Wat leren we leren van NL-Alert?

leren van NL Alert

Dinsdag 15 januari j.l. kwam het rapport “Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017” van het Instituut Fysieke Veiligheid uit. Wat kunnen we leren van NL-Alert?

Vijf componenten van een NL-Alert bericht

Volgens het “Beleidskader NL-Alert (NCTV, 2015)” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid moet een NL-Alert uit minimaal 5 componenten bestaan. De componenten zijn:

  • Afzender
  • Datum en tijdstip
  • Omschrijving van het risico
  • Locatie
  • Handelingsperspectief

Optioneel is:

  • Verwijzing naar verdere informatie

Wat kunnen klanten leren van NL-Alert voor de inhoud van MultiBel berichten?

Met MultiBel wordt een deel van het beleidskader van NL-Alert reeds afgevangen. Als de verschillende scenario’s vooraf geprogrammeerd worden, wordt uitgebreid stilgestaan bij een duidelijke omschrijving van het risico, de locatie en het handelingsperspectief. Een hartstilstand van een medewerker vergt andere acties dan een complete evacuatie.

Datum en tijdstip is bij MultiBel per definitie “direct” en kan ook later nog teruggezien worden.

Voor wat betreft punt 1, de afzender, kan er vaak verbeterd worden. Veel klanten vangen de problematiek van de afzender af door a) regelmatig met MultiBel te oefenen en b) de personen te vragen om het alarmnummer van MultiBel op te nemen in de contactenlijst van de telefoon als alarmnummer.

Desgewenst kan als afzender van de alarmoproepen ook een nummer van de eigen organisatie ingesteld worden. Als het alarmbericht op de mobiele telefoon wordt ontvangen, wordt het sneller als urgent herkend.

Voor scenario’s waarbij ook nog actuele informatie ingesproken c.q. ingetypt kan worden is regelmatig oefenen belangrijk om de volledigheid van het bericht te verbeteren. M.a.w. de personen die een alarmbericht verzenden worden getraind om het juiste in te spreken / typen. Hierdoor leert men om later ook onder tijdsdruk juist te handelen.

Ontalarmeringsbericht

Een “ontalarmeringsbericht” is een bericht dat wordt gestuurd om mensen te laten weten dat er geen gevaar meer is. Vooral in de beginjaren van NL Alert is het aantal ontalarmeringsberichten sterk gestegen. In 2013 werd in 19% van de alarmeringsberichten ook een ontalarmeringsbericht verzonden. In 2015 steeg dit tot 76%. In 2016 en 2017 stabiliseerde het percentage rond de 75%.

Werkt een ontalarmeringsbericht ook bij MultiBel klanten?

Het versturen van een ontalarmerinsgbericht is een goede manier om mensen te informeren van de status. Het voorziet in de terechte behoefte van mensen om geïnformeerd te zijn. Het zorgt ervoor dat de “rust” weder kan keren bij de gealarmeerde personen en de rest van de organisatie.

Laatste ontwikkelingen bericht

Als NL-Alert wordt ingezet, worden vaak meerdere NL-Alert berichten verstuurd om mensen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van het incident. In 24% van de gevallen werd er slechts 1 bericht gestuurd. In 56% van de gevallen betrof het 2 berichten. In 21% werden er 3 of meer berichten verstuurd.

Gebruiken klanten van MultiBel ook meerdere berichten?

Evenals een ontalarmeringsbericht is een bericht met de laatste ontwikkelingen een goede manier om mensen te informeren. Bij MultiBel zien we naast het ontalarmeringsbericht ook regelmatig dat er een volgend bericht wordt gestuurd naar een andere groep dan wel een bredere groep. Via het real time dashboard kan het resultaat van de alarmering gevolgd worden en zo nodig opgeschaald worden.

Advies nodig over MultiBel binnen uw bedrijf?

Plan een (online) afspraak voor vrijblijvend advies of een demo van onze toepassing.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.