Stil alarm nodig? Stille noodknop of NEN2575-4?

De woorden “stil alarm” worden gebruikt voor verschillende toepassingen: een “stil alarm noodknop” en “stil alarm volgens de norm NEN2575-4″ ook wel genoemd de “stilalarminstallatie”.

Ontruimingsalarm

Stil alarm NEN2575-4

Deze toepassing geeft een stil alarmsignaal wanneer aanwezigen het pand moeten verlaten. Een draadloos stil alarm installatie wordt gebruikt om paniek te voorkomen en voldoet aan de norm NEN2575-4. Via de onderstaande link naar onze ontruimingsalarminstallatie pagina kan u lezen waarom wij de eerste Cloud oplossing zijn die dit binnen de zorg en ziekenhuizen mogen aanbieden.

Stil alarm noodknop

In een bedreigende situatie, kan het zijn dat je je collega’s wilt alarmeren zonder dat de bedreiger doorheeft dat dat er op een stil alarm noodknop gedrukt is. Voor deze toepassing biedt MultiBel een stil alarm noodknop die collega’s of een Particuliere Alarm Centrale alarmeert. Het bestaat uit een knop in de app of een bluetooth noodknop die onzichtbaar gedragen kan worden.

alarmknop paniekknop

Hieronder gaan wij dieper in op alle ins en outs van onze stil alarm oplossingen.

Stil alarm NEN 2575-4

Het jaar 2021 is pas 13 dagen jong als de eerste brandmelding in een zorginstelling op het nieuws verschijnt. Vijf dagen later een tweede melding, waarbij er 40 inwoners geëvacueerd zijn. Bij zorginstellingen, ziekenhuizen en gevangenissen is er sprake van personen die niet zelfstandig een gebouw kunnen verlaten. Vandaar dat zij verplicht zijn om zowel een brandmeldcentrale als een stil alarm te hebben volgens NEN2535 en NEN2575.

Wat is de stil alarm NEN 2575 norm?

NEN2575 beschrijft aan welke eisen het ontwerp, de uitvoering, de comptabiliteit en de kwaliteit van de ontruimingsinstallatie moet voldoen.

Welke ontruimingsinstallatie heb ik nodig?

Het bouwbesluit beschrijft of in uw pand een brandmeldinstallatie verplicht is gesteld door de overheid. Criteria hiervoor zijn onder andere de functie van het gebouw, de gebruiksoppervlakte en de hoogte. Wanneer een brandmeldinstallatie vereist is, is ook een vorm van een stil alarm vereist.

De stroomschema’s geven aan wanneer welk type stil alarm vereist is. Zo is bepaald dat hoog risico objecten voorzien moeten zijn van een gecertificeerde stil alarm installatie. In de NEN 2575-4 is dan specifiek opgenomen aan welke omvang en aan welke kwaliteitseisen dit type installatie moet voldoen. Het is ook mogelijk om een stil alarm en luid alarm te combineren.

Ook geeft het bouwbesluit aan of bij de brandmeldinstallatie certificeringsinspectie vereist is. Wanneer dit het geval is, moet het stil alarm ook gecertificeerd worden. Een certificaat is 3 jaar geldig, tenzij doormelding naar een Regionale Alarm Centrale vereist is. Dan is de geldigheidsduur 1 jaar.

Waarom is een slow-whoop niet voldoende?

In de zorg, ziekenhuizen en gevangenissen wordt gebruik gemaakt van een stil alarm om paniek te voorkomen bij personen die niet zelfredzaam zijn. De ontruimers worden met MultiBel via een stil alarm app op hun smartphones gealarmeerd en ontvangen duidelijke instructies. In de app wordt ook de locatie van de brandmelding getoond. Zo ontstaat er snel een gemeenschappelijk beeld, zonder dat de medewerkers zich eerst ergens moeten melden.

Stil alarm smartphone

MultiBel als NEN 2575-4 stil alarm

Tot 2020 koos de branche voor een PZI installatie. Niet omdat dat altijd zo gewenst was, maar omdat er geen goed alternatief was. Veel gehoorde klachten zijn dat medewerkers niet met een extra pieper willen rondlopen, piepers vaak kapot gaan, de accu leeg is, ze worden vergeten. Ook is het systeem niet betrouwbaar genoeg, wel om aan de minimale norm te voldoen, maar niet voor optimale brandveiligheid. Als er bijvoorbeeld door een calamiteit iets mis is met de steunzender, gebeurt er helemaal niks.

