend waarbij mensen pas na vier uur reageerden. Kwam dat doordat ze het geluid van het brandalarm niet herkenden?

Uit onderzoek blijkt dat mensen doorgaans het signaal wel degelijk herkennen, maar het blijkbaar niet associëren met de noodzaak van een snelle ontvluchting. Slaat u meteen op de vlucht als u in een lange rij staat en een sirene hoort?

Een ontruimingssignaal is voor velen dan ook geen duidelijke aanwijzing voor brand. Dit komt voornamelijk doordat een brandalarm regelmatig ‘loos’ lijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat de melder van de brandmeldcentrale wordt geactiveerd door stoomvorming of door een in de kiem gesmoorde brand. Hoewel in het laatste geval wel degelijk sprake is van een werkelijk potentieel gevaar, bestaat doorgaans de neiging de brandmelding af te doen met de opmerking “niets aan de hand”. Wanneer mensen geen rook ruiken of vlammen zien, zien zij vaak geen noodzaak tot vluchten. En zelfs al zijn vlammen duidelijk zichtbaar, dan nog reageren mensen niet direct. Het is juist het gedrag van andere mensen in de omgeving dat een cruciale rol speelt. Als de mensen in de omgeving geen duidelijk vluchtgedrag vertonen, houden zij vast aan de eerdergenoemde rolverwachtingen en negeren zij de signalen van gevaar.

Hoe kan MultiBel uw brandinstallatie effectief maken?

Duidelijke informatie over de ernst van de situatie blijkt belangrijk te zijn voor het vluchtgedrag. Zo wordt een brandalarm met een gesproken bericht het meest serieus genomen door de aanwezigen in een gebouw. Tijdens onaangekondigde ontruimingsoefeningen kwam de ontvluchting bij een alarmering met gesproken bericht binnen één minuut op gang. Bij een brandalarm zonder aanvullende informatie waren veel van de aanwezigen na vijftien minuten nog niet gestart met de ontvluchting. Als de ontruiming toch op gang komt, en het brandalarm wordt tijdens de evacuatie uitgezet, dan stoppen mensen met vluchten en gaan ze ervan uit dat het gevaar voorbij is.

Door gebruik te maken van MultiBel wordt een melding van de brandmeldcentrale direct doorgezet naar verschillende personen. Berichten worden verzonden via push notificaties in een app, gesproken bericht op de (mobiele) telefoon, SMS en email. Er kan ook informatie aan het bericht toegevoegd worden over welke uitgang / vluchtroute (niet) te gebruiken. Hierdoor kan de veiligheid verder vergroot worden en gewonden of erger voorkomen.

 

Bron: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) Zelfredzaamheid bij brand 10 mythen ontkracht

Voor een samenvatting van de andere mythes over de zelfredzaamheid bij brand, lees dan hier ons artikel.