Groei van de markt voor massa alarmeringssystemen

MultiBel heeft een goed jaar! We zijn bij MultiBel druk bezig met nieuwe klanten en het helpen met de inrichting van hun nieuwe systemen alsmede met het trainen van nieuwe gebruikers. Ook heeft een groot aantal bestaande klanten gekozen voor uitbreiding van hun bestaande systeem. Onze doelstelling voor dit jaar was in augustus reeds behaald.

Om de groei van MultiBel te kunnen verklaren kijken we naar de Verenigde Staten.

Vogelvlucht massa alarmeringssystemen in Verenigde Staten

Het afgelopen decennium zijn massa alarmeringssystemen in Amerika op grote schaal ingevoerd. Hierbij doelen we niet alleen op alarmeringssystemen geïnitieerd door de overheid, maar ook initiatieven op kleinere schaal. In de Verenigde Staten is een groot aantal aanbieders actief die op meer of minder geavanceerde wijze kunnen alarmeren, informeren en communiceren.

Los van het feit dat er in het afgelopen decennium veel calamiteiten zijn geweest, is door de grote technologische ontwikkeling de manier en de snelheid van communicatie veranderd.

Uit het rapport van Gartner (31 maart 2014, Magic Quadrant for U.S. Emergency Mass Notification Services) halen we dat de markt voor de massa alarmeringssystemen in de Verenigde Staten hard groeit. De schatting is gemaakt op basis van de informatie die beschikbaar is gesteld door de aanbieders van de massa alarmeringssystemen. In de Verenigde Staten wordt dit EMSN, Emergency Mass Notification Systems genoemd.

De omzet voor de totale markt in de V.S. is als volgt:

 • 2007: $300 miljoen
 • 2008: $420 miljoen
 • 2009: $570 miljoen
 • 2010: $610 miljoen
 • 2011: $628 miljoen
 • 2012: $648 miljoen 

Verwachting voor de markt in Europa

Uiteraard kan de markt in de Verenigde Staten niet 1 op 1 vergeleken worden met de markt in Europa. Er zijn namelijk grote verschillen zoals bijvoorbeeld de kans op grote natuurrampen, de regelgeving omtrent het bezit van wapens, de “schadeclaim maatschappij” in Amerika of de sociaal / economische verschillen in de maatschappij.

Echter, zijn de verschillen wel zo groot? Geven nieuwsberichten tegenwoordig ook niet aan dat wapens verrassend eenvoudig te verkrijgen zijn door o.a. onze open grenzen en regelgeving (zie bijvoorbeel dit artikel)? Hebben we niet te maken met een grote groep ontspoorde mensen met radicale gedachten? Bestaat er niet een kans op een dijkdoorbraak of aardbeving?

In ieder geval merken wij een enorme groei in de vraag naar informatie over onze dienst, het aantal klanten en een uitbreiding in de toepassingen van onze service. Ook merken wij een toename in website traffic en dat er interesse is naar onderwerpen die te maken hebben met alarmering bij (dreiging van) een terroristische aanval. Uiteraard is dit ingegeven door de huidige gebeurtenissen en gaat het gepaard met angst bij het publiek. Zullen de onderwerpen t.b.v. het invoeren van ons product niet verschuiven, net als in Amerika?

De groei van onze dienst kunnen we overigens ook verklaren uit een of meer van de volgende elementen die kenmerkend zijn voor ons alarmeringssysteem MultiBel Professional:

 • Snelheid van verzending.
 • Eenvoud in gebruik, intuïtieve, bekende interface, waardoor deze bruikbaar is een stresssituatie.
 • Op te starten via telefoon, online, noodknop of koppeling met BMC.
 • Betrouwbaarheid in verzending, ook als uw eigen systemen eruit liggen.
 • Verkorting van uw reactiesnelheid door de snelheid waarop het bericht wordt verzonden over verschillende communicatiekanalen.
 • Verkleinen kans van verspreiding van incorrecte of onvolledige informatie.
 • Hetzelfde bericht op hetzelfde moment versturen over verschillende kanalen, bijvoorbeeld vaste en mobiele telefoon spraakberichten, SMS berichten, push notificaties en email.
 • Mogelijkheid om een bericht te versturen naar een specifieke groep mensen, een BHV-er kan een ander bericht ontvangen dan een “normale” medewerker.
 • Mogelijkheid voor crisiscommunicatie door doorzetting naar een conference call.
 • Monitoring van reacties.
 • Prijs, hierbij wordt niet alleen gekeken naar de jaarlijkse prijs voor de dienst, maar ook de kosten voor inrichting, onderhoud van data, en het gebruik van de service.
 • Koppeling aan omliggende systemen, bijvoorbeeld ERP systemen, GBS systemen etc.

Waar men “vroeger” nog meer tijd had om na te denken over een eventuele reactie in de geprinte media, of in staat was om een bericht voor de televisie voor te bereiden in een studio, zo is men nu meteen volledig in de aandacht en wordt geoordeeld over iedere actie. Immers iedere persoon met een mobiele telefoon is tegenwoordig een journalist geworden. Niet alleen 112 wordt gebeld, maar het gehele (sociale) media-netwerk wordt ingezet. De noodzaak tot een snelle actie, alarmeren, informeren en communiceren is evident.

 

Verwachting van MultiBel

Vanuit MultiBel BV willen we onze bestaande en onze nieuwe klanten hartelijk danken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Op verzoek van onze klanten blijven wij bezig met de bouw van nieuwe modules, nieuwe toepassingen en koppelingen met andere applicaties.