De markt vroeg om een moderne oplossing en sinds 2020 mogen wij ons de eerste Cloud oplossing noemen die met een certificering als stil alarm mag dienen. Ten opzichte van de PZI biedt MultiBel grote voordelen.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is van essentieel belang. MultiBel is van A tot Z een redundante oplossing met een unieke werkwijze. Dat betekent dat er altijd (minimaal) een tweede optie is. Hierdoor garanderen wij via onze SLA een beschikbaarheid van 99,95%.

Onderbezetting

Vaak horen wij dat organisaties (te) weinig inzicht hebben in de aanwezigheid van de hulpverleners, en dan met name in de nacht. Een stil alarm ontruiming op dinsdagmiddag is heel anders dan op zaterdagnacht. Alle bewoners slapen en er zijn bijna geen hulpverleners. Als het dan misgaat, én  blijkt dat er te weinig hulpverleners waren, is de kans op letsel veel te groot.

MultiBel registreert via de app automatisch de aanwezigheid van de hulpverleners per locatie. Als blijkt dat op enig moment (24/7) te weinig hulpverleners aanwezig zijn, worden de juiste personen gealarmeerd.

Doel van deze aanwezigheidsregistratie is natuurlijk letsel beperken. Een bijeffect is echter dat je met de maandelijkse rapportage aan kunt tonen dat je als organisatie je zaken goed op orde hebt.

Extra functionaliteiten van de smartphone

Vroeger zei men vaak “de PZI is zo makkelijk”, en dat klopte, maar dat verandert wel. Nu werkt iedereen de halve dag met zijn smartphone en is de PZI juist onbekend & onbemind. Met die smartphone alarmering, zijn er ook allerlei nieuwe mogelijkheden bijgekomen die een PZI niet kan bieden. Via de stil alarm app kunnen ontruimers meteen na de melding met elkaar praten, ze kunnen taakkaarten en ontruimingsplattegronden inzien en ze kunnen foto’s en video’s met elkaar delen. Ook kan de complete ontruiming gelogd worden en taken uitgezet. Dit is niet alleen tijdens de ontruiming belangrijke info voor het crisisteam, maar zeker ook achteraf voor de evaluatie.

Eisen aan een stil alarm app

Zoals gezegd, MultiBel is het eerste alarmeringssysteem dat gecertificeerd is volgens o.a. het K21047 Wireless Silent Alarm System schema. In samenwerking met Kiwa heeft MultiBel het DIOM (design, installation, operational & manual) opgesteld, waarin alle voorwaarden zijn opgenomen.

Design
Bij het Design wordt grafisch weergegeven waar binnen het gebouw de brandmeldinstallatie, het bedieningspaneel, de IP-alarmoverdrager, noodknoppen en de mobiele telefoons zijn.

Installation
Om een Cloud oplossing in te mogen zetten als een stil alarm, dient het systeem een beschikbaarheid te hebben van minimaal 99,7%. MultiBel garandeert een beschikbaarheid van 99,95%. Bij de installatie kijken wij onder andere naar de dekking van wifi en mobiele data.

Operational

Wat als er toch niemand reageert? Escalatie is daarom een onderdeel bij onze stil alarm ontruimingsinstallatie. Wanneer er vanuit de organisatie niemand reageert op een melding, wordt deze geëscaleerd naar andere collega’s of een EN50518 gecertificeerde alarmcentrale. De alarmcentrale zal vervolgens weer contact gaan zoeken met de door uw organisatie aangewezen personen.

Manual
Het gebruik van de stil alarm OAI dient te worden vastgelegd in een handleiding.

Andere toepassingen

Een stil alarm is dus voor veel branches verplicht. Als je dan zo’n systeem hebt, is het mooi om dat zelfde systeem ook voor andere toepassingen in te kunnen zetten. Te vaak zagen wij in het verleden twee systemen naast elkaar. De PZI omdat het moest en een app omdat het zo handig is.

Als u kiest voor MultiBel, kunt u het ook inzetten voor tal van andere toepassingen, zoals de BHV, agressie, storingen, alleenwerkers etc.

Wilt u meer weten over onze stil alarm ontruimingsinstallatie?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.