Hoe vaak moet de BHV opleiding herhaald worden?

In de wet staat geen termijn vastgelegd waarop een BHV herhaling cursus noodzakelijk is. In de wet staat wel dat het kennisniveau van de BHV afgestemd moet zijn op de risico’s die zijn vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). U moet kunnen aantonen dat u voldoende tijd en aandacht besteedt aan de BHV.

Een eerste stap om het kennisniveau aan te kunnen tonen is een schriftelijk overzicht van alle BHV’ers, hun functies binnen de BHV organisatie, hun opleidingsniveau en de opleidingsdata. Daarnaast legt u ook de activiteiten vast, naast de opleiding, die u heeft ondernomen t.b.v. de kennis van de BHV.

Kennis paraat houden door cursus BHV herhaling

BHV opleiders geven een BHV pasje of certificaat met een beperkte houdbaarheid. Door de frequente herhaling van een opleiding (veelal jaarlijks) raken bepaalde kennis en vaardigheden ingesleten en kunnen de BHV’ers sneller en adequater handelen op het moment dat het nodig is. Voor sommige organisaties, met een verhoogd risico, is één keer per jaar nascholing niet voldoende en is extra scholing nodig.

Zijn er alternatieven voor BHV herhalingscursus?

Wij geven u enkele ideeën waarbij vaak het uitgangspunt is dat de BHV’ers samenwerken en van elkaar leren:

  • Organiseren van brandoefeningen met de brandweer.
  • Organiseren van evacuatie/ontruimingsoefening. Alleen door het in de praktijk oefenen van een evacuatie kan worden bewezen dat een ontruimingsplan of calamiteitenplan klopt.
  • Organiseren van een table-top ontruimingsoefening (een ontruiming die “op tafel” wordt nagespeeld d.m.v. simulatie met bijvoorbeeld lego-poppetjes).
  • Behandelen van de BHV als onderwerp bij het werkoverleg, met vastlegging in het verslag.
  • Regelmatige EHBO oefeningen organiseren in het bedrijf met het Rode Kruis.
  • Oefenen van het oproepen, waarschuwen en communiceren met de BHV. Hierbij kunnen ook receptiemedewerkers en bewakers die de oproep starten betrokken worden.
  • Toegang tot een e-learning website of e-learning BHV app, waardoor kennis geoefend wordt en eventueel de werkgever ook een inzicht krijgt van het kennisniveau van de BHV. LINK NAAR ANDER ARTIKEL.

Verder is uiteraard van belang om:

  • De BHV met regelmaat het calamiteitenplan te laten evalueren en actualiseren.
  • Regelmatig vluchtroutes en veiligheidssignalering te controleren. Zijn gangen en deuren vrij? Is de signalering duidelijk zichtbaar?
  • BHV middelen te controleren. Zijn alle brandblussers gecontroleerd en goed bevonden? Is de AED gecontroleerd en onderhouden? Is de EHBO doos aangevuld? Zonder adequate middelen voldoet uw BHV organisatie per definitie niet aan de wet.

Let op: het is van belang vast te leggen van wat er gedaan is om de BHV kennis op niveau te houden. Mocht het onverhoopt misgaan dan zal er naar gevraagd worden.