Mag ik weigeren BHV’er te worden, of kan de werkgever mij  verplichten?

In de eerste plaats wat leuk dat je BHV’er mag worden! De werkgever ziet namelijk een aantal belangrijke kwaliteiten in je. Deze kwaliteiten gaan verder dan alleen het feit dat je op een bepaalde locatie / afdeling binnen de organisatie zit. Lees maar eens ons artikel “hoe kies ik een BHV’er”.

Maar dit is geen antwoord op de vraag of de werknemer in Nederland mag weigeren om BHV’er te worden. Bij het beargumenteren van het antwoord willen we een onderscheid maken of de functie van bedrijfshulpverlener wel of niet in het contract is opgenomen.

BHV is opgenomen in de arbeidsovereenkomst

Het kan zijn dat de taak van BHV’er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Feitelijk is dan in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer een cursus of opleiding dient te volgen in het kader van zijn functie. Een werknemer moet dan van goede huize komen om hier onderuit te komen. Het weigeren om een BHV cursus te volgen zou dan kunnen worden gezien als het weigeren van je werk.

Het volgen van een cursus is in beginsel werktijd. De werknemer mag er vanuit gegaan dat de training plaatsvindt tijdens de normale werktijden. Is dit niet het geval, dan kan de werknemer een compensatie regeling hiervoor vragen (vrije tijd op een ander moment of overwerk betaling).

BHV is niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst

Als de functie van bedrijfshulpverlener niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan is het noodzakelijk om eerst de tekst uit de wet goed te lezen:

Uit Arbeidsomstandighedenwet (Geldend van 01-01-2018) artikel 15, lid 3:

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

Deze wet betekent strikt gezien dat een werknemer een BHV functie niet kan weigeren.

Conclusie

Een werknemer kan dus strikt formeel niet weigeren BHV’er worden, maar een goede BHV organisatie bestaat in de eerste plaats uit de juiste mensen en een gemotiveerd team. De werkgever zal waarschijnlijk proberen te achterhalen wat de aanleiding voor de weigering is. Het kan zijn dat de werknemer geen goed beeld heeft van de rol van de BHV of een emotionele belemmering.

Wist je trouwens dat je werkgever verplicht is de BHV met voldoende middelen uit te rusten? Van EHBO koffers tot goede communicatie middelen.

Benieuwd naar de BHV toepassingen van het oproepsysteem MultiBel of de verschillende communicatiemiddelen, zoals een BHV app, portofoon, pieper etc.

Wil je meer weten over alle mogelijkheden van MultiBel?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een (online) demo.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.