Buurt BHV inzetten bij een verzorgingstehuis?

Vooral in de avond en de nacht hebben veel zorginstellingen een probleem in het geval van een calamiteit. Meestal zijn er te weinig mensen aanwezig om een eventuele evacuatie in het geval van een brand in goede banen te leiden. Vooral doordat de mensen die in het pand wonen / verblijven meestal minder zelfredzaam zijn vallen er dodelijke ongelukken.

Om in het geval van een calamiteit snel extra ondersteuning te krijgen is in een aantal regio’s in Nederland, bij een groot aantal zorginstellingen MultiBel ingezet. MultiBel zorgt ervoor dat personeelsleden die in de buurt wonen van de instelling opgeroepen worden om te ondersteunen. Hierbij is het mogelijk dat een collega-zorginstelling een personeelslid oproept dat bij een andere instelling werkzaam is, puur omdat de werknemer dicht bij de calamiteit woont.

Om snel meer mensen op de locatie te hebben, als ondersteuning voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een evacuatie, is het oproepen van gemotiveerde buurtbewoners een mogelijke oplossing. Immers de burgers die je oproept zijn diegene die bij voorkeur praktisch naast het verzorgingstehuis wonen.

Wat vind de brandweer van Burgers?

Uit een afstudeerscriptie van 2010 over zelfredzaamheid van de burgers vanuit het perspectief van de brandweer blijkt dat de brandweer bedrijfshulpverleners handig vinden tijdens incidenten. Dit komt omdat de BHV’ers weten welke informatie van belang is en deze informatie ook kort en bondig samen kunnen vatten. De BHV’ers zijn op de hoogte van de ontruimingsprocedure en nooduitgangen en weten waar de burgers zich bevinden in de panden. Dit komt direct uit de opleiding die BHV’ers hebben moeten volgen en daardoor weten wat ze moeten doen en minder snel in paniek raken dan burgers.

Dit in tegenstelling tot burgers die individueel toestromen op incidenten. Ook al willen burgers helpen, dan is er nog het probleem dat burgers geen beschermende kleding dragen en geen opleiding hebben gehad over hoe het beste omgegaan kan worden met bijvoorbeeld brand of andere calamiteiten

Buurt BHV is niet zo maar een burger

Toch ben ik van mening dat Buurt BHV wel degelijk handig en verstandig kan zijn. De brandweer ergert zich aan burgers die ongecontroleerd op een brand afkomt. Laat de brandweer dan buiten beschouwing dat de brandweer een gemiddelde responstijd in Nederland heeft van 7:50 min (Uit het Centraal Bureau voor Statistiek 17-02-2017) en een burger buurman veel minder tijd nodig zal hebben.

Zeker als de Buurt BHV met een automatisch oproepsysteem als MultiBel wordt oproepen gaat er vrijwel geen kostbare tijd verloren. Als je bedenkt hoe snel een kleine brand tot een ramp zich kan ontwikkelen zijn de eerste minuten wel heel erg belangrijk.

Een Buurt BHV’er is in mijn ogen niet zo maar een burger, maar vooraf geïnstrueerd (door een BHV training) over wat van hem in de verschillende scenario’s verwacht wordt en bekend met vluchtroutes. Op die manier kan de Buurt BHV al ondersteunen met de evacuatie, reanimeren en slachtoffers opvangen op de ontmoetingsplek.

Wie moet deze BHV cursus betalen? Ik denk dat het verzorgingstehuis of de gemeente het meest gebaat is bij de inzet van een Buurt BHV en deze training kan betalen. Immers, de training is gericht op het specifieke gebouw en diens noodplannen. Tevens lijkt het mij noodzakelijk om de burgerhulpverleners mee te in de periodieke oefeningen van de noodplannen. Echter, ik ben persoonlijk ook bereid om de BHV cursus zelf te betalen, aangezien ik het opfrissen van de onderwerpen die aan bod komen altijd toe kan passen in mijn dagelijkse leven (als ouder, trainer van sportteam, en werknemer).

Is de zelfredzame burger een oplossing?

Is een BHV cursus geen haalbare kaart en daarmee de burger niet goed geïnstrueerd is, dan kan de zelfredzame burger die wordt opgeroepen nog steeds een handig factor zijn. De burger die is opgeroepen kan in ieder geval:

  • Brandweerauto’s aansturen (opwachten en begeleiden naar het incident)
  • Brandweer informeren over situatie (in afwezigheid van BHV’er)
  • Slachtoffers die verbrand zijn onder de douche zetten
  • Bij slachtoffers zitten en zorgen voor de slachtoffers (bijvoorbeeld Infuuszakken vasthouden)

Wat vindt u, is burgerhulpverlening een toevoeging aan de BHV organisatie van een verzorgingshuis?

Inspiratie: https://www.nedcert.nl/bhv-blog/buurt-bhv-een-goed-idee